PRŮZKUM: Češi si lžou do kapsy. Odsuzují nevěru, přesto jsou nevěrní!

Průzkum, kterého se zúčastnilo přes 1800 respondentů napříč českou společností ukazuje, že i když 81,1 % dotazovaných nevěru odsuzuje, tak si ji stejně 41,9 % dopřává. Z průzkumu také vyplývá, že 16,4 % tázaných má zkušenost s placenou sexuální službou. Zajímavý je pohled muži vs. ženy a také proč jsou placené sexuální služby využívány.

„Překvapilo nás, že dotazník vyplňovali převážně respondenti do 50 let. Starší generace prakticky odmítala průzkum vyplnit. Domníváme se, že jde o dopady výchovy, kde se dříve o tématech jako nevěra či prostituce prakticky nemluvilo a lidem narozeným před padesáti lety a více je nepříjemné se k tomu vyjadřovat,“ říká Dopitová, z webu bezpasaka.cz, zadavatele průzkumu.

Kdo je nevěrný?
Ze všech respondentů, kteří přiznali nevěru (757), je 48,7 % ve věku 31–50 let, což znamená, že nevěra je častější v produktivním věku po třicítce. Další zajímavé zjištění z průzkumu je fakt, že ženy jsou více nevěrné než muži – 44,0 % žen přiznalo nevěru ve vztahu oproti 39,1 % u mužů. Pravděpodobnost akceptace nevěry u partnera je minimální (2,1 %), pokud účastník průzkumu sám nikdy nevěrný nebyl. A i když nevěrný byl, stejně je nevěra jeho partnera ve 24,3 % důvodem k rozchodu. Jen 10,6 % respondentů, kteří sami byli nevěrní, odpustí i nevěru partnerovi.

Kolik Čechů má zkušenosti s placenými sexuálními službami?
Co se placených sexuálních služeb týká nepovažuje to celkově 19,5 % dotazovaných za nevěru. Z toho muži nevidí v sexuální službě nevěru ve 30,3 % (234 responzí). Naopak ženy si pouze v 11,5 % (118) myslí, že využít placenou sexuální službu není nevěra. Využití placených sexuálních služeb je z pohledu nevěry morálně akceptovatelnější než kamarád/ka s výhodami či jednorázový sex se známostí z baru. Jako nejméně nemorální je vnímán sex se sexdoll (reálná panna).

Nejčastěji zmiňovaným důvodem pro využití placených sexuálních služeb je fyzická potřeba u mužů, protože průzkum ukázal, že s placenými sexuálními službami má zkušenost 36,2 % ze 773 mužů, oproti tomu u žen je to pouze 1,6 % z celkových 1030 dotázaných.

Situace v sexbyznusu
Situace kolem placených sexuálních služeb je v České republice alarmující. Podle neziskové organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R), která se problematice sexuálních pracovnic dlouhodobě věnuje, roste v sexbyznysu počet matek samoživitelek, je jich dnes více jak polovina žen (60 %) a počet žen samoživitelek se dvěma dětmi se za posledních 10 let dokonce zdvojnásobil (20 %). Může tak jít až o 7000 až 8000 žen, co si sexem zajišťují obživu a prostředky na péči o své děti. Tyto pracovnice neodvádí muže od rodin, jako tomu často bývá u milenek a letmých známostí. Naopak nabízejí jasně specifikovanou službu s přísnými pravidly.

„Dívkám a ženám, které pracují jako sexuální pracovnice a zároveň jsou v těžké životní situaci, tým portálu bezpasáka nabízí individuální péči v podobě přímé a bezplatné podpory na telefonu pro založení a správu inzerce. Můžeme těmto ženám zprostředkovat kontakt s organizací ROZKOŠ bez RIZIKA, která sexuálním pracovnicím nabízí bezplatné a profesionální zdravotní a sociální služby. Stejně jako R-R, podporujeme destigmatizaci žen, poskytujících placené sexuální služby. „Stát by nám měl být vděčný, díky této práci mohly všechny mé děti vystudovat!“ Výrok klientky R-R z Brna. Tyto ženy si zaslouží respekt ze strany společnosti. „Je to práce jako každá jiná. Prostituce není nevěra, ale normální služba,“ dodává Iva Dopitová.

Zdroj: bezpasaka.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *