Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Znalosti potřebné pro „pracovníka budoucnosti“ – po jakých lidech bude poptávka?

Jaké vlastnosti by měl mít pracovník budoucnosti? Jak vybavení lidé budou mít šanci na dobré uplatnění? Výhodu budou mít ti, kteří prokáží výpočetní myšlení, sociální inteligenci nebo umějí zkrotit sociální média. Jaké další schopnosti budou žádané?

Pracovní trh se mění, mění se i požadavky na uchazeče o práci. Stoupá význam IT dovedností, které jsou požadovány už i v některých dělnických profesích. Pracovní trh také značně přetváří robotizace a nastupující digitalizace, mění se léta neměnné organizační struktury společností, způsob komunikace, svět je stále více propojený a provázaný. „Současný pracovní trh je přetopený, ale je zřejmé, že lidé s těmi správnými dovednostmi najdou snáze práci i v době, kdy nebude o pracovníky nouze. Proto je stěžejní zvyšovat si kvalifikaci, a dobře zvážit, kterým směrem svůj rozvoj směřovat,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Zároveň je to příležitost pro zaměstnavatele, kteří mohou nabídku kvalitního osobnostního rozvoje využívat jako zajímavý bonus pro své zaměstnance.“

Jaké dovednosti budou v budoucnosti na pracovním trhu i žádané?
Výpočetní myšlení – Zde nejde o často proklamovanou znalost práce s MS Office, ale o znalost obecných principů, které platí bez ohledu na používaný typ přístroje nebo programové vybavení. Schopnost rychle se zorientovat a naučit pracovat s novými technologiemi, znát souvislosti a umět používat logické myšlení i v IT oblasti. Do elementární výbavy by měly patřit i základy programování a statistického vyhodnocení dat.
Sociální inteligence a měkké dovednosti jako takové – Ještě nedávno podceňovaná sociální inteligence nabývá na významu, nejen v kontaktních profesích, ale i ve vnitrofiremní komunikaci. Stále více se prosazují „nesilové“ způsoby řízení lidí, se stoupajícím počtem žen ve vedení společností se mění přístup k vedení zaměstnanců. Podle odborníků se za klíčové měkké dovednosti považuje: přizpůsobivost, kritické myšlení, empatie, poctivost, optimismus, proaktivita a odolnost.
Interkulturní dovednosti – Svět je stále provázanější a kontakt s kolegy z jiných zemí je pro mnohé na denním pořádku. Nejde už jen o dobré jazykové znalosti a schopnost bez problému komunikovat v cizím jazyce. Dobré uplatnění najdou lidé, kteří znají specifika jiných kultur a umějí s lidmi z jiných zemí jednat a vyjednávat. Vítanou dovedností bude také schopnost postavit výkonný nadnárodní tým a těžit z odlišnosti lidí z různých kultur a rozdílu v přístupu k řešení problémů.
Zvládnutí dat – Účelné využití velkých objemů dat je dalším aspektem, který firmám pomůže předčít konkurenci. Proto znalost big data technologií, ale především schopnost identifikovat relevantní data a popsat jejich význam budou velmi ceněnou dovedností. Zpracovávat a filtrovat data mohou technologie, ale správně identifikovat jejich význam nebo podívat se na ně z neotřelého úhlu zvládá lépe člověk.
Rozhled s fokusem – Být odborníkem v jednom oboru je skvělé, ale pokud k tomu má dotyčný i všeobecný rozhled, je to ještě lepší. Ideální je tzv. T rozložení – člověk buduje své expertní znalosti v jednom oboru, ale aktivně doplňuje i všeobecné znalosti a povědomí o příbuzných oborech.
Znalost nových médií – Způsoby komunikace se mění, sociální média přetvořila nejen náš kontakt s kamarády a známými, mění i způsoby nakupování, oslovení zákazníků, marketingové aktivity firem. A protože provázané prostředí sociálních sítí a médií je značně živelné, jsou žádaní lidé, kteří se v něm orientují, umějí vytvářet ten správný obsah a zvládají nástroje pro jeho tvorbu.

 

Zdroj: Profesia.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *