Jak kvalitně pojistit dítě na školní rok a jak zase přes prázdniny? Nezapomínejte na dlouhodobé hledisko!

Sezóna školních výletů je tady a období dětských táborů na sebe nenechá dlouho čekat. Čas, kdy častěji dochází k menším úrazům u dětí, vyloučit nejde i závažnější úrazy. Ať už je hlídáme sebevíc, dětským úrazům se zcela nevyhneme. Rozhodně tedy není dobré podceňovat jejich pojištění, které se v případě závažného úrazu může stát pro rodinu existenčně důležité.  

Podíváme-li se na statistiky, pak jen v uplynulém školním roce se stalo celkem 43 177 úrazů právě ve školských zařízeních. Podle České školní inspekce jejich počet narůstá. Nejrizikovějším časem ve škole jsou přestávky a nejnebezpečnějším předmětem je tělesná výchova. Hodně úrazů se také stává při samotných exkurzích a výletech. Rozhodně z těchto dat ale nevyplývá, že byste děti měli osvobozovat z hodin tělocviku, nepouštět je na tábory. Absence sportovní aktivity v kombinaci s množstvím hodin strávených v sedě, může především v mladším školním věku brzdit motorický vývoj dítěte.

Odpovědnost v případě zranění nese škola či organizace
Odpovědnost za děti ve škole a na jakékoliv akci organizované školou, nese v zásadě vždy škola. Její odpovědnost se vztahuje jak na dobu ve vyučování, tak i na dobu mimo (například školní družina či jídelna). Dítěti pak zpravidla náleží bolestné. “Pokud má rodič sjednané úrazové pojištění dítěte, může plnění uplatnit i na své pojistce. U úrazového pojištění člověk dostane peníze podle závažnosti úrazu a částky, na kterou má pojištění sjednáno bez ohledu na to, kdo za úraz odpovídá. Když nemá dotyčná škola pojištění odpovědnosti, musí uhradit úplně stejnou částku zraněnému sama,” říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Opačná situace je v mateřských školkách, kde se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Ve školských zařízeních se úrazy posuzují podle pracovního práva. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se díky němu může zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala.

Každá škola v České republice má povinnost vést knihu úrazů. V jeho případě vytváří hlášení o úrazu a rozešle jej na zdravotní pojišťovnu dítěte, Českou školní inspekci a rodičům dítěte spolu s formulářem Hodnocení bolestného. Výši bolestného stanoví lékař. Bolestné rodině pak proplatí pojišťovna školy. „I v případě újmy na majetku je za náhradu škody zpravidla odpovědná škola. Rodiče poškozeného žáka se mohou obrátit s výzvou k náhradě škody také přímo na rodiče studenta, který škodu způsobil, nebo se mohou obrátit s náhradou škody přímo na školu,“ dodává Marek Orawski.

Riziko dětských úrazů se výrazně zvyšuje v letních prázdninových měsících
V kroužcích, na školních výletech i táborech bohužel dochází i k závažnějším úrazům, které mohou na delší dobu ovlivnit život nejen dítěte, ale i celé rodiny. Za děti na všech druzích táborů a kurzů zodpovídá dozor, tedy pořadatelé. Většina renomovaných dětských táborů pojištěna je a pojištění bývá často zahrnuto do celkové ceny za tábor anebo je volitelné za příplatek. Je ale důležité si obecně během léta dávat pozor. Děti se mnohem častěji věnují cyklistice, plavání, zkoušejí nové sporty a tu a tam se pustí i do nějaké té lumpárny. U malých dětí buďte na pozoru především v blízkosti trampolín, jakýchkoliv vodních ploch, ale také na parkovištích. Jste připraveni reagovat v případě, že dítěti kupříkladu zaskočí? Snažte se zachovat klid, pomoci dítěti a pokud si nejste stoprocentně jistí, že je dítě v pořádku, zavolejte odbornou pomoc.

Máte-li aktuální společné pojištění s dostatečným krytím pro pojištění vážného úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky, není speciální dětské pojištění ani třeba. Důležité je, aby pojištění krylo úraz při dané sportovní aktivitě. Například, pokud si vaše dítě jde zahrát fotbálek, klasické pojištění stačí. V případě, že ho hraje závodně, pojistka by měla být uzavřena včetně rizikových sportů.

Stavte dlouhodobé před krátkodobé
Nejzávažnější rizika s dlouhodobým dopadem by měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami. Neberte pojištění pouze jako jednorázovou věc. „Před letními výlety, tábory a dalšími aktivitami je určitě dobré se ujistit, že je vaše pojistka sjednaná s dostatečnými limity plnění. Menší zranění jako například zlomenina ruky představují minimální zátěž a většina pojišťoven za ni vyplácí “bolestné” do tisíce korun. Kde se pojištění úrazu dítěte opravdu vyplatí, jsou závažné úrazy. Podstatná je také částka, na kterou je sjednáno pojištění trvalých následků. I zde doporučuji mít nastavený vysoký limit,” uzavírá Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Pojištění dítěte se v tuto chvíli stává významnou finanční podporou rodiny.

Na co si ještě dát pozor u úrazového pojištění? Kromě již zmíněné výše limitů a dlouhodobého hlediska je důležité si rozmyslet, kolik peněz může rodina dát na pojištění a také spočítat si reálné náklady, pokud by se dítěti něco vážného stalo. Pojištění pro dítě sjednávejte samostatně tak, aby nebylo součástí životní pojistky. Ta ho celé výrazně prodražuje. Finanční poradci to často nabízí jako jedinou variantu, protože u životních pojistek jsou pro ně vyšší provize. Rozhodně se také nenechte zmást sympatickým názvem pojistného produktu. U smluv je dále podstatné, aby byly flexibilní. Tedy musí jít snadno změnit, zrušit, navýšit nebo snížit podle aktuálních zájmů dítěte.

Zdroj: První klubová pojišťovna

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.