Odborník radí: Kdy dochází k promlčení výživného?

„Nutno podotknout, že právo na výživné, myšleno jako osobní právo dítěte, promlčet nelze. To je stanoveno přímo v občanském zákoníku. Co už však promlčeno být může, jsou měsíční splátky výživného. Rozhodující je přitom doba, po jakou jsou tyto splátky v prodlení,“ vysvětluje Iveta Novotná.

Dříve platilo, že výživné se promlčovalo až po deseti letech. Tento údaj však změnil nový občanský zákoník platný od 1. 1. 2014. Ten stanovuje pouze tříletou promlčecí lhůtu. Tím jsou splátky a promlčecí lhůty rozděleny do dvou kategorií. Tu první tvoří výživné splatné do 31. 12. 2013, pro které platí promlčecí lhůta 10 let. Druhou kategorii tvoří výživné splatné od 1. 1. 2014, na které se vztahuje promlčecí lhůta 3 roky. Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni splatnosti každé jednotlivé splátky.

„Ještě je nutné uvést, že promlčením sice právo na splátku výživného zcela nezaniká, ale výrazně se oslabuje. Pokud tedy povinný rodič podá námitku promlčení, splátky, kterých se promlčení týká, nemohou být nadále vymáhány,“ dodává Novotná.

Tento postup může oprávněnému rodiči způsobit celou řadu potíží. Kromě toho, že zaniká nárok na promlčené splátky výživného, může být promlčením ovlivněno i případné exekuční řízení. Například pokud je zahájeno exekuční vymáhání na již promlčené splátky a povinný rodič na tuto skutečnost upozorní, dojde k zastavení řízení a oprávněný rodič bude povinen uhradit vzniklé náklady.

Program VašeVýživné.cz přitom registruje už několik desítek rodičů, kteří nechali svůj nárok na výživné propadnout, protože o změně nevěděli.  V průměru pak přišli o 24 000 Kč na osobu. „Víme, že v takové situaci se rodiče samoživitelé v prvních chvílích po porodu snaží zvládnout vše sami. Mívají podporu rodiny, pobírají mateřskou a rodičovskou. Často žijí skromně s čerpáním z úspor a první roky s dítětem si nechtějí kazit soudními tahanicemi nebo prostě nemají čas pobíhat po úřadech. Jenže s návratem do práce zjišťují, že alimenty budou v rodinném rozpočtu chybět,“ uvádí Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz.

Řada rodičů se tak o situaci začne zajímat až s návratem do práce, kdy už může být pozdě. Alimenty za první rok života dítěte už mohou být promlčené a nelze je vymáhat ani exekučně. Rodiče si také často vykládají špatně některá ustanovení NOZ, který sice uvádí, že právo na výživné se nepromlčuje, ale týká se pouze uplatnění vyživovací povinnosti, nikoli běhu promlčecí lhůty v případě dlužného výživného.

Otázkám v poradně se věnuje Mgr. Iveta Novotná.
Iveta Novotná je ředitelkou programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům samoživitelům získat alimenty, které potřebují pro své děti. Krok po kroku je vede celým procesem vymáhání. Za služby advokáta, popřípadě exekutora nic neplatí, a to ani v případě neúspěšného vymáhání.

Zdroj: VašeVýživné.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.