Jak je to se zárukami na prsní implantáty? Některé značky kryjí téměř všechny škody, jiné jen minimum!

Když žena dospěje k názoru, že je pro ni plastická operace prsou tím pravým řešením, zaměří obvykle svou pozornost na výběr plastického chirurga a velikost a typ prsních implantátů. Často nejdříve zavítá na internetová fóra, přečte si zkušenosti jiných žen, zkonzultuje své představy s lékařem, kterého si vybrala, a pak už honem na plastiku prsou. Jen málokterá žena se před zákrokem zajímá o záruky, které výrobce na implantáty poskytuje.

Je to do určité míry pochopitelné, protože v daný moment nechce myslet na rizika. Ale pozor – mezi zárukami jednotlivých výrobců jsou značné rozdíly. Doživotní záruka výměny implantátu při jeho prasknutí nebo například finanční podpora na úhradu reoperace přitom mohou být pro spokojený život s novým poprsím významné, žena tak ve vypjaté životní situaci nemusí řešit starosti s nečekanými vysokými výdaji.

Zajímejte se o záruky ještě před operací
Je přirozené, že ženy se zajímají především o to, jak nová prsa budou vypadat, zda operace proběhne v pořádku a na kolik je to vlastně celé „přijde“. Potřeba nového poprsí vychází z dlouhodobě neuspokojivého pocitu z vlastního těla, a tak je běžné, že primárním cílem pacientek je co nejdříve svá prsa zkrášlit, většinou zvětšit, a to, co nastane v následujících měsících či letech, je příliš nepálí. „Obecně se dá říci, že čím je kvalita implantátů vyšší, tím je riziko pooperačních komplikací nižší. Proto výrobci nejkvalitnějších prsních implantátů, jaké používáme na naší klinice, mohou pacientkám poskytnout velmi široké záruky – mohou si to jednoduše vzhledem k nízké četnosti komplikací dovolit,“ říká MUDr. Karel Urban z pražské kliniky plastické chirurgie Esthé a dodává: „Z mé dlouholeté praxe ale vím, že řada pacientek se o záruční program začne zajímat, až když dojde k problému. Například k prasknutí implantátu. To je chyba, protože rozsah záruk a podmínky čerpání se u různých výrobců značně liší.“

Reoperace – varianta, které je lepší se vyhnout
Plastika prsou může, ale nemusí být jednorázovou záležitostí. Záleží na okolnostech, které může ovlivnit i ne příliš šťastné rozhodnutí. Pokud je pro ženu prioritní nízká cena, pak se může zdát varianta levnějších implantátů jako dobrý způsob, jak ušetřit. Vystavuje se tím ale riziku. Čím jsou prsní implantáty levnější, tím spíše hrozí, že na operaci budou muset pacientky přijít opakovaně, a to jak ze zdravotních důvodů (například prasknutí implantátu nebo vznik kapsulární kontraktury či seromu), tak z estetických důvodů. K nim může dojít zvláště v případě levnějších značek, kdy kapkovitý implantát s měkkým gelem jednoduše po několika letech ztratí původní tvar. „Svým klientkám, které si přejí přirozený tvar poprsí, rád doporučuji anatomické implantáty s pevnějším, tzv. form-stable gelem. S tímto typem implantátů dokážeme nejen zvětšovat objem, ale také cíleně tvarovat prs, navíc již máme zkušenost, že požadovaný tvar se udrží dlouhodobě. Dle klinických studií mají tyto implantáty absolutně nejnižší riziko postoperačních komplikací a reoperace je v jejich případě nejméně pravděpodobná. Jejich záruční program MentorPromise vznikl na základě 10letých studií, které vypovídají o nejnižší sledované četnosti komplikací. I proto jsou kryty nejširšími zárukami,“ vysvětluje MUDr. Urban a dodává: „Investice do levnějších typů implantátů se pacientce obvykle nevyplatí, protože v případě nutnosti výměny implantátu musí počítat s nemalými finančními výdaji nejen na novou operaci, ale i s náklady spojenými s rekonvalescencí nebo ušlou mzdou.

Záruční program výrobce je dobré číst pečlivě
V případě, že skutečně dojde k pooperačním komplikacím, nastává okamžik, kdy každá pacientka ocení kvalitní záruční program, který pokrývá co nejširší spektrum možných problémů. Zatímco většina značek hradí nový implantát v případě potvrzeného prasknutí, renomovaní výrobci jdou ještě dál a poskytnou pacientce pomoc i v případě výskytu jiných možných komplikací vyžadujících reoperaci.

Výrobci s FDA certifikací, jako například Mentor, poskytují záruku na téměř všechny eventuality, které by mohly nastat, a to automaticky ihned po vložení implantátů. Záruka pak pokrývá nejen riziko prasknutí, ale i kapsulární kontraktury, zdvojení vazivového pouzdra nebo pozdní serom. V případě prokázané ruptury výrobce může poskytnout i částečnou finanční náhradu doložených operačních nákladů nutných k odstranění komplikací. Nově mohou lékaři zažádat kromě výměny reklamovaného implantátu také o bezplatnou náhradu protilehlého nepoškozeného implantátu.

Pozor, někteří výrobci záruky různě podmiňují, například vyžadují předem registraci s vložením osobních údajů nebo zajišťují širší záruky jen formou placeného připojištění. „V dlouhodobém horizontu jsou nejlépe chráněny pacientky, které navštíví renomovanou kliniku, a zkušený lékař jim doporučí prověřené implantáty kryté širokým bezplatným záručním programem. Zajistí si tak vysoce kvalitní lékařskou péči, minimalizují výskyt pooperačních komplikací a současně eliminují finanční náročnost spojenou s případnou reoperací“, uzavírá MUDr. Urban.

Vysvětlivky:
Kapsulární kontraktura (kapsula): Kolem každého cizího předmětu, tedy i kolem každého prsního implantátu, si tělo vytváří vazivové pouzdro (tzv. kapsulu). Jedná se o přirozenou reakci, která většinou není škodlivá a problematická. Pouzdro kolem implantátu by mělo zůstat tenké a nezjistitelné pohmatem. V některých případech však tělo reaguje na vložení implantátu tvorbou nepřiměřeně pevného a tuhého vazivového pouzdra kolem něj. Pokud se pouzdro začne smršťovat, prs je bolestivý a deformovaný, označuje se tato komplikace jako „kapsulární kontraktura III. a IV. stupně Bakerovy stupnice“.

Dvojitá kapsula a pozdní serom: Při seromu v pozdním stádiu dochází k hromadění tělní tekutiny mezi dvěma kapsulami, které se vytvořily kolem prsní výplně. Nahromaděná tělní tekutina může implantát posunout tím, jak na něj vyvíjí tlak. Odstranit lze odsátím nebo operací.

Zdroje:

  1. https://www.medimplant.cz/prsni-implantaty-mentor/
  2. http://www.gcaesthetics.com/wp-content/uploads/2018/01/GCA-Comfort-Guarantee-Leaflet-In-English-v2-baixa-1.pdf
  3. https://ioeregistration.polytechhealth.com/?lang=cs&lang_selected=1
  4. https://www.motivaimplantaty.cz/zaruka/
  5. http://www.neomed.cz/estetika/natrelle/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *