Draft, zmanagovat, skrečnout, nabriefovat: výrazy, bez kterých se v práci neobejdete!

V českém pracovním prostředí se stále častěji zabydlují nové výrazy přejaté z angličtiny. „Někdy jejich přílišné používání působí až úsměvně, přesto se už především v kancelářích pevně zakotvily. Je to i tím, že někdy mají přesnější význam než česká slova,“ říká Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu.

Přinášíme slovníček nových anglicismů a anglických výrazů používaných v pracovní češtině:
Board: Označení pro představenstvo či vedení společnosti. Výrazem board se míní také zasedání představenstva. Managment si tak například vyměňuje informace „ze včerejšího boardu.“
Budget: Rozpočet. Budget patří k výrazům, které lze lehce nahradit českým slovem. Je však kratší a jeho používání působí více mezinárodně.
Call: Telefonický hovor. “Budu mít důležitý call, teď nemůžu,” lze často vyslechnout mezi pracovníky.
CV, Curriculum Vitae: Životopis. Zkratka či celý výraz mají původ v latině, čeština si s tím poradila po svém: “Pošlete mi sívíčko a uvidíme,” slýchávají dnes už pravidelně zájemci o práci.
Check: Ověřit. Ve slovníku českých manažerů se toto slovo zabydlelo patrně kvůli své jednoduchosti. Často říkají: „Čekni to, jestli je to ok.“
Deal: Obchod, kšeft, ale také nabídka. Když zazní věta „Udělali jsme super deal.“ Znamená to, že firma uzavřela výhodný obchod.
Draft: Pracovní verze dokumentu. “Nadraftuj to a pošli to ostatním,” slýchávají pokyn pracovníci v kancelářích. Dokument poté prochází připomínkami a jeho obsah se postupně mění až k finální verzi.
Dropnout: Zastavit, ukončit. Používá se ve významu ukončení nějaké obchodní snahy, aktivity.
Feeling: Pocit. Když se šéf podřízeného zeptá na jeho feeling, znamená to, že chce znát jeho pocity například z klienta, dodavatele. Ptá se na jeho názor.
Focus: Zaměřit, koncentrovat se na vytyčený cíl.
Forecast: Předpověď, například ve smyslu odhadu týdenních či měsíčních prodejů.
Launch: Uvedení nového produktu nebo nové verze na trh.
Nabriefovat: Seznámení s důležitými informacemi pro určitý úkon. Když si kolegové předávají informace, stále častěji používají věty typu: „Před schůzkou tě pořádně nabriefuju.“
Pipeline nebo pajplajna: – Časový plán nějakého procesu nebo očekávaných tržeb.
Skrečovat: Přerušení aktivit, ukončení nabídky. Výraz se používá ve sportovním prostředí, rozšířil se také do světa byznysu.
Workflow: Nastavený proces. Jedná se o systém, který firma používá pro vykonání určité aktivity. „Máte špatně nastavené workflow,“ je možné někdy slyšet jako připomínku zdlouhavého nebo jinak špatně nastaveného procesu.
Zmanagovat: Zařídit s pozitivním výsledkem.  Čeština používá také slangový výraz ošéfovat.
Zprocesovat: Odstartovat proces a přivést nějakou záležitost úspěšně až do cíle.  

Zdroj: Tomáš Surka

Jeden myslel na “Draft, zmanagovat, skrečnout, nabriefovat: výrazy, bez kterých se v práci neobejdete!

  • 30.11.2018 (19:22)
    Trvalý odkaz

    hello. i am from poland. i uwielbiam was!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *