Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

Jak koncipovat vjezd do společných garáží v bytových domech a na co si dát pozor při výběru garážových vrat?

Správná koncepce vjezdu do garáže a výběr garážových vrat patří neodmyslitelně ke stavbě či rekonstrukci domu. Speciální kategorií jsou v tomto směru společné garáže v bytových domech. Kvůli četnému provozu musí být jejich vrata dostatečně odolná a prostor správně odvětrávaný. Pozornost je třeba vzhledem k velkému počtu uživatelů věnovat i bezpečnosti – od nastavení ideální doby otevření vrat až po diskrétnost při využívání různých způsobů ovládání. Klíčové atributy, kterým je dobré věnovat pozornost, přibližuje následující článek.

Náročný provoz si žádá nejodolnější variantu
Jedním z klíčových atributů při výběru vjezdových vrat do společných garáží bývá zejména jejich životnost. „Vzhledem k tomu, že se během dne mohou ve větších garážích běžně otevírat více než stokrát, vyžadují tyto realizace co nejodolnější varianty. Takové parametry zpravidla nejlépe splňuje takzvaný průmyslový typ garážových vrat, který je určen do těch nejnáročnějších provozů – například skladů či průmyslových hal,“ řekl Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti Lomax, která je tuzemským lídrem v produkci garážových vrat. Vrata se v případě průmyslového typu otevírají zpravidla vertikálně. To platí i pro klasickou sekční variantu, která je již dlouhá léta považována na trhu za nejoblíbenější. Podle odborníků je však ideálním řešením zejména u garáží klasických rodinných domů či menších parkovacích prostor u bytovek.

Odvětrávání několika způsoby
Vzhledem k charakteru současné výstavby garáží bytových domů, které bývají zpravidla rozlehlejší, je nutné dbát také na kvalitu vzduchu uvnitř těchto prostor. Standardem jsou již dnes instalace systémů ventilace. Ty mohou nárazově – zejména pak v ranních a odpoledních hodinách, kdy je koncentrace automobilů pohybujících se v garáži nejvyšší – odvádět výfukové plyny z prostorů garáže, a zajistit tak relativně příjemné prostředí pro běžného člověka.

Ke správnému odvětrávání mohou přispět i prvky, které jsou součástí garážových vrat. Nejúčinnějšími v tomto směru bývají odvětrávací mřížky, které je možné na vrata umístit prakticky kamkoliv. „Vzhledem k širokému spektru možností barevných provedení u vrat i průduchů je možné vše navrhnout tak, že tyto doplňky budou se zbytkem konstrukce prakticky splývat. Zákazníci nejčastěji volí instalaci do spodní části vrat, ke zvážení je však i umístění průduchů do horních prostor, neboť teplé výfukové plyny v chladném prostředí garáže stoupají vzhůru,“ doplnil Petr Přichystal.

Diskrétnost u otevírání telefonem
Současným standardem je již ovládání vjezdu do garáže na dálku, i v tomto směru je přitom možností celá řada. Nejrozšířenějším řešením otevírání pomocí dálkového ovladače, v posledních letech však roste i popularita varianty otevíraní pomocí mobilního telefonu, a to zavoláním na konkrétní číslo. Zatímco na ovladač vrata reagují až od určité vzdálenosti, telefonem je možné je otevřít prakticky odkudkoliv. Příjezd do garáže tak může být naprosto plynulý, zároveň se může i zkrátit čas, po který jsou vrata naplno otevřená.

Podle odborníků je však zároveň nutné mít na paměti, že telefonní číslo supluje dálkový ovladač. Řada lidí to tak ale stále nevnímá. Telefonní kontakt je často brán jako běžně dostupný údaj, pokud však uživatel číslo k otevření garážových vrat poskytne další osobě, má to stejný efekt, jako by jí dával klíče od domu. S údajem proto musí zacházet maximálně citlivě.

Optimální doba otevření vrat
Z hlediska bezpečnosti je klíčová i již zmíněná doba otevření vrat. V případě garáží bytových domů proto odborníci doporučují zákazníkům nastavit tento interval co nejkratší. Pokud by byla vrata naplno otevřená například minutu, bezpečnost garáže by byla výrazně nižší než například u délky dvaceti sekund. „Je proto dobré ctít pravidlo kratšího intervalu i za cenu toho, že by si uživatel musel otevřít garáž znovu. Navíc pokud by prostorem zavírajících se vrat zrovna projížděl, speciální infrazávora může zajistit jejich opětovné otevření,“ vysvětlil Petr Přichystal.

Podle policistů dochází také často k situacím, kdy řidiči při vjezdu nebo výjezdu ze společných garáží nevyčkají úplného uzavření automatických vrat. „Případnému zloději tak zajistí snadný vstup do prostor garáží, či prostor domu, kde následně dochází k vloupání do zaparkovaných vozidel a dalším škodám na majetku. Proto by se měli řidiči tohoto chování vyvarovat a vždy vyčkat, až dojde k úplnému uzavření vstupních vrat,“ uvedl David Schön z Policejního prezidia ČR.

Vsazení dveří patří spíše do rodinných domů
 Určitou možnost z hlediska posílení bezpečnosti při vstupu do společných prostor přes garáže by mohlo představovat vsazení dveří do garážových vrat. Podle odborníků má však tato varianta primárně funkci směrem ke komfortu uživatele, a to v případech, kdy se vrata nezasouvají do boku. „Využití této varianty je ideální například u rodinných domů, kde je garáž výrazně vzdálená od vchodových dveří nebo slouží jako hlavní vchod do domu. Naopak v případě garáží bytových domů se jedná spíše o nadbytečný prvek. Hlavním vstupem pro uživatele bez auta jsou vchodové dveře, garáž by proto měla využívat pouze vozidla,“ sdělil Petr Přichystal. Při vsazení dveří by se zároveň zmenšil prostor pro umístění průduchů na vratech, které zejména u větších garáží pomáhají odvádět část výfukových plynů.

Foto: archiv Lomax

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *