Chřipka si v ČR letos vyžádala už 50 úmrtí

Zatímco českými médii v posledních týdnech hýbou zprávy o šíření nového koronaviru, na probíhající chřipkovou epidemii jako by se skoro zapomnělo. Výskyt chřipky přitom dosáhl svého vrcholu v polovině února. S vážným průběhem onemocnění bylo letos na jednotkách intenzivní péče hospitalizováno již 250 pacientů a 50 osob v důsledku chřipky a jejích komplikací zemřelo.1

Chřipka je nebezpečná virová infekce, která je schopná postihnout všechny orgány v lidském těle, nejen dýchací ústrojí, jak se mnozí mylně domnívají. To bývá často jen vstupní branou, přičemž k přenosu dochází nejčastěji kapénkami, které šíří infikované osoby při kýchání, smrkání a kašlání nebo prostřednictvím kontaminovaných rukou a předmětů. Chřipka může zejména u starších a oslabených osob vyvolat řadu dalších komplikací, mimo jiné i vážný zápal plic, který někdy končí i smrtí. 2a,2b,2c

Chřipková epidemie v ČR
Chřipková epidemie nastává, pokud počet nemocných dosáhne hranice 1600–1800 případů na 100 tisíc obyvatel.3 V posledních epidemie přichází koncem ledna až začátkem února a vrcholí přibližně v jeho polovině.4

Chřipková epidemie obvykle trvá 8 až 10 týdnů, typicky se u nás objevuje v období od pozdního podzimu do časného jara.8 „Podle poslední studie nizozemských expertů se v zemích evropského regionu vrchol epidemie chřipky postupně posouvá do pozdějšího zimního období. Od roku 1996 se u nás posunul v průměru o 27 dní. V předešlé chřipkové sezóně tak bylo nejvíce nemocných v šestém kalendářním týdnu, tedy v polovině února“, říká MUDr. Jan Kynčl, PhD. ze Státního zdravotního ústavu. Stejně tomu bylo i v letošní stále probíhající chřipkové sezóně. S těmito novými poznatky úzce souvisí také vhodné načasování očkování proti chřipkovým virům.5

Očkování a jeho vhodné načasování
Očkování proti chřipce dnes představuje nejúčinnější možnost prevence. Ve všech věkových skupinách vede k výraznému snížení počtu onemocnění, hospitalizací i úmrtí ve skupině rizikových osob.7a Na základě výskytu původců epidemie chřipky z předchozího roku vybírá Světová zdravotnická organizace kmeny pro přípravu vakcíny pro daný rok. Z tohoto důvodu je vhodné očkování každý rok opakovat.6,7b Vakcína začíná účinkovat již po 14 dnech od jejího podání.7c

Jeden z nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít při vakcinaci proti chřipce v úvahu, je její správné načasování, aby se dosáhla maximální úroveň ochrany populace. „Existuje řada důkazů o postupném oslabování postvakcinační imunity.4b,5 Rychlejší pokles protilátek lze očekávat zvláště u seniorů, kteří zároveň patří mezi pacienty s nejvyšším rizikem komplikací. Vhodné je nechat se tedy očkovat do 4 měsíců před vrcholem aktivity chřipkových virů,“ upozorňuje MUDr. Jan Kynčl, PhD.4a Z toho vyplývá, že optimální termín pro každoroční očkování proti chřipce je od poloviny října do konce prosince. Pokud je to potřeba, očkovat lze ale i později, dokonce i v době probíhající epidemie. Jen je třeba počítat s tím, že imunita nastupuje až po cca 14 dnech po vakcinaci. Očkování zajišťují běžně praktičtí lékaři a očkovací centra. Osoby z rizikových skupin, tedy senioři 65+ a chronicky nemocní farmakologicky léčení pacienti všech věkových kategorií, mají v České republice vakcínu zdarma, ostatním na ni mohou přispívat zaměstnavatelé nebo zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů.2d

Zdroje:

  1. Kynčl, J., Jiřincová, H.: Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění. SZÚ. 2. března 2020. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2019_2020/zpravy_2019_2020/Zprava_NRL_09tyden_2020.pdf SZÚ: Chřipka. Oddělení epidemiologie infekčních nemocí. CEM, SZÚ, Praha, srpen 2019. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Infekce_zakladni_informace/Chripka.pdf
  2. Chřipka epidemie. Krajská hygienická stanice Moravskloslezského kraje. Dostupné z: http://www.khsova.cz/obcanum/otazky-chripka
  3. Determining the time for influenza vaccination campaign eabling maximizing level od protection
  4. Optimální termín očkování proti chřipce. Nové poznatky a využití v praxi. Sanofi Pasteur
  5. Beran, J.: Chřipka – očkování je základem prevence. Klinická farmakologie 2010; 24(1): 25–28. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2010/01/05.pdf
  1. Labská, K.: Očkování proti sezónní chřipce – Otázky a odpovědi. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-sezonni-chripce-otazky-a-odpovedi
  2. Prymula, R.: Vybrané aspekty očkování rizikových skupin proti chřipce v ČR a ve světě. Vakcinologie 2019; 13(4): 149–155.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.