Značka FROSCH získala ocenění mezinárodní organizace GREEN BRANDS

Značka Frosch obdržela ocenění GREEN BRANDS Česká republika za prokazatelnou udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Ocenění udílí organizace GREEN BRANDS Česká republika na základě nezávislého, transparentního procesu, jehož součástí je také důkladný audit.

Hodnocen byl nejen dopad čisticích prostředků na životní prostředí, ale i celý výrobní a recyklační cyklus. V České republice byl titul GREEN BRANDS udělován zcela poprvé. V Německu a Rakousku obhájila značka Frosch titul již několikrát. Vyhodnocení provedl nezávislý vědecký institut udržitelnosti ALLPLAN sídlící ve Vídni a odborná porota GREEN BRANDS Česká republika, která je nedílnou součástí jedinečného třístupňového řízení a garantem nezávislosti.

Odborná porota je tvořena významnými osobnostmi a kapacitami z vědní, sociální i mediální sféry, jakými jsou například pan Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. z Centra pro otázky životního prostředí nebo Aleš Kuták z Komory obnovitelných zdrojů energie. Organizace GREEN BRANDS důsledně dbá nejen na šetrnost celého životního cyklu produktu s ohledem na zátěž pro životní prostředí jako použité suroviny, jejich využívaní, proces výroby, proces distribuce, používání výrobků a jejich likvidaci, ale i na přidružené oblasti udržitelného rozvoje. Ty jsou totiž podstatné pro celkové posouzení šetrnosti značky k životnímu prostředí. Tedy, zda firma podniká aktivity v oblasti společenské odpovědnosti firem neboli CSR, či aktivity podporující vztahy spotřebitelů i zaměstnanců k životnímu prostředí.

 „Od svého založení v roce 1986 v Německu se značka Frosch stala zeleným průkopníkem na poli čisticích výrobků přátelských k životnímu prostředí a při jejich výrobě sahá pouze a výhradně po složkách, které jsou v přírodě nadprůměrně dobře odbouratelné,“ uvádí Mag. Franz Studener, generální ředitel společnosti Erdal GmbH, výrobce čisticích prostředků Frosch. „Skutečnost, že výrobky značky Frosch získaly ocenění GREEN BRANDS již počtvrté za sebou dokazuje, že se nejedná o nahodilý a náhodný proces. Právě naopak. Na vývoji našich produktů i celé udržitelné filosofii kontinuálně pracujeme. Sem patří mimo jiné oblast recyklovaného obalového materiálu. U nově vyrobených PET lahví využívá Frosch ze 100% PET recyklát (recyklát z plastu), přičemž 20% tohoto recyklátu pochází ze žlutých kontejnerů. Podobná ocenění pro nás znamenají potvrzení našich snah, ale jsou pro nás zároveň velkou motivací. To, že jsme nyní nově získali toto ocenění i v České republice, ukazuje na správně zvolenou cestu. Jsme již více než 30 let průkopníky v oblasti udržitelnosti a nadále v této cestě pokračujeme,“ Mag. Franz Studener.

„Značce velice gratulujeme. Je důležité, aby existovaly společnosti působící na mezinárodní úrovni, majáky, které ukazují směr a příklad ostatním, jak fungovat udržitelně a úspěšně. Jak je vidět na příkladu Frosch, ekologicky udržitelná péče znamená sice dodatečné náklady na výrobu, ale stává se stále více konkurenční výhodou. Ocenění firma získala zejména za složky použité ve svých výrobcích obsahujících účinné aktivní složky, které pocházejí z přírody. Ty umocňují čistící a pečující vlastnosti výrobků a není tak potřeba užívat alternativy negativně ovlivňující životní prostředí. Povrchové aktivní látky ve výrobcích značky Frosch pocházejí z obnovitelných rostlinných zdrojů, které se v přírodě rychle a účinně rozkládají,“ uvádí András Wiszkidenszky, regionální ředitel GREEN BRANDS Česká republika.

„Díky svému přístupu a aktivitám značka Frosch kontinuálně získává důvěru dalších zákazníků. Skutečnost, že jsme získali ocenění GREEN BRANDS v České republice, nás velmi těší, protože ukazuje, že trend ekologického či na zdroje šetrného čištění, je aktuálnější než kdy jindy“, uvádí Martina Hrušínská, generální manažerka CZ&SK, Melitta ČR s.r.o., distributor značky Frosch pro Českou a Slovenskou republiku.

Recept úspěchu značky Frosch je založen na obsahu osvědčených, tradičních, přírodních složek ve výrobcích, jako jsou ocet, citrón a soda, které znaly již naše babičky a úspěšně je používaly. Důvěryhodnost značky a celého výrobního procesu je pro zákazníky stále důležitějším faktorem. Kombinací přírodní a vysoce efektivní čistící síly, která je ohleduplná k životnímu prostředí a lidské pokožce, vznikají výrobky v eko-kvalitě označené jako „Grüne Frosch“ – „zelené žabky“. Ochrana životního prostředí a udržitelnost jsou tak nedílnou součástí celého výrobního řetězce společnosti Werner & Mertz, výrobce ekologických čisticích prostředků a kosmetiky Frosch. Výrobky jsou zde vyráběny s vysokým stupněm energetické účinnosti, ať už jde o suroviny nebo spotřebu energie a vody. Veškeré procesy probíhají dle norem řízení v oblasti životního prostředí, což dokazují získané certifikace a ocenění, jakými jsou například EMAS, ISO 14001 anebo Cradle to Cradle. Značka Frosch je navíc aktivní také v oblasti výzkumu nových technologií, což se projevuje ve zpracování a recyklaci PET materiálů či v dalších procesech výroby. Společnost například vyrobila již více než 200 milionů PET lahví z recyklovaného materiálu. Dále využívá uzávěry vyrobené 100% z PP recyklátu ze žlutých kontejnerů.

Mezinárodní, nezávislá a transparentní organizace GREEN BRANDS, spojující spotřebitele i podniky v boji proti změnám klimatu, při ochraně životního prostředí a v rozvoji udržitelného podnikání, zahájila své působení v České republice v listopadu roku 2018. Organizace GREEN BRANDS Česká republika ve spolupráci s nezávislými a uznávanými mezinárodními institucemi a odbornou porotou oceňuje odpovědné a udržitelné značky, tedy společnosti, produkty, služby, iniciativy či osobnosti, které prokazatelně jednají podle zásad udržitelného rozvoje a přispívají tak významnou měrou k ochraně životního prostředí v Česku. Pečetí kvality GREEN BRANDS Česká republika tak mohou být vyznamenány jen „zelené“ značky každodenního života, ze všech oborů a všech velikostí, které přebraly spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a environmentálního prostředí v Česku. Ocenění GREEN BRANDS Česká republika tak nejen zvyšuje důvěru lidí v nákup udržitelného zboží a služeb, ale má zejména pomoci malým a středně velkým podnikům v propagaci jejich udržitelných aktivit v Česku i v zahraničí. Organizace GREEN BRANDS byla založená v roce 2007 Norbertem Luxem na základě jeho úspěšné kariéry v mezinárodní organizaci zabývající se zvyšováním hodnot a kvalit fungování značek, a také díky jeho celoživotní náklonnosti k ochraně přírody. Klíč k založení tak byl v propojení Luxových zkušeností z brand-marketingu a jeho osobního přesvědčení o důležitosti ochrany přírody. Více informací naleznete na: www.green-brands.cz

Frosch je již 30 let průkopnickou značkou v ekologii a jeho prioritou není jen následovat zaběhnuté trendy, ale vyvinout a zavést na poli ekologie nové standardy a postupy. V celé své dlouholeté historii Frosch neustále zdokonaluje vývoj a výrobu čisticích a pečujících prostředků šetrných k životnímu prostředí a stává se lídrem mnoha environmentálních projektů přesahujících mnohdy hranice daného průmyslu. Ekologické výrobky jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Více informací naleznete na: www.frosch-eko.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.