Dáváte práci mladým z dětských domovů? Staňte se Bílou vránou!

Prestižní ocenění Bílá vrána uděluje společnost yourchance o. p. s., a to ve třech kategoriích – Zaměstnavatel, Mladý člověk a Poklad v srdci. Letošní ročník bude již šestý a nominovat do jedné či více kategorií můžete již nyní.

Ocenění Bílá vrána je součástí projektu Začni správně, v rámci kterého yourchance o. p. s. pomáhá mladým lidem po odchodu z dětského domova. „Smyslem udílení této ceny je boj s předsudky veřejnosti vůči dětem vyrůstajícím v dětském domově a ocenění inspirativního přístupu k životu po odchodu z dětského domova. Speciální kategorií je Bílá vrána – zaměstnavatel, která je věnována firmám, které cíleně pomáhají mladým lidem z dětských domovů v zapojení na trh práce,“ uvedla více k ocenění Bílá vrána spoluzakladatelka yourchance Gabriela Křivánková. Cílem je pak také vyzdvihnout a poděkovat zaměstnavatelům, jež dali těmto dospívajícím pracovní příležitost, a zároveň lidem, kteří je v jejich nesnadné cestě neúnavně podporovali.

Loni byla v kategorii Zaměstnavatel oceněna společnost Albert ČR, která se prostřednictvím svého nadačního fondu věnuje podpoře vzdělávání a rozvoji dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V rámci kategorie Mladý člověk určené lidem, kteří vyrůstali bez biologických rodičů, a přesto se prosadili v běžné společnosti, bodoval Dalibor Havelka, který prožil v dětském domově dětství i ranou dospělost. Vyučil se hned v několika oborech – zedník, truhlář a dřevař. Dnes pracuje jako operátor výroby.

Poslední kategorie Poklad v srdci je určena ředitelům a vychovatelům z dětských domovů, jež své svěřence na startu jejich životů podporují. Loni si cenu odnesla Martina Stawiarzová, ředitelka dětského domova Hora Svaté Kateřiny.

Kdo budou ocenění v tomto roce? Je ve vašem okolí někdo, kdo by si zasloužil ocenění Bílá vrána? Kandidáty ocenění Bílá vrána 2019 můžete nominovat až do konce června prostřednictvím formuláře na www.bilavrana.net/nominace, kde najdete i nominační podmínky. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu v Praze.

Generálním partnerem projektu „Začni správně“ jsou společnost CTP, partnerem Marie Veronika Winklerová a strategickým partnerem pak Nadace DRFG. Patronkou projektu je herečka Eva Josefíková.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu.

Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.