Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

DětiZdraví

Tábory znamenají pro děti vyšší riziko nemocí. Hrozí meningitida, pomůže očkování!

Na letních táborech hrozí dětem nejčastěji úpal, úžeh a infekce. V dětském kolektivu se tak rychle šíří průjmy nebo angíny. Největší riziko podle lékařů představuje vyšší pravděpodobnost onemocnění meningokokovými nákazami. Prevencí je posilování imunity dětí a očkování. Povinná očkování jsou podmínkou pro účast na letních táborech.

Pobyt dětí na letních táborech s sebou často nese i vyšší riziko úrazu a onemocnění. „Rizikem táborů je těsný kontakt dítěte v kolektivu při společných aktivitách i ve volném čase. Hrozí zvýšený výskyt infekcí, jako jsou průjmy, angíny nebo třeba i svrab a paraziti. Největším nebezpečím je pak větší pravděpodobnost onemocnění hnisavým zánětem mozkových blan,“ upozorňuje praktický lékař pro děti a dorost Richard Rýznar. Meningitida, neboli zánět mozkových blan, se totiž šíří vzduchem. Typicky se tato nemoc vyskytuje u dospívajících dětí, a to při vyšší fyzické námaze a ve větším kolektivu. Proto je právě prostředí letních táborů pro přenos meningitidy rizikové.

Pořadatelé dětských táborů se však častěji setkávají s běžnějšími nemocemi. „Nejčastějším onemocněním na dětském táboře může být bolest v krku, nachlazení, úpal či úžeh,“ uvádí Michal Chmelař, jednatel Agentury Tapaza, která je organizátorem dětských táborů. „Těmto onemocněním by se měl personál tábora snažit maximálně předejít, a to kontrolou dětí. Vždy hlídáme, zda mají děti pokrývku hlavy nebo zda dodržují pitný režim,“ podotýká Chmelař s tím, že aktivity musejí být přizpůsobeny fyzickým možnostem dítěte a aktuálnímu počasí.

Preventivní očkování
Podle zákona o veřejném zdraví se letních táborů mohou účastnit pouze děti, které podstoupily povinná očkování. Potvrzení o provedeném očkování je součástí všech přihlášek na dětské tábory, které většinou potvrzuje pediatr. Organizátorům v případě přijetí neočkovaného dítěte hrozí sankce.

Podle zdravotníků je právě očkování účinnou prevencí proti závažným dětským nemocem, mezi něž patří například meningokokové nákazy. „Hlavním preventivním opatřením je aktivní imunizace, tedy očkování. Informace o vhodném očkování a jeho nejlepším načasování poskytne rodičům praktický lékař dítěte,“ vysvětluje pediatr Richard Rýznar. „Posílení imunity před dětskou rekreací je v moci i samotných rodičů. Dětskému organismu mohou pomoci doplňky stravy na posílení imunitního systému, které jsou určené přímo dětem,“ dodává lékař a uvádí, že svým složením je vhodný sirup Immun44, jenž posiluje imunitní systém dítěte unikátní kombinací svých složek.

Zdravotník konzultuje stav dítěte s lékařem i rodiči
Organizátoři táborů jsou povinni zajistit zúčastněným dětem lékařskou péči. Kromě vlastního zdravotníka tak mají smluvně sjednaného praktického lékaře pro děti a dorost v co nejbližší vzdálenosti od místa konání tábora. Zároveň prostory tábora musejí disponovat místem vyhrazeným pro ošetřovnu a izolaci, a to pro případ výskytu infekční nemoci.

Pokud dítě na letním táboře onemocní, řeší zdravotní stav nejdříve přítomný zdravotník, který musí mít kvalifikaci minimálně jako zdravotník zotavovacích akcí. Ten v případě nutnosti konzultuje stav s lékařem a rodiči dítěte. „Na základě jejich doporučení se rozhoduje, zda může dítě na táboře zůstat. Pokud je pravděpodobnost, že onemocnění bude trvat déle nebo je spojeno například s vysokými teplotami, rodiče si odvezou dítě domů,“ popisuje běžnou praxi Michal Chmelař. Pokud se dítě stihne uzdravit ještě před ukončením tábora, může se do kolektivu vrátit. Rodiče by však měli předložit potvrzení lékaře, že je dítě již způsobilé se tábora účastnit.

Přestože pobyt dětí na letním táboře přináší jistá rizika, lékaři se shodují, že je pro utváření osobnosti důležitý. „Letní rekreace zvedá děti od počítačů, dává jim možnost pohybu. Samotný pobyt v přírodě mimo městské aglomerace je dobrým stimulem pro imunitu. Navíc zde děti navazují přátelství a učí se spolupracovat a pomáhat si,“ uzavírá lékař.

Zdroj: Richard Rýznar, pediatr a Michal Chmelař, organizátor dětských táborů; foto archiv redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *