Chybujete v práci často? Pořiďte si pojistku na blbost alias blběnku!

Znáte to, máte špatný den a něco omylem rozbijete. V případě, že poškodíte svoji věc, můžete být naštvaní jen sami na sebe. Horší je to ve chvíli, kdy způsobíte škodu zaměstnavateli, který po vás logicky bude žádat peněžní náhradu. Svoji kapsu můžete chránit s pojištěním odpovědnosti za škodu nebo-li hovorově “pojistkou na blbost”. Co všechno taková pojistka pokryje a kolik za ni zaplatíte?

Na kolik může vyjít nepozornost
Díky dobrému tempu ekonomiky si firmy v posledních letech mohly dovolit pořizovat drahé stroje. Pro řadu profesí je také běžným standardem služební telefon, notebook a auto. Mít k dispozici firemní vybavení nebo pracovat s nejmodernějšími přístroji se může na první pohled zdát výhodné. Problém ale nastává ve chvíli, kdy svěřenou věc poškodíte.

Když způsobíte škodu na firemním majetku a je nutná odborná oprava, je povinností zaměstnavatele nejprve nechat vyčíslit škodu a její výši vám oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy byla zjištěna jak škoda, tak odpovědnost konkrétního zaměstnance. Poté po vás může žádat finanční náhradu, a to až do výše 4,5 násobku mzdy. „Zaměstnanec může škodu odčinit uvedením v předešlý stav, není-li to možné, tak v penězích. Podle zákoníku práce nesmí výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku, který pobíral před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení ale neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po užití jiných návykových látek. V těchto případech je zaměstnanec povinen uhradit plnou částku,” říká právní zástupkyně společnosti provozující DOK, advokátka Lucie Oršulová.

Jak nastavit limit pojistného
Chránit se před povinností zaplatit celou škodu ze své kapsy pomůže dobré pojištění. Než si jej ale sjednáte, dobře si rozmyslete, na jakou částku se chcete pojistit. Například pokud vyděláváte 20 000 korun hrubého měsíčně, bude 4,5 násobek odpovídat 90 000 korun. Při platu 35 000 korun, pak bude maximální částka, kterou po vás může zaměstnavatel chtít, činit 157 500 korun. Pokud byste chtěli za pojistné ušetřit a platili částku odpovídající nižšímu platu, než který skutečně pobíráte, krytí vám v případě škody stačit nebude. U všech produktů na trhu musíte také počítat se spoluúčastí. „Výše spoluúčasti se pohybuje od 10 do 30 % podle toho, u které pojišťovny si produkt sjednáte a také podle výše pojistné částky. Pokud chcete mít pouze minimální 10% spoluúčast, zaplatíte za pojistné více,” říká Aleš Žárský, expert online služby DOK, která usnadňuje správu pojištění.

Na každého jiný metr
Pojistné se vypočítává podle několika klíčových faktorů. Vliv na jeho výši má rizikovost povolání, kterou zjistíte z webových stránek pojišťovny. Dále hraje roli věk a místo výkonu povolání, zda se jedná o Česko, nebo zahraničí. Důležité je také to, s jakým zařízením pracujete, tedy stroje a přístroje potřebné k práci včetně služebního vozu.

Kdy pojištění nepomůže
Pokud jste se začali probírat nabídkami pojišťoven, zjistili jste, že se produkt od produktu liší. A to hlavně cenou. „Pokud si vyberete nejlevnější produkt na trhu, měli byste počítat s vyšší spoluúčastí a také s větším množstvím výluk, tedy situací, při kterých nebude pojišťovna škodu krýt,” doplňuje Aleš Žárský. Kromě specifických výluk ze smlouvy, které si stanovuje každá pojišťovna sama, existují i všeobecné výluky. Mezi ně patří poškození cizího majetku, které bylo způsobeno úmyslně, dále také případy, kdy zaměstnanec způsobil škodu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, nebo v době, kdy na pracovišti probíhala stávka.

Více informací o projektu DOK:
Bezplatná online služba pro chytrou správu pojištění digitalizuje pojišťovací smlouvy ze všech pojišťoven v ČR, ke kterým vyhledává, porovnává a doporučuje nejvýhodnější pojišťovací produkty na trhu. Reviduje uložené digitalizované smlouvy a neustále je porovnává s ostatními nabídkami na trhu, čímž zajišťuje jejich stálou aktuálnost. Registrované uživatele zároveň včas upozorňuje na důležité milníky a termíny stávajících smluv a v neposlední řadě pomůže i s vypořádáním pojistné události. Projekt byl spuštěn v srpnu 2018 a v současné době eviduje vice než 3000 registrovaných uživatelů. Chcete vyzkoušet, jak může vypadat správa pojištění zcela online a bez námahy? Zaregistrujte se zdarma na www.mujdok.cz a přesvědčte se sami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.