Český skladatel a kytarista Lukáš Sommer se těší na americkou premiéru své skladby POINT

Lukáš Sommer – český kytarový virtuóz, skladatel a aranžér, jehož kytarový autorský recitál získává u nás i v zahraničí stále větší pozornost, připravuje spolu s Lexington Chamber Orchestra (LCO) premiéru vlastní skladby POINT. Prvního provedení se u dirigentského pultu ujme český dirigent a umělecký ředitel LCO Jan Pellant. Koncerty se uskuteční v Lexingtonu v Kentucky (USA) 2. a 3. listopadu tohoto roku.

Skladba vznikla na popud francouzského dirigenta Sébastiena Bagnouta. “Myšlenka svižné kompozice pro smyčcový orchestr mi vězela v hlavě už delší dobu. S nabídkou napsat závěrečnou skladbu do abonentní řady Sedunum Orchestra bylo téma na stole. POINT nechce být ničím jiným, než právě „Tečkou” za bohatým programem abonentního koncertu. Kombinuje virtuózní sólovou hru, která prochází celým tělesem a vyústí do závěrečného běsnění“, řekl k chystanému koncertu Sommer.

Dirigent Pellant skladbu okomentoval slovy: „Sommer ve své kompozici Point použil škálu nejrozmanitějších smyčcových rejstříků a barev, které vytváří tvar jednolitého monumentálního orchestrálního zvuku. Je to unikátní skladba s každou notou na správném místě.

Premiéra Sommerovy skladby je v Kentucky očekávána s velkým napětím. Taylor Jewell, výkonný ředitel LCO, poznamenal: „Možnost uvést skladbu v americké premiéře je pro Sommera i orchestr úžasnou příležitostí. Jedním z hlavních principů, na kterých byl založen náš orchestr, je to, že představujeme jen skladby a interprety s nejvyšší uměleckou úrovní. Je úžasné, že Jan Pellant může využít svůj umělecký vliv a vztahy k tomu, abychom do Kentucky přivedli některé z nejlepších a nejnadanějších umělců“!

Lukáš Sommer je přední osobnost české mladé skladatelské generace. Absolvoval studia hry na kytaru na Konzervatoři v Českých Budějovicích, Pražské konzervatoři a HAMU. Naplno se věnuje vlastní tvorbě a koncertní činnosti. Je autorem významných orchestrálních skladeb, které byly s úspěchem uvedeny u nás i v zahraničí. Spolupracuje s předními světovými umělci, z českých jsou to například houslista Pavel Šporcl, harfistka Jana Boušková, hobojista Vilém Veverka. Ve své tvorbě vychází z tradice evropské skladatelské školy, kterou obohacuje o ingredience netradičních skladatelských postupů. Rád se vydává za hranice klasické hudby a snaží se propojit vlivy etnické, jazzové a klasické hudby. Při koncertech se často nechává ovlivnit “náladou” publika a vytváří vždy program koncertu jako ucelený zážitek podle daného místa, často s prvky improvizace a dialogu s diváky.

Lukáš Sommer je zastupován uměleckou agenturou ŠPORCL ARTS AGENCY houslisty Pavla Šporcla.

Foto: ŠPORCL ARTS AGENCY

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.