Plachetka a Kněžíková vystoupí na předčasném charitativním koncertě!

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny pořádá charitativní koncert Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové, druhou benefici v historii nadačního fondu. V roce 2016 proběhl první benefiční koncert Adama Plachetky s výtěžkem jeden million korun.

Druhý charitativní koncert se bude konat dne 20. února 2019 od 19.30 v prostorách Velkého sálu Paláce Žofín. Na programu jsou díla českých autorů – Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Premiérové uvedení repertoáru z nového alba Každý jen tu svou a jedinečná šance slyšet společně hvězdný pár operního světa Kateřinu Kněžíkovou a Adama Plachetku.

Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková vystoupí bez nároku na honorář, stejně jako Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Davida Švece. Díky nim bude tedy celý výtěžek z prodeje vstupenek v plné výši použit na pomoc potřebným.

“Když jsme s mou ženou Kateřinou čekali Adélku, první dceru, oslovil mě Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny s možností vzájemné spolupráce” říká Adam, dnes pyšný otec i malé Barborky. „Naštěstí se obě dcery narodily v termínu a zdravé, ale umíme si s Kačkou představit, čím si musí procházet rodiče, které takové štěstí nemají.“ Katka k tomu dodává: “ Několikrát jsme s Adamem navštívili neonatologické centrum v Podolí. Viděli jsme děti s porodní váhou 500g. Malí bojovníci s neskutečnou touhou žít a jejich silní rodiče procházející obrovským psychickým tlakem. Jsme hrdí, že můžeme pomoci tam, kde je to opravdu potřeba”.

Vstupenky na benefiční koncert jsou v několika cenových kategoriích, přičemž ta nejvyšší v sobě zahrnuje benefiční večeři za účasti Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky a dalších vzácných hostů.

Roli mediálního partnera převzala nad akcí Česká televize, časopis Reporter, rádio Classic Praha a Expres FM.

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny pomáhá po celé republice konkrétním rodinám s předčasně narozeným dítětem. Vznikl před pěti lety a to proto, že se Haně Píšové, jedné ze zakladatelek, narodila v roce 2010 extrémně nedonošená dvojčata. Rozhodla se, společně se svou kamarádkou Markétou Stránskou, přenést svou osobní zkušenost ve prospěch pomoci druhým. Vedle svého zaměstnání vybudovaly fond, který pomáhá rodinám a je v prostředí předčasně narozených dětí jediným fondem, který finančně podporuje stovky rodin. Skupina předčasně narozených dětí je velká, každoročně se narodí v ČR kolem 8- 9.000 dětí. Když jsou předčasně narozené děti v perinatologickém centru, kterých je v republice 12, rodiče za nimi několik měsíců dojíždí i stovky kilometrů. K obrovské psychické zátěži, které jsou vystaveni, se přidává i zátěž finanční. Starším dětem pak fond pomáhá s úhradou nákladných rehabilitačních pobytů či zdravotnických pomůcek. V současné chvíli pomáhá fond prostřednictvím grantu i pečujícím osobám s postiženými dětmi ve Středočeském kraji.

„Nadační fond jsme s Markétou vybudovaly na základě osobní zkušenosti s předčasně narozenými dětmi, nicméně s nulovou znalostí na poli charity, bez silného zázemí sponzorů. V prvních letech jsme provoz financovaly z vlastních zdrojů, hnala nás dopředu potřeba pomáhat lidem v těžké situaci. Finanční prostředky na pomoc rodinám jsme získávaly především organizováním vlastních akcí. O to víc si vážíme důvěry Katky a Adama, kterou do nás vložili na začátku a je nám nesmírnou ctí, že jsou patrony nadačního fondu a pomáhají předčasně narozeným dětem a jejich rodičům dlouhodobě“, říká Hana Píšová. „ V roce 2018 naše pětileté každodenní úsilí přineslo hned několik úspěchů. Byli jsme součástí Adventních koncertů České televize jako jedna ze 4 nadací, přičemž každoročně o tento projekt usiluje více jak 100 nadací a nadačních fondů. Výtěžek z Adventních koncertů bude zveřejněn na jaře roku 2019. Významným partnerem Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny se v roce 2018 stala společnost Alza.cz. Ta se rozhodla veškeré prostředky určené v roce 2018 na vánoční dárky pro své obchodní partnery v hodnotě 1 000 000 korun věnovat právě na pomoc konkrétním rodinám s předčasně narozeným miminkem. Velký dík patří i společnosti Accace Česká republika, která se pro tento rok stala partnerem benefičního koncertu. Dlouhodobě nadační fond podporují I štědré příspěvky klientů věrnostního programu iBOD, kteří se rozhodli věnovat své body právě na pomoc předčasně narozeným dětem”.

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny byl založen v roce 2014 Hanou Píšovou a Markétou Stránskou a je prvním svého druhu u nás. Jeho cílem je pomáhat rodinám předčasně narozených dětí, které se ocitly v tíživé finanční a psychické situaci. Pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě spojené s předčasně narozeným dítětem. O pomoci rozhoduje správní rada nadačního fondu. Předsedou správní rady NF je doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, primář neonatologického oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě, v Praze Podolí.

Zdroj: www.predcasnenarozenedeti.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *