Češi pomalu mění klasické cigarety za nové alternativy. Ani ty však nejsou bez rizik

Na čtvrtek 21. listopadu letos připadá Mezinárodní nekuřácký den. V Česku kouří téměř 2,5 milionu lidí, tedy zhruba čtvrtina dospělé populace. Každý rok u nás zemře na následky kouření 18 tisíc lidí. Mění se ale trendy – především nejmladší kuřáci se začínají přesouvat k elektronickým cigaretám a zahřívanému tabáku. To potvrzují i zkušenosti adiktologů z Národní linky pro odvykání (800 350 000), na kterou se kvůli tomu obrací stále více lidí.

“Elektronické cigarety u nás užívá necelých 5 procent dospělých. Jejich obliba ovšem narůstá zejména mezi mladými lidmi. Až 40 procent dospívajících ve věku 16 let e-cigaretu vyzkoušelo a 17 procent z nich ji užívá pravidelně,” říká Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku. Lze tedy očekávat, že struktura kuřáků se v budoucnu promění a ubyde kuřáků klasických cigaret.

Elektronické cigarety produkují aerosol, který oproti cigaretovému kouři obsahuje výrazně méně škodlivých látek. Ty ovšem stejně mohou uživatelům způsobit zdravotní komplikace, a v případě nikotinových náplní také závislost. Odlišný typ alternativy ke klasickým cigaretám představuje zahřívaný tabák. Nejedná se o elektronickou cigaretu, ve které dochází pouze k odpařování tekuté náplně (tzv. liquid), ale o zařízení, ve kterém chemicky tlí tabák. Tlení si nejlépe můžeme představit jako doutnání, při kterém vzniká dehet obdobně jako u klasických cigaret, avšak ve výrazně menší koncentraci.

Stoupající zájem o tyto alternativní formy kouření potvrzují i data Ministerstva financí. Zatímco loni bylo do ČR přivezeno kolem 600 tisíc kusů zařízení pro kouření zahřívaného tabáku, letos to bude minimálně dvojnásobek. „Výzkumníci navíc upozorňují na fakt, že na trhu se vyskytují zatím příliš krátkou dobu na to, aby se přesně zhodnotily zdravotní dopady dlouhodobého užívání. Lze však důvodně předpokládat, že vzhledem k přítomnosti dehtu budou rizika vyšší než u elektronických cigaret, přesto však nižší než u klasických cigaret,“ uvádí Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku.

Řada kuřáků alternativy k cigaretám volí právě proto, že chtějí snížit rizika plynoucí z klasických cigaret, což dokazují i zkušenosti z Národní linky pro odvykání. “Setkáváme se s tím, že elektronická cigareta či zahřívaný tabák se stává pro mnoho volajících řešením v situaci, kdy chtějí přestat kouřit, ale neumí se vzdát svých kuřáckých návyků. I těmto klientům však dokážeme pomoci a úspěšně s nimi projít cestu odvykání až k úplnému nekuřáctví,“ doplňuje adiktoložka Kristýna Fišerová, vedoucí konzultantů Národní linky pro odvykání.

Zdroj: Národní linka pro odvykání – 800 350 000, www.chciodvykat.cz, www.bezcigaret.cz 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.