Mimotělní oběh ve VFN už 12 let zachraňuje životy i díky finanční pomoci od Konta Bariéry

Program vysoce specializované péče o kriticky nemocné pacienty formou mimotělní membránová oxygenace (ECMO) funguje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) už od roku 2007. Představuje rozhodující faktor při léčbě člověka s kritickým selháním plic, srdce či obojího. Ve VFN je tato metoda použita v průměru u 60–70 pacientů z celé ČR ročně. Konto Bariéry letos podpořilo tento program a ve veřejné sbírce vybralo 193 049 Kč na čidlo měření průtoku a čelové světlo MedLED pro ECMO tým.

ECMO se používá při léčbě pacientů s onemocněním, při němž srdce a/nebo plíce nereagují na běžnou léčbu a nejsou schopné plnit svou funkci. Jedná se o vysoce invazivní metodu s cílem po nezbytně dlouhou dobu nahradit selhávající orgány. Díky systému ECMO je možné nahradit činnost srdce a plic do doby, než se jejich chod opět obnoví nebo se nepřistoupí k nějakému jinému řešení. Představuje tak zcela zásadní faktor v léčbě, která by bez jeho využití s největší pravděpodobností selhala. Konto Bariéry se stejně jako v loňském roce rozhodlo podpořit ECMO tým Všeobecné fakultní nemocnice a ve veřejné sbírce vybralo 193 049 Kč.

„Unikátní specializovaná péče, zaujímá asi 20 % veškeré péče o naše pacienty ve VFN. Program ECMO je její součástí, představuje jednu z vlajkových lodí. Ve světě je fundraising v péči o zdraví běžný, a proto by i v České republice měly existovat nadace podporující zdravotnická zařízení. Jsme rádi, že naši nemocnici podporují a pomáhají pro pacienty obstarat vybavení, vysoce specializované přístroje a špičkovou techniku,“ říká prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Úspěch není jen o přístroji
Léčba pomocí ECMO byla ve VFN zavedena v roce 2007 a od té doby se s její pomocí podařilo vyléčit stovky pacientů. Jejich průměrný věk je 42 let. Výjimečnost práce odborníků ze Všeobecné fakultní nemocnice tkví mimo jiné ve skutečnosti, že se zde touto metodou léčí celé věkové spektrum pacientů už od novorozenců. Samotný přístroj ale k úspěchu léčby nestačí. „Naše práce není jen o ECMO, ale o celém týmu specialistů, kteří se své práci věnují bez ohledu na čas. Tato péče je vlastně jen třešničkou na dortu. Základna musí být nesmírně široká a musí pokrýt celou šíři každodenní péče o pacienty už od základního ošetření. Právě díky běžné práci je možné potřebným pacientům poskytnout léčbu pomocí ECMO,“ vysvětluje doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., zástupce přednosty kliniky a vedoucí lékař koronární jednotky II. interní kliniky kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK v Praze, který je zároveň prezidentem organizace pro léčbu mimotělním oběhem EuroELSO (European Chapter of the Extracorporeal Life Support Organization).

Čas hraje pro uzdravení pacientů
Léčba pomocí mimotělního oběhu se ve Všeobecné fakultní nemocnici praktikuje už 12 let. Za tu dobu se vyvinul především přístup k jejímu využívání. „Dříve bylo ECMO považováno za něco výjimečného, obtížně dostupného, metoda se aplikovala až v situacích, kdy už byla šance na záchranu mizivá a často nešlo stavy zvrátit. Dnes víme, že je třeba s léčbou začít včas, aby agresivní konzervativní léčbou nedošlo k poškození některých orgánů (např. plic) a celkový zdravotní stav pacienta nebyl nevratný. Je potěšující, že to, co jsme dříve znali v zahraničí jako v zásadě rutinní péči, začíná být běžné i u nás, jednotlivá pracoviště nám předávají rizikové pacienty včas, a tím je daleko vyšší šance na jejich uzdravení,“ říká doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Tým ECMO zasahuje rychle a po celé ČR
Tým ECMO vyjíždí za svými pacienty napříč celou republikou. Ve výjimečných případech dokonce i letecky. „Pomáhá nám v tom i Armáda ČR. K pacientovi se musíme dostat co nejrychleji. Na místě ho ošetříme, připojíme na přístroje a odvezeme k nám na specializované oddělení. Díky programu ECMO jsou lidé schopni přežít i velmi kritické stavy, a to většinou bez trvalých následků,“ uzavírá doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Zdroj: www.vfn.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.