Přípravné práce pro návrat tramvají na Václavské náměstí byly zahájeny

Revitalizace Václavského náměstí probíhala pravidelně, každých dvacet let, a to s ohledem na změny probíhající ve městě především v souvislosti s nárůstem obyvatel města i návštěvníků, dopravy a průmyslovým rozvojem. Poslední novodobé změny na Václavském náměstí proběhly naposledy před 38 lety. Z toho vyplývá, že nutnost revitalizace nyní, je více než na místě. Současná podoba náměstí dnes již naprosto neodpovídá potřebám obyvatel ani jeho uživatelům. Práce na Václavském náměstí v rámci návratu tramvají se již rozběhly.

Projektant prověřuje a navrhuje úpravy stropní desky, jedná se o strop vestibulu stanice metra. Jeho prověření je nutné z důvodu únosnosti, případně budou navrženy jeho úpravy a rekonstrukce. Dále se podrobně prověřují tramvajové křižovatky a dělá se mikrosimulace provozu. Tramvaje na Václavském náměstí podpoří hromadnou dopravu, přivedou nové klienty do této části Prahy, oživnou pasáže, vrátí se běžný život. Návrat tramvají by měl přinést zlepšení a zkvalitnění života na nejvýznamnějším náměstí České republiky. Město dává zároveň signál investorům, že se jedná o místo, kde se vyplatí investovat, že se chystá s touto částí pracovat, což s sebou automaticky nese rozvoj.

Očekává se rovněž významné zrychlení řady spojení hromadnou dopravou mezi centrem a jeho nejbližším okolím. Dále zlepšení pravidelnosti a plynulosti tramvajové dopravy v centru i na obvodu města vytvořením nových možností řešení mimořádných situací. Impuls k obnově Václavského náměstí do podoby, jakou si Praha zaslouží, při zdvojnásobení prostoru pro pěší. Plán návratu tramvají na Václavské náměstí je do roku 2022. Sdružení Nového Města pražského, z.s., jehož hlavním posláním je péče o toto unikátní místo a jeho rozvoj, se aktivně tomuto tématu věnuje. A to z pozice zástupce občanů, významných firem, obchodů, bank, hotelů, restaurací, paláců a rezidentů sídlících na Václavském náměstí a v jeho okolí.

„V principu se nejedná o tramvaje a dopravu jako takovou. Jedná se o to, jak to udělat, aby centrum Prahy bylo přátelské a přívětivé, aby sem lidé rádi chodili a bylo jim tu dobře,“ uvádí Jan Adámek, předseda pořádajícího Sdružení Nového Města pražského. „Konkrétně Václavské náměstí utrpělo extrémně dvěma zásadními kroky, a to zrušením tramvajových tratí v 80. letech, a rozparcelováním náměstí polickou garniturou v devadesátých letech. Důsledky všichni známe. Odstěhovali se rezidenti, přistěhovaly se nevěstince,“ dodává Jan Adámek.

„Ze všech, v současné době prováděných, přípravných prací nám vycházejí další okrajové podmínky a podle nich se upravuje návrh. Principy jsou stejné, jen se v detailech trochu mění. V současné době také probíhá upřesnění návrhu tramvajové tratě a náměstí,“ uvádí Ing. Lukáš Tittl – specialista koncepce dopravy, IPR Praha. Tramvaje patřily k Václavskému náměstí po dobu takřka 100 let. V rámci tématu návratu tramvají na Václavské náměstí se zabýváme rovněž otázkou: Jak se mohlo stát, že dvě místa ležící tak blízko sebe, mají natolik odlišný kolorit. Václavské náměstí versus Příkopy (některými přezdívané „česká svíčková“ pro své vysoké nájmy maloobchodních prostor). První místo se stalo spíše nekoordinovanou, špinavou dopravní tepnou, Příkopy naopak patří k nejdražším ulicím světa. Proč trpí Václavské náměstí? Domnívám se, že hodně místa je věnováno automobilové dopravě. Jsem rovněž přesvědčen, že bez návratu tramvají na Václavské náměstí hrozí centru města kolaps dopravy,“ dodává Lukáš Tittl.

„Dostali jsme se do bodu, kdy kapacita metra a stávajících tramvajových spojení v centru města je naplněna. Máme jedinečnou příležitost v rámci revitalizace Václavského náměstí vrátit mu i tramvajové koleje,“ uvádí Ing. Martin Šubrt – náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing, ROPID. „Přitom všem bude nutné najít takový kompromis, který bude vyhovovat co nejširší skupině cestujících. Některé oblasti dopravních uzlů jsou přeplněné právě z důvodů chybějící alternativy. Na některá místa se nám dostávají zbytečně cestující, kteří by použili jinou alternativu, kdyby existovala. Stávající situace dopravní tepny přeplňuje. Například Spálená ulice denně odbaví 90 tisíc cestujících. Ječná ulice 85 tis., Jindřišská ulice 80 tis. cestujících, Moráň 77 tis., Národní třída 65 tis. Seifertova ulice 61 tis. cestujících. Tramvaje přepravují v centru Prahy více osob než řada linek metra v zahraničí. Máme nejvyšší hustotu tramvajového provozu na světě. Tyto předimenzované trasy navíc nemají adekvátní alternativu, pro případ odklonu dopravy. Jsem přesvědčen, že návrat tramvají na Václavské náměstí by celkové situaci odlehčil. Výrazně by se zlepšila a zrychlila spojení a dostupnost míst díky těmto úpravám dopravního spojení v centru Prahy. S dopadem i na okrajové části města,“ Martin Šubrt.

Václavské náměstí bylo od nepaměti dopravní tepnou celé Prahy. První tramvajová doprava na Václavské náměstí byla zavedena již v roce 1884 v podobě tzv. koňky – vozu taženého koňmi na tramvajových kolejích o vzdáleností 9 metrů. V roce 1895 došlo k přesázení alejí a rozšíření kolejí na vzdálenost 19 m. V roce 1900 proběhla elektrifikace a osová vzdálenost tramvajových kolejí se zmenšila na 16 metrů. V roce 1927 byla provedena zásadní přestavba náměstí z důvodu rostoucí intenzity automobilové dopravy. Koleje tramvají byly poprvé umístěny do středu náměstí, které bylo v této době především dopravní tepnou.

Sdružení Nového Města pražského je spolek, který vznikl v roce 2005. Celých 14 let bojuje za lepší centrum Prahy se srdcem na Václavském náměstí. Jeho členové působí ve 120 domech v centru Prahy. Spolek poukazuje na následující:

VÝHODY TRAMVAJOVÉ TRATI NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ:

 • Dopravní dostupnost – pro mnoho lidí je nepohodlné a zdlouhavé jet z Můstku na Muzeum nebo naopak.
 • Tramvajová doprava je bezbariérová (na rozdíl od metra).
 • V případě výluk vzniká cenná nová objízdná trasa (pomoc Ječné ulici – pokud tam spadne trolej, nezkolabuje tramvajová doprava v celém městě).
 • Na Václavském náměstí vznikne více prostor pro pěší.
 • Lidé budou lépe znát obchody, kavárny, kina, divadla a budou do nich více chodit.
 • Přívětivá tvář – je prokázáno, že tramvajová trať přináší větší čistotu, méně odpadků na zemi, lepší chování lidí, výměnu obchodů za kvalitnější a zajímavější, pro majitele nemovitostí zvýšení nájemného atd.
 • Zmizí nesmyslné záhony zabraňující lidem volně po náměstí korzovat ze strany na stranu.
 • Občané si stěžují, že příliš moc autodopravy dělá z pobytu v horní části náměstí nepříjemný zážitek. S tramvajemi bude nutné omezit auta – například zrušit druhé a třetí parkovací řady aut nebo nekonečné objíždění náměstí při hledání volného parkovacího místa (když garáže Slovan jsou poloprázdné).
 • Hluk již není problém – gumové vany minimalizují hluk i vibrace.

 

CO JE POTŘEBA PŘIPRAVIT

 • Nutno vyztužit stropní desky metra Muzeum i Můstek (to by se nicméně muselo udělat i bez zavedení tramvajových linek).
 • Chytře vymyslet, kudy tramvajová trať povede – nutno zachovat prostor kolem sv. Václava pro srocování lidí (demonstrace apod.).

Zdroj: Sdružení Nového Města pražského, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.