Chřipka – podceňovaný zabiják. Lidé umírají na chřipku i vážné komplikace, které sekundárně způsobuje!

V České republice existuje léta zakořeněný vlažný postoj vůči očkování proti chřipce, samotné onemocnění je značně bagatelizováno a výsledkem jsou zbytečná úmrtí až dvou tisíců pacientů ročně. Obzvlášť pro chronicky nemocné pacienty představuje očkování život zachraňující prevenci. Nebezpečí totiž spočívá nejen v obtížnější léčbě chřipky u chroniků, ale především i ve vysokém riziku rozvoje vážných druhotných komplikací, které virová infekce často vyvolává.15

Astma
Po celém světe žije zhruba 300 milionů astmatiků, v ČR se na tuto chorobu oficiálně léčí asi 800 tisíc pacientů.1 Astmatici se v souvislosti s chřipkou řadí do rizikové skupiny. Hrozí u nich totiž až 120x vyšší riziko úmrtí v porovnání s běžnou populací.3 Největší hrozbu představují druhotné komplikace, které chřipka může vyvolat. Chřipkový virus útočí na dýchací systém, který je u pacientů s astmatem daleko citlivější. Často se tak rozvíjí záněty, jež jednak zhoršují příznaky astmatu a způsobují astmatické záchvaty, ale mohou rovněž vést k rozvoji pneumonie (zápalu plic), závažnému a potenciálně smrtelnému onemocnění.4 Jen v Evropě pneumonie končí úmrtím přibližně ve 230 000 případů ročně.6 Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se pneumonie v kombinaci s chřipkou dokonce řadí mezi deset nejčastějších příčin úmrtí ve světě.5 V ČR každým rokem pneumonií onemocní 80 až 150 tisíc pacientů, přičemž incidence se výrazně zvyšuje právě při výskytu chřipkové epidemie.7

Diabetes (cukrovka)
Další rizikovou skupinou zvýšeně ohroženou chřipkovým onemocněním jsou diabetici. Na diabetes se u nás podle posledních statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z roku 2016 oficiálně léčí téměř 930 tisíc nemocných.8 Chřipka může zvýšit míru stresu v těle, což může ovlivnit hladinu cukru v krvi a vést k vážným zdravotním komplikacím.10 Uvádí se, že diabetikům hrozí až 6x větší pravděpodobnost hospitalizace a 2x větší riziko úmrtí na srdeční onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu oproti zdravým osobám.9 Pacienti s cukrovkou často čelí krátkodobým komplikacím, jako je ketoacidóza (stav, kdy tělo nevyužívá cukr jako palivový zdroj z důvodu nedostatku inzulínu) nebo tzv. HHS – hyperosmolární hyperglykemický stav (závažná akutní komplikace dekompenzace diabetu, především diabetu 2. typu s velmi vážnou prognózou). Nebezpečné jsou rovněž infekce hrudníku, z nichž se může rozvinout pneumonie. Vzácněji se dále mohou objevit tonzilitida (zánět mandlí), meningitida (zánět mozkových blan) a encefalitida (zánětlivé onemocnění mozku).11

Kardiovaskulární onemocnění
Kardiovaskulární onemocnění představují přibližně 30 % celosvětové úmrtnosti.12a U nás v ČR na nemoci srdce a cév umírá přibližně 60 tisíc pacientů ročně.13 Kromě tradičních rizikových faktorů, jakými jsou například hypertenze (vysoký krevní tlak), kouření, diabetes nebo obezita, se za velkou hrozbu považuje také chřipková infekce.12b Vlivem chřipky dochází k velké zátěži na lidský organismus. V důsledku toho může klesat hladina kyslíku a krevní tlak, což může vést až k tvorbě krevních sraženin v cévách.17 Onemocnění chřipkou může jednak zhoršit chronické srdeční problémy, jednak způsobit vážné komplikace včetně bakteriální pneumonie. Případný zápal plic pak brání v rozvodu kyslíku do krve, což pro srdce představuje velký nápor.14 Podle dostupných statistik je kardiak na životě ohrožen 52x více než zdravý jedinec. Riziko infarktu je až dvojnásobně vyšší, a navíc mu hrozí ještě několik týdnů poté, co chřipkou onemocní.16

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
CHOPN je dlouhodobé zánětlivé onemocnění vyvolané vdechováním škodlivých látek, především tabákového kouře. Má mnoho nepříznivých důsledků, zejména na průdušky (způsobuje jejich zužování – chronickou bronchitidu) a na plicní tkáň (dochází k jejímu zániku – emfyzém plic).18a Jde o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí u nás i ve světě. Celosvětově umírají až 3 miliony pacientů ročně, u nás přes 3 500, což je o 70 % více než v posledních 10 letech.19 Mezi velká rizika spojená s tímto onemocněním patří virové infekce, která stojí až za 50 % případů exacerbací CHOPN (nového vzplanutí choroby), z toho 28 % má na svědomí chřipkový virus.20 Zhoršení nemoci se projevuje změnou množství a barvy vykašlávaného sekretu, obtížným vykašláváním, těžším nebo četnějším kašlem, zhoršením dušnosti či sípáním na hrudi.18b Těžké akutní formy pak mohou skončit i smrtí, někdy i náhlou a nečekanou.21 Pacientům se proto doporučuje každoroční očkování proti chřipce, které dokáže snížit závažnost onemocnění a úmrtnost až o polovinu.22

Chronické onemocnění ledvin
Zhruba 10–15 % dospělé populace ve světě trpí v současnosti chronickým onemocněním ledvin ve stádiu 3-5, což v České republice představuje minimálně půl milionu osob s již významným snížením funkce ledvin.2 Chřipka je pro takto nemocné osoby nebezpečná především z důvodu imunitní dysfunkce. Snižuje se přirozená reakce těla na infekci, a tím i schopnost organismu bojovat s nemocemi a jejich následky. Pro pacienty je jednak obtížnější vypořádat se se samotnou chřipkou, ale jejím propuknutím se rovněž zhoršuje stávající zdravotní stav ledvin a v mnoha případech dochází také k rozvoji dalších závažných onemocnění, jako je bronchitida (zánět průdušek) či pneumonie (zápal plic). Značně se zvyšuje riziko hospitalizace a v nejhorších scénářích hrozí i smrt. Pokud chřipkou onemocní pacienti s dlouhodobým chronickým onemocněním včetně onemocnění ledvin, existuje u nich až 11krát vyšší riziko úmrtí oproti zdravé populaci.23

Zdroje:

 1. Kašák V.: Bronchiální astma. Medicína Pro Praxi 2010; 7(8 a 9): 319–321. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/med/2010/07/04.pdf
 2. Vachek J., Zakiyanov O., Tesař V.: Chronické onemocnění ledvin: Interní medicína 2012; 14(3): 107–110. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/03/05.pdf
 3. Barker WH, Mullooly JP. Pneumonia and influenza deaths during epidemics: implications for prevention. Arch Intern Med 1982;142(1):85-89
 4. American Lung Association: People with Asthma are at an Increased Risk for Complications from Influenza. Dostupné z: http://www.lung.org/local-content/illinois/documents/asthma-influenza-sept-2014.pdf
 5. Jill U. Adams: Why does it take so long to recover from pneumonia? Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/national/health-science/why-does-it-take-so-long-to-recover-from-pneumonia/2016/12/30/cc4f9ca6-b5ad-11e6-b8df-600bd9d38a02_story.html?noredirect=on&utm_term=.a1ec1915e1ae
 6. Dominic C. Marshall, Ross J. Goodson, Yiwang Xu, Matthieu Komorowski, Joseph Shalhoub Mahiben Maruthappu and Justin D. Salciccioli: Trends in mortality from pneumonia in the Europe union: a temporal analysis of the European detailed mortality database between 2001 and 2014. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5935998/pdf/12931_2018_Article_781.pdf
 7. Pauk N.: Pneumonie v rukou praktického lékaře. Medicína Pro Praxi 2010; 7(10): 380–383. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2010/08/08.pdf
 8. Cukrovka. Statistika. Dostupné z: https://www.cukrovka.cz/statistika-2
 9. Sanicas M.: Diabetes And Influenza: A Dangerous Combination. Dostupné z: https://www.huffingtonpost.com/entry/diabetes-influenza-a-dangerous-combination_us_5a0909dde4b0cc46c52e6bde?guccounter=1
 10. WebMD: What to Know if You Have Diabetes and the Flu. Dostupné z: https://www.webmd.com/cold-and-flu/diabetes-and-flu#1
 11. Diabetes.co.uk the global diabetes community: Flu and Diabetes. Dostupné z: https://www.diabetes.co.uk/flu-and-diabetes.html
 12. Jennifer L. Nguyen, Wan Yang, Kazuhiko Ito, Thomas D. Matte, Jeffrey Shaman, Patrick L. Kinney: Seasonal Influenza Infections and Cardiovascular Disease Mortality. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5158013/pdf/nihms834186.pdf
 13. Štundlová D.: Výživa a kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/vyziva_a_KVO.pdf
 14. American Heart Association: Flu and Pneumonia Prevention. Dostupné z: https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/flu-and-pneumonia-prevention
 15. Beran J.: Chřipka – očkování je základem prevence. Klinická Farmakologie 2010; 24(1): 25–28. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2010/01/05.pdf
 16. Corrales-Medina VF, Madjid M, Musher DM. Role of acute infection in triggering acute coronary syndromes. Lancet Infect Dis 2010;10:83-92
 17. Aubrey A.: Flu Virus Can Trigger A Heart Attack. Dostupné z: https://www.npr.org/sections/health-shots/2018/01/24/579997381/aw-seriously-the-flu-can-trigger-a-heart-attack-too?t=1534251294779
 18. Vondra V., Kos S., Králíková E., Musil J., Salajka F., Zatloukal J.: Jak žít s CHOPN?. Dostupné z:
 19. http://www.copn.cz/dokumenty/webmenu2177/Jak_zit_s_chopn_27.pdf
 20. ČPFS ČLS JEP: Boj pneumologů s CHOPN. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/boj-pneumologu-s-chopn-486027?seo_name=mlada-fronta-noviny-zdravi-euro-cz
 21. Hsin-Hui Huang, Su-Jung Chen, Tze-Fan Chao, Chia-Jen Liu, Tzeng-Ji Chen, Pesus Chou, Fu-Der Wang: Influenza vaccination and risk of respirátory failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A nationwidepopulation-based case-cohort study. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118217301974
 22. Postgraduální medicína: Paliativní léčba u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/paliativni-lecba-u-nemocnych-s-chronickou-obstrukcni-plicni-nemoci-475419
 23. Pauk N., Zatloukal P.: Současná léčba chronické obstrukční plicní nemoci. Remedia. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Clanky/Farmakoterapie/Soucasna-lecba-chronicke-obstrukcni-plicni-nemoci/6-L-fP.magarticle.aspx
 24. Williams S.: Kidney patients are at higher risk – don’t forget your flu jab! Kidney Research UK. Dostupné z: https://www.kidneyresearchuk.org/news/kidney-patients-at-higher-risk–dont-forget-your-flu-jab
Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

Zdroj: www.stop-chripce.cz a www.ockovaniprotichripce.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *