Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

KosmetikaZe života

Startuje 13. ročník projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě. L´Oréal rozdělí třem nadaným vědkyním 600 000 Kč!

Projekt společnosti L’Oréal a Světové organizace UNESCO podporuje mladé talentované badatelky po celém světě již 20 let. V České republice právě startuje třináctý ročník, který přináší hned několik změn. Oceněny budou tři talentované vědkyně, které na podporu své kariéry získají dohromady 600 000 Kč. Přihlašovat své projekty mohou od 1. prosince 2018 do 28. února 2019 nově prostřednictvím webové stránky www.forwomeninscience.com.

„Společnost L´Oréal ve spolupráci s UNESCO podporuje ženy ve vědě po celém světě již více než 20 let. V České republice má tento projekt za sebou 12 let a během tohoto období jsme rozdělili více než 7 milionů korun již 32 nadaným vědkyním. Cílem projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně na jejich profesionální dráze. Tato finanční pomoc může být využita libovolně, ať už na samotný vědecký projekt, anebo na jakoukoliv materiální či nemateriální podporu při jejich vědecké kariéře,“ říká o projektu Tomáš Hruška, generální ředitel společnosti L´Oréal Česká republika.

Projekt L’Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě je v tomto ročníku určen vědkyním do 40 let (dovršení 40 let věku do 28. 2. 2019 včetně). Hlavní podmínkou účasti je dosažení doktorského titulu a dlouhodobá vědecká činnost v České republice. Oproti předchozím ročníkům se bude soutěžit pouze v jedné věkové kategorii, zato budou oceněny hned 3 nadané vědkyně, které obdrží odměnu každá ve výši 200 000 Kč. Získanou částku lze využít na finanční podporu vlastního výzkumu, ale také třeba na náklady vynaložené na hlídání dětí, přestavbu domu, či přestěhování se blíže k pracovišti.

Účast na projektu je podmíněna kompletním vyplněním a odevzdáním elektronické přihlášky zveřejněné na webové stránce www.forwomeninscience.com v termínu od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019. Vědkyně musí splnit pouze dvě základní podmínky – věk do 40 let včetně a dosažený titul Ph.D. z oblasti Věd o živé přírodě a chemických věd (jako jsou biologie, biochemie, biofyzika, genetika apod.) a Věd o neživé přírodě (matematika, chemie, informační vědy, technologie atd.). Odborná porota složená ze zástupců Akademie věd vybere z přihlášek několik nominovaných, ze kterých následně určí finalistky postupující do 2. kola. Tyto vybrané vědkyně svůj projekt osobně představí porotě složené z partnerů projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě (AV ČR, Česká komise pro UNESCO a L´Oréal ČR). Poté budou na základě ústních prezentací vybrány tři vítězky. Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu 2019 v prostorách Francouzské ambasády v Praze.

Laureátky předchozího ročníku PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. a Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. zvítězily s projekty zkoumající nádorová onemocnění a antibiotickou resistenci. „Ve vědě je důležité vytrvat, obrnit se trpělivostí a nevzdávat se hned po prvním neúspěchu. Vědecká práce je kreativní a plná fascinujících objevů,“ shodují se vítězky.

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě
L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, stejně jako poskytovat podporu mladým vědkyním na samém počátku kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do mnoha světových zemí a vyznamenal více než 3 200 žen ze 117 zemí.

V roce 2009 získali dvě laureátky L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2008 Nobelovu cenu ve své oblasti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v oboru medicína nebo fyziologie a Ada Yonath v oboru chemie.

L´Oréal-UNESCO Pro Ženy ve Vědě v České republice
V České republice byl projekt uveden v roce 2006 ve spolupráci s Akademií věd České republiky a českou komisí pro UNESCO. Každoročně oceňuje nadějné vědkyně vybrané odbornou porotou složenou z členů Akademie věd České republiky. Současná výše ocenění činí 600 000 Kč, což je o 100 000 Kč více než loni. Od zahájení projektu v České republice bylo oceněno již 32 talentovaných žen vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši více než 7 milionů korun.

O společnosti L´Oréal
Společnost L’Oréal je již více než 100 let oddána kráse. Jedinečné mezinárodní portfolio skupiny L’Oréal obsahuje 34 různých značek, které se navzájem doplňují. V roce 2017 společnost vykázala obrat ve výši 26,02 mld. eur a celosvětově zaměstnává více než 82 600 lidí. Jako přední světová kosmetická společnost je L’Oréal se svými produkty zastoupena ve všech distribučních sítích: na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, v kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i ve značkových prodejnách a internetových prodejnách.

Strategie společnosti L’Oréal stojí na výzkumu a vývoji. Specializovaný tým 3 885 výzkumníků v centrech na celém světě plní svou prací kosmetická přání žen. Závazek udržitelnosti pro rok 2020 v podobě programu Sharing Beauty With All vytyčil ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým systémem celé skupiny.

Zdroj: www.loreal.cz nebo www.loreal.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *