Zájem pacientů o testování v Alzheimer konzultačním centru je enormní. BENU nyní otevírá další v Praze na Opatově

Společnost BENU otevřela v září loňského roku ve své pražské lékárně na Andělu Alzheimer konzultační centrum pro testování poruch paměti (screening kognitivních poruch) pro osoby starší 55 let. O konzultace je mezi pacienty obrovský zájem, termíny jsou rezervované na několik měsíců dopředu a certifikovaní lékárnici dosud otestovali již 459 pacientů. S podezřením na vážnější komplikace potom více než čtvrtině z nich doporučili návštěvu lékaře. Nyní BENU otevírá dvě nová konzultační centra v Praze a Ostravě. V plánu jsou i další pobočky v krajských městech.

S rozšiřováním povědomí o problematice Alzheimerovy nemoci, a především její včasné diagnostice pomáhá společnost BENU nejen v samotném Alzheimer konzultačním centru, ale i ve vybraných lékárnách. Certifikovaní lékárníci zde poskytují pacientům odborné konzultace a screening nemoci: „V roce 2019 jsme v Praze v rámci našich konzultací otestovali 459 pacientů a čtvrtině (26 %) z nich jsme doporučili návštěvu lékaře k dalšímu testování,“ uvedla PharmDr. Michala Belasová, vedoucí odborných projektů lékáren BENU.

Podle Michaly Belasové je právě zakládání nových Alzheimer konzultačních center stěžejní: „Více center zvládne logicky odbavit větší počet pacientů. Vzhledem ke stárnutí populace a procentu pacientů, kteří jsou ohroženi Alzheimerovou nemocí či jiným druhem demence, je rozšiřování konzultačních a screeningových míst více než žádoucí.“ Lékárny BENU v rámci testování Alzheimerovy nemoci spolupracují s lékaři a na začátku února otevřely nová centra v pražském Obchodním centru Opatovská a v Ostravě Hrabové v ulici Prodloužená. Do budoucna je v plánu otevření center například v Plzni, Hradci Králové, Brně či Liberci.

Pár minut testování
Nechat otestovat sebe nebo své blízké lze velice jednoduše. Stačí si telefonicky, online nebo osobně rezervovat termín s odborníkem v jednom z Alzheimer konzultačních center, nebo ve vybraných lékárnách BENU, ve kterých je poskytováno specializované poradenství. „Testování paměti trvá přibližně 50 minut a není nijak náročné ani invazivní, proto se není čeho obávat. Vše probíhá v soukromí, mimo ruch lékárny, ve speciální oddělené místnosti. Certifikovaný lékárník s pacientem postupně projde tři typy testu paměti, poté interpretuje jejich výsledky a sepíše zprávu pro lékaře. Testování je rychlé, výsledky se dozvíte ihned po jeho absolvování a pro členy zákaznického programu BENU PLUS je zdarma,“ říká PharmDr. Michala Belasová a dodává, že speciálně vyškolený lékárník provede pacienta či rodinné příslušníky i možnostmi následné péče. V rámci konzultace lékárník pacientovi nabídne také možnost změření glykémie, a to z toho důvodu, že pacienti s diabetem 2. typu mají významně vyšší riziko rozvoje demence. Vztah mezi diabetem a Alzheimerovou nemocí je v současnosti předmětem výzkumu. [1]

Čím dříve, tím lépe
Nejdůležitějším faktorem léčby je včasné zachycení nemoci: Naším cílem je odhalit pacienty ve stadiu mírné kognitivní poruchy, kdy léky – kognitiva – mohou výrazně oddálit nástup nemoci a udržet pacienta co nejdéle soběstačného. V pozdních stadiích již rozvinuté demence léky totiž nezabírají tak efektivně. Proto je nesmírně důležité včasné odhalení nemoci,“ uvádí PharmDr. Michala Belasová. Pokud má pacient podezření, že se u něj nebo u někoho blízkého projevily příznaky, měl by se neprodleně obrátit na svého praktického lékaře nebo využít možnosti nechat si orientačně zhodnotit paměť v Alzheimer konzultačním centru.

Nenápadné projevy
Alzheimerova nemoc je jednou z nejčastějších příčin demence. Nejprve se projevuje pozvolna tím, že pacient začne pociťovat zhoršení krátkodobé paměti. Dalšími příznaky jsou čím dál častější problémy s vyjadřováním, rozhodováním a časovou orientací. Později má pacient problémy i při běžných činnostech, jako je oblékání, stravování či nákup potravin, často bývá zmatený. V pokročilejší fázi nemoci pacient nedokáže sám přijímat potravu, má významné poruchy chování. V této fázi je již plně závislý na cizí pomoci. Alzheimerovou nemocí jsou nejčastěji ohroženi lidé vyššího věku, většinou nad 75 let, častěji ženy. Riziko vzniku onemocnění zvyšuje také dědičnost. V současné době se Alzheimerova nemoc stále řadí do kategorie nevyléčitelných nemocí. Pacientův stav lze ale zlepšit a průběh nemoci zmírnit např. prostřednictvím speciální léčby. [2]

Zdroje:
1.      Diabetes a demence – co je známo o jejich vztahu? Dostupná z: https://www.prolekare.cz/casopisy/geriatrie-gerontologie/2016-4/diabetes-a-demence-co-je-znamo-o-jejich-vztahu-59782
2. Výroční zpráva České Alzheimerovské společnosti z roku 2018. Dostupná z: http://www.alzheimer.cz/res/archive/005/000676.pdf?seek=1561919332
[1] https://www.prolekare.cz/casopisy/geriatrie-gerontologie/2016-4/diabetes-a-demence-co-je-znamo-o-jejich-vztahu-59782
[2] http://www.alzheimer.cz/res/archive/005/000676.pdf?seek=1561919332

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.