Onemocnění srdce a cév nebolí, ale zabíjejí. V České republice jsou nejčastější příčinou úmrtí!

Nemoci oběhové soustavy u nás dlouhodobě zůstávající nejčastější příčinou úmrtí. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v roce 2017 podílely na úmrtí 40,1 % mužů a 45,6 % žen. Z kardiovaskulárních onemocnění je nejčastěji v české populaci zastoupena ischemická choroba srdeční včetně akutního a pokračujícího infarktu myokardu.

Rizikové faktory kardiovaskulárních příhod
K nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod patří vysoká hladina LDL-cholesterolu a vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze). S hypertenzí se podle odhadů potýká až 43 % dospělé populace, u mužů jde dokonce o každého druhého Čecha. Vysoký krevní tlak je pod kontrolou však pouze asi u poloviny nemocných.  Podle WHO je za optimální hodnotu krevního tlaku považována hodnota systolického tlaku < 120 a diastolického tlaku ≤ 80 mm Hg (120/80 mm Hg). Doporučená hladina celkového cholesterolu v krvi je do 5,00 mmol/l (milimolů na litr). Hladina od 5,01 do 6,5 mmol/l je považována za zvýšenou, hladina nad 6,5 mmol/l je považována za rizikovou. V případě cholesterolu je důležité znát nejen jeho celkovou hodnotu, ale také hladinu „hodného“ HDL a „zlého“ LDL cholesterolu v krvi. Zvýšená hladina LDL cholesterolu (nad 3 mmol/l způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří aterosklerotické pláty. Tím cévy ztrácejí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve. Pacientům s hypertenzí hrozí až dvojnásobně vyšší riziko infarktu myokardu oproti zdravým jedincům. U pacientů s vysokou hladinou cholesterolu riziko stoupá dokonce až na trojnásobek. Důležité je si uvědomit, že i mírné, ale dlouhodobě přetrvávající zvýšení krevního tlaku a hladiny cholesterolu, může člověka ohrozit na životě. Kromě vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny LDL cholesterolu patří k rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod také cukrovka, obezita a kouření.

Nebolí, ale zabíjí! Dodržování doporučení lékaře – tzv. adherence – je klíčová
Pacientů, kteří trpí pouze jedním rizikovým faktorem, je menšina. U většiny nemocných s vysokým krevním tlakem se setkáváme i s vyššími hodnotami LDL cholesterolu. Léčeno je však pouhých 30 % z nich. Riziko vzniku kardiovaskulární příhody se přitom u těchto nemocných nesčítá, ale dokonce násobí – jedná se o tzv. kumulované riziko. Vysoký krevní tlak a cholesterol  nebolí, proto na dodržování doporučených léčebných postupů pacienti často zapomínají, nebo je neberou v potaz vůbec. Když se tyto „tiché“ nemoci projeví, bývá už bohužel většinou pozdě.  Léky mohou fungovat jen tehdy, pokud jsou užívány pravidelně a správně podle doporučení. Pokud tomu tak není, riskují pacienti své zdraví. To, do jaké míry pacient dodržuje doporučení svého lékaře, označujeme jako adherenci. Někdy tímto pojmem bývá označováno také pacientovo chování (především užívání léčiv a dodržování režimových opatření), které je v souladu s radami zdravotníka nebo léčebnými standardy. Stejně důležité je také dodržování režimových opatření doporučených lékařem – ať už se jedná o změny životního stylu nebo úpravy jídelníčku.  Na adherenci má kromě pohlaví, věku, vzdělání, rodinného zázemí a životního stylu významný vliv také vztah pacienta s lékařem, zájem nemocného a čas, který věnují vzájemnému dialogu.  Důležitou roli zde hraje samotná léčebná terapie – počet užívaných tablet, jejich dávkování atd.

Moderní řešení léčby – fixní kombinace (léky 2v1 nebo 3v1) – usnadňují pacientům léčbu a zajistí vyšší adherenci
Pacienti s více rizikovými faktory zpravidla užívají více léků současně. Snadno se proto může stát, že si tablety nevezmou včas nebo na některou z nich zapomenou. I občasné zapomínání je přitom pro zdraví nebezpečné, protože kompenzace jejich onemocnění není v tu chvíli a někdy i dlouhodobě dostatečná. Moderní řešení pro řadu pacientů představují tzv. fixní kombinace. Jde o léky obsahující více účinných látek najednou. Jedna tableta tak nahradí 2 nebo 3 léky, které užívali doposud. Riziko, že na některý ze svých léků zapomenou, se tímto podstatně sníží. Fixní kombinace léčbu zjednodušují a nabízejí větší komfort při užívání léčiv. Tento moderní způsob léčby však není vhodný pro každého pacienta. O možnosti užívání fixních kombinací je nezbytné se poradit s ošetřujícím lékařem a řídit se jeho doporučením. Výhodou fixních kombinací je, že nemocný užívá méně tablet, lépe a snáze se mu tudíž dodržuje léčebný režim a díky tomu dosahuje lepších cílových hodnot krevního tlaku i cholesterolu.

Příběh pacienta pana Jiřího
Jmenuji se Jiří Zelenka, je mi 64 let. Trpím vrozenou (dědičnou) poruchou metabolismu. Moje matka pochází z pěti sourozenců a všichni zemřeli na infarkt, včetně mé matky. Můj otec prodělal ve svých 50 letech první mozkovou mrtvici.  Byli jsme tři sourozenci, tři bratři.  Jako první dostal infarkt prostřední bratr Miroslav, a to ve svých 39 letech a po deseti letech zemřel. Nejstarší bratr Ladislav měl infarkt v 54 letech a v 64 letech také zemřel. Poté, co měl infarkt Miroslav, jsem se dostal přes známého do Fakultní nemocnice na Karlově náměstí, kde mi udělali odběry krve a sdělili, že jsem čekatel na infarkt, tehdy mi bylo 34 let (rok 1989). Od této doby chodím pravidelně 2 – 3x do roka na odběry krve, jsem v péči prof. Češky a beru léky na snížení cholesterolu a na vysoký tlak. Dříve, než jsem se začal léčit u prof. Češky, jsem se cítil hodně unavený a nezvládal běžné denní činnosti naplno. Po začátku léčby jsem se začínal cítit lépe, zvládal jsem více činností, které mi vydržely až dodnes. Hraji pravidelně tenis, jezdím na kole a užívám si aktivně vnouče. Mám dvě dcery, starší je 39 let a je tzv. čekatelka na léky, byť žije zdravý životní styl, zdravě jí a pravidelně několikrát týdně sportuje. Mladší dceři je 35 let, a i přes to, že se vyhýbá tučným jídlům a má pravidelný pohyb, léky na cholesterol od letošního roku již užívá. Díky léčbě, pravidelnému užívání léků a dodržování životosprávy jsem tu dodnes a užívám si plnohodnotný život. Jsem za to vděčný všem lékařům a především prof. Češkovi. Navíc díky fixní kombinaci je pro mne užívání léků pohodlnější, protože místo 2 tablet na tlak užívám jenom 1.

Zdroj: Srdce v hlavě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.