Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

DětiZábava

Prozkoumejte magický svět ilustrátorky Renáty Fučíkové

Jak se kralovalo Karlu IV.? Co se honilo hlavou skladateli Dvořákovi za jeho americké anabáze? Co viděl Jakub ve hvězdách? Jak bylo na duchu Řehoři Samsovi? A proč je Evropa náš domov? Nejen na tyto otázky mohou hledat odpovědi velcí i malí návštěvníci Galerie Villa Pellé od 12. dubna do 19. června na retrospektivní výstavě naší přední ilustrátorky Renáty Fučíkové.

Autorka, které proslula u nás i v zahraničí zejména dětskými autorskými knihami, nabídne na výstavě s názvem Stories pohled na fakta i mýty našich dějin s důrazem na autorčinu vazbu na historickou, magickou i fantaskní Prahu. Výstava zohledňuje i prolínání osudů významných osobností českých a světových dějin s akcentem na příběhy všedních dnů. Renáta Fučíková, pracující většinou technikou rytiny, si vypracovala originální styl, který však zcela respektuje srozumitelnost a čitelnost. Její dosud největší výstava představí ve Ville Pellé klíčová díla posledních třiceti let.

Mezi její nejúspěšnější knihy patří Letopisy Narnie, ilustrace k pohádkám bratří Grimmů, H. Ch. Anderesena či pohled do dějin milovaného města v knize Praha v srdci. Jejím opusem magnum je pak autorská kniha Historie Evropy, v níž sleduje dějinné úseky, mapuje dobové fenomény a ilustruje pokrok. Prim zde hraje sama historie. Na druhém pólu autorčina zájmu jsou pak klíčoví hybatelé dějin, zejména těch národních, počínaje Karlem IV. přes Jana Amose Komenského až po Antonína Dvořáka nebo Tomáše Garrigua Masaryka. Za svoji práci obdržela Renáta Fučíková řadu ocenění doma i v zahraničí, včetně jedenácti Zlatých stuh za knihu pro děti a mládež či pěti mezinárodních ocenění White Raven, udělovaných Internationale Jugendbibliothek v Mnichově.

Během výstavy nabízí Galerie Villa Pellé bohatý doprovodný program s tvůrčími dílnami pro děti i rodiče, na kterých se seznámí nejen s nejrůznějšími výtvarnými technikami, ale nahlédnou i do našich dějin. Výstavu doprovází i řada besed s autorkou či komentované prohlídky. Na první výtvarný workshop s názvem Střípky z historie aneb jak se tvoří koláž se mohou návštěvníci těšit již tuto neděli 14. dubna. Kompletní program je k dispozici na www.villapelle.cz.

„Dílo Renáty Fučíkové má silný vzdělávací a naučný potenciál,” říká kurátor, literární a výtvarný kritik Radim Kopáč, který výstavu připravil, a dodává: “Chce především vyprávět – vyprávět příběhy. Ví dobře, že příběhy mají odjakživa magickou, sociálně stmelující a identifikační funkci. A ví ještě lépe, že dějiny nejsou nic jiného než velká kniha příběhů. Příběhů, na nichž vyrostla a stojí naše civilizace, společnost, kultura. Příběhů, které je třeba znát, abychom byli sami sebou; abychom věděli, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme.”

Výstava je pojata jako interaktivní procházka, v níž se návštěvník setká s Prahou Franze Kafky v reálně ztvárněném výjevu ze života Řehoře Samsy, slavnými postavami českých dějin od Konstantina a Metoděje či Ludmily, přes Karla IV. nebo Jana Ámose Komenského až po Antonína Dvořáka či T. G. Masaryka. Součástí expozice budou i zákoutí s úryvky z pohádek Hanse Christiana Andersena, Čínských pohádek, Bruncvíka, Letopisů Narnie, Dvou roků prázdnin i prvními autorčinými kresbami. Návštěvníci poznají pravěk, starověk i středověk Evropy. Zaujmou jistě příběhy českých knížat a králů i obrazy z Nového i Starého zákona nebo zpracování témat starých českých a moravských pověstí. Součástí budou i filmové projekce, stůl s kompletní knižní produkcí, nabízející možnost zalistovat si dějinami či možnost usednout na královský trůn Otce vlasti či za pracovní stůl TGM a pořídit si “vladařská” selfie.

Renáta Fučíková (*1964)
vystudovala ilustraci a užitou grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde absolvovala v roce 1988. Celý svůj tvůrčí život je na volné noze; začínala jako ilustrátorka, později si k výtvarnému projevu přibrala slovo, což jí umožnilo realizovat se naplno ve formátu takzvané autorské knihy. Zařadila se tak k nejdůležitějším postavám české ilustrace a autorské knihy pro děti a mládež po roce 1989. Začínala s kresbou a kvašem, v posledních letech se věnuje zejména technice rytí, respektive proškrabování. Spolupracuje s předními nakladatelskými domy v Česku (Albatros, Euromedia, Mladá fronta, Práh nebo Vyšehrad) i v zahraničí (například francouzský Gründ, německý Bertelsmann, jihokorejské OzBooks). Za své rozsáhlé dílo, které čítá přes čtyři desítky knižních publikací, posbírala řadu cen (například jedenáctkrát Zlatá stuha za knihu pro děti a mládež, pětkrát mezinárodní ocenění White Raven, udělované Internationale Jugendbibliothek v Mnichově, první cena na Bienále ilustrací v Teheránu). Vystavovala samostatně v Česku i v zahraničí (2016, 2015 Naminara; 2014 Vídeň, Amsterdam, Chicago, Soul, Tokio; 2013 Peking; 2009, Naarden a další). Od roku 2016 vyučuje na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

RENÁTA FUČÍKOVÁ: PŘÍBĚHY / STORIES 12. 4. 2019 – 19. 6. 2019
otevřeno: Út — Ne | 13 — 18h.

pořadatel: Galerie Villa Pellé – Porte z.s.
producent: Vladana Rýdlová
kurátor: Radim Kopáč
grafická úprava: Filip Heyduk, HMS Studio
architekt: Jan Pfeiffer
instalace: Vetamber, Krajináři
produkce: Ondřej Batoušek, Martina Vaverová
dobrovodné programy: Kateřina Chabičová
překlady: Sylvie Ficová
PR: Ondřej Batoušek

Zdroj: www.renatafucikova.cz a www.villapelle.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *