Festival v Šumperku nechá zaznít mistrovskou harfu Jany Bouškové

Jana Boušková, vynikající harfistka, se v červnu představí na Klášterních hudebních slavnostech v Šumperku, jichž je patronkou. Pro své české diváky tak opět připravila možnost výjimečného zážitku při komorním koncertu v netradičním obsazení. Více než doma koncertuje v zahraničí.

20. června 2019 přednese v klášterním kostele v Šumperku spolu s klavíristou Lukášem Klánským díla J. L. Dusíka, F. A. Rösslera-Rosetiho, J. V. H. Voříška a F. A. Boieldieua.

Festival Klášterní hudební slavnosti je mezinárodní hudební festival s dvanáctiletou tradicí, který svou vysokou dramaturgickou a uměleckou úrovní zaujímá místo jednoho z nejvýznamnějších a nejzajímavějších hudebních festivalů současnosti, návštěvníkům nabízí koncerty českých i zahraničních umělců mimořádné umělecké úrovně. To potvrzuje i účast hvězdy první velikosti, harfistky Jany Bouškové. Není mnoho českých umělců, kteří by ve svém oboru dosáhli na světové úrovni natolik výsadního postavení a tak výjimečným způsobem reprezentovali Českou republiku v zahraničí, jako ona.

O své účasti na festivalu harfistka říká: „Na festival Klášterní hudební slavnosti se vracím již po několikáté. A vždy velmi ráda.  Je to jeden z těch festivalů, kde se spojuje nesmírně vysoká kvalita dramaturgie programu a umělců společně s vřelým přístupem jak organizátorů, tak publika. Koncerty jsou pokaždé v nádherných prostorách a naplněné výjimečnou atmosférou. Samozřejmě pro mě je tento festival o to bližší, že jsem jeho patronkou, čehož si nejen velmi vážím, ale je to pro mě zároveň velké potěšeni“. 

Jana Boušková je přední česká a světová harfistka a hudební pedagožka. Absolvovala konzervatoř v Praze a Ostravskou univerzitu ve třídě profesorky Libuše Váchalové. Ve studiu posléze pokračovala na renomované Indiana University u profesorky Susan McDonald. Jana Boušková je zatím jedinou harfistkou České republiky, která v USA vyhrála světově nejvýznamnější a nejuznávanější harfovou soutěž. Kromě toho má na svém kontě i dalších deset nejvyšších ocenění z prestižních mezinárodních soutěží, což je nejen v naší republice, ale i celosvětově , v oboru harfa naprosto výjimečné. Vystupuje pravidelně sólově i v komorních sestavách na významných domácích i světových koncertních pódiích a festivalech. Je sóloharfistkou České filharmonie, profesorkou na Královské konzervatoři v Bruselu, porotkyní prestižních harfových soutěží, od září loňského roku je jmenována profesorkou na Royal College of Music v Londýně.

V červenci zasedne v USA v porotě nejvýznamnější harfové soutěže International Harp Competition.

Jana Boušková je zastupována uměleckou agenturou ŠPORCL ARTS Agency, jejímž ředitelem a jednatelem je houslový virtuóz Pavel Šporcl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.