Vánoční tradice aneb jak máme rádi Vánoce už třicet let v ČR

Maloobchodní řetězec Tesco realizoval ke třicátému výročí svobodných Vánoc průzkum mezi spotřebiteli. Bez ohledu na společenské změny, které přinesla Sametová revoluce, Vánoce zůstávají pro Čechy svátky typicky rodinné i televizní. Nové vánoční zvyky přijalo za své jen necelých 10 % respondentů, ale lití olova už je spíše raritou.

Vánoce slaví téměř polovina Čechů (49,5 %) stejně intenzivně jako před Sametovou revolucí. „Vánoční svátky byly a jsou nejdůležitějšími svátky i z toho důvodu, že historickým vývojem v podstatě nebyly extrémně narušené, naopak oslava Vánoc mohla v době komunismu představovat i jistý vzdor – stačilo koledy o narození Ježíše zpívat v paneláku, ve kterém bylo vše slyšet. Vánoce tak přešly do určité ‚občanské‘ roviny,“ nastiňuje historický vývoj vánočních svátků v České republice PhDr. Jana Poláková, kurátorka Etnografického ústavu při Moravském zemském muzeu. K nižšímu prožívání tradičních svátků se přiznává 34,9 % spotřebitelů. Méně slaví především muži, lidé se základním vzděláním, naopak kladný vztah k oslavě Vánoc mají zejména mladší spotřebitelé do 44 let věku s vysokoškolským vzděláním. Za změnami v prožívání vánočních svátků stojí v případě 2/3 populace (56,9 %) změny v rodině. Nejčastěji se jedná o přirozenou generační obměnu, tedy dospívání dětí a jejich odchod od rodičů. Druhá nejčastější příčina změny tkví v rozdílných finančních možnostech (23,1 %), které se týkají nejčastěji spotřebitelů střední generace bez rozdílu pohlaví.

Širší nabídka v možnostech trávení vánočního času stojí za změnami ve vnímání Vánoc u mužů – celých 20 % se nechá zlákat k netradičním oslavám. Ženy obměňují tradice s rozrůstající se nabídkou zboží včetně potravin (17,2 % respondentů). Téměř každý desátý z nás si pak v uplynulých třiceti letech vytvořil nové tradice a zvyky. Zejména muži jsou ochotni přejímat vánoční zvyklosti svých partnerek. „Ať už se rozhodnete vánoční svátky slavit jakkoliv, v obchodech Tesco připravujeme každoročně sortiment, který umožní strávit Vánoce tak, jak je mají rádi, všem našim zákazníkům,“ uvádí k průzkumu Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco ČR.

Bez ohledu na společenské změny, které přinesla Sametová revoluce, Vánoce zůstávají pro Čechy svátky typicky rodinné i televizní – právě rodinné návštěvy, sledování pohádek a vlastnoručně pečené cukroví se udržely mezi nejoblíbenějšími zvyky a tradicemi, které uznává většina Čechů. Za útěky k rodině stojí současná vysoká míra komercializace, která nevyhovuje stále většímu počtu lidí: „Místo komerce a masovosti utíkají lidé k rodině (na kterou jindy nemají moc času) a tradicím (které připomínají staré dobré časy, i když třeba žádné nebyly),“ komentuje současný charakter Vánoc Jana Poláková.

Vánoční atmosféru si ale Češi, kterým nechybí smysl pro krásu, užívají. Od Sametové revoluce se právě sváteční dekorace a zdobení bytů těší stále rostoucí popularitě. Tradiční živý stromeček byl v průběhu let postupně vytlačován nejen tím umělým (ve 25 % domácností), ale mnohdy i jen ostatními dekoracemi, kdy Češi namísto stromečku preferují jen menší větvičky jehličnanů ve váze.

Výjevy vlastní idylickým Vánocům z obrazů Josefa Lady bychom v českých domácnostech dnes už hledali marně – klesá počet domácností, které se rozhodnou navštívit tradiční půlnoční mši (zvyk už jen pro necelých 20 % respondentů), o polovinu méně Čechů vyšle na vodu svíčku na lodičce ze skořápky a jen 7 % dotazovaných se pustí do vánočního věštění s olovem.

O průzkumu
Názory zákazníků (Shopper Thoughts) je společný projekt společností Tesco a dunnhumby. Jedná se o on-line (internetový) panel, který funguje také ve Velké Británii (100 000 panelistů) a v Irsku (9 000 panelistů). V České republice má panel více než 12 000 členů. Názory zákazníků nabízí svým registrovaným členům možnost účastnit se průzkumů veřejného mínění a podělit se o své názory a zkušenosti s významnými společnostmi, jejichž služby a produkty každý den využívají. Průzkum k třicátému výročí svobodných Vánoc proběhl v listopadu 2019 a zúčastnilo se ho 1 052 respondentů starších 35 let z České republiky.

Zdroj: Tesco Stores ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.