Fitness sektor počítá ztráty i hledá alternativy – právě pohyb totiž zvyšuje imunitu!

Fitness centra už počítají ztráty a pro mnohé z nich bude jejich uzavření, ke kterému došlo v pátek 13. března v důsledku nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR z důvodu nákazy koronavirem COVID-19, zlomové. Právě pohyb je ale jedním z faktorů, které zvyšují imunitu. Česká komora fitness doporučuje zapojit se do úsilí o snížení šíření nákazy a vymyslet způsoby, jak lidem dopřát pohyb i v současné nelehké situaci.

Zákaz se vztahuje na všechny posilovny, wellness zařízení, bazény i sauny, a to bez ohledu na jejich velikost a počet klientů. „Současné opatření považujeme za závažné a vnímáme, že bude mít celou řadu velice negativních důsledků, ale chápeme ho. Doporučili jsme proto uzavřít všechna fitness centra bez omezení stylu cvičení či velikosti, a to až do konce či odvolání nouzového stavu. V našich provozech dochází ke kontaktu většího množství lidí, proto jsme bohužel prostředím rizikovým pro přenos nákazy,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness s tím, že provozovatelům fitness center a fitness profesionálům se budou snažit maximálně pomáhat v jejich nesnadné situaci. „Zapojili jsme se už do zpracovávání finančních ztrát v našem oboru v rámci Hospodářské komory ČR a budeme vyjednávat o jejich kompenzaci. Budeme moc rádi za podporu sektoru, zejména při stanovení všech dopadů a ztrát,“ dodává Jana Havrdová.

Měsíc pro nás může být likvidační…
Majitelé fitness center se shodují v tom, že ačkoliv přišli o veškeré příjmy, spousta nákladů jim nadále zůstává (nájmy, mzdy, energie, byť snížené…) a i do budoucna hrozí riziko ztráty klientů, jejichž základnu si těžce budovali. Zde je vyjádření několika z nich:

Lada Viesnerová, FactoryPro:
„Zcela respektujeme nařízení vlády ČR a provozy FactoryPro jsme uzavřeli. Pevně doufám, že toto opatření nebude mít dlouhého trvání, mělo by to zcela devastující vliv na naše odvětví. Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni zcela uzavřít provozy jako jedni z prvních, pevně doufám, že se podaří vyjednat pro nás kompenzace jak od vlády, tak od OSA a dalších institucí. Můžeme se dostat do několikamilionových ztrát. Bude záležet nejen na tom, jak dlouho budou opatření trvat, ale následně také, jak rychle se vrátí důvěra našich klientů v to, že kontakt s větším množstvím lidí je bezpečný.“

Jan Pravda, Vita Sana Club:
„Chápeme, že prevence zdraví je důležitá, nicméně toto opatření pro náš obor má důsledek v podobě absolutního výpadku příjmů. Náklady na mzdy, nájmy a ostatní zůstávají, proto lze provoz udržovat bez podpory maximálně po dobu jednoho měsíce, poté bude pro mnohé z nás likvidační.“

Tomáš Linhart, Park Holiday:
„Současnou situaci hodnotím jako velmi vážnou, ohrožující existenci našeho klubu. Klíčovou otázkou je, jak dokážeme zvládnout období, kdy klub (a u nás potažmo celý resort – hotel, restaurace) nebude mít prakticky žádné příjmy, a přesto musí hradit fixní náklady, které se snažíme samozřejmě utlumit, jak to jde, a dále využít všechny možné podpory – odsun splátek úvěrů alespoň o dva tři měsíce, i využití případného bezúročného úvěru na překlenutí. Počítáme, jak to všechno vyjde.“

Petra Stryková, Pett, fitness aréna TRX bez hranic:
„Vzhledem ke skutečnosti, že fitness je moje hlavní obživa a mám závazky vůči dodavatelům, nemalý nájem, tak je situace úplného dlouhodobého zavření bez spoluúčasti státu pro mne naprosto likvidační. Můžeme jen všichni doufat, že i pro podnikatele najde stát řešení v podobě finanční pomoci či náhrady ušlé mzdy a že brzy se budeme moci všichni vrátit k tomu, co nás těší a zejména sílí.“

Outdoorové aktivity pro malé skupiny či on-line lekce
Česká komora fitness bude nadále fitness centrům i profesionálům maximálně pomáhat, přinášet informace a rady. Jako alternativu klasického tréninku doporučuje organizovat outdoorové aktivity pro členy v malých skupinách nebo nabídnout klientům on-line lekce. „Doporučujeme zapojit se do celospolečenského úsilí o snížení šíření nákazy a vymyslet způsoby, jak lidem dopřát pohyb i v současné omezené situaci. Právě pohyb je totiž jedním z činitelů, kteří pomáhají zvyšovat naši imunitu, a to nyní potřebuje každý,“ dodává Jana Havrdová s tím, že všechna opatření kolem koronaviru mají podle ní i další důležitý dopad: „Vrací nás k základním hodnotám, k rodině, zdraví a dobrým vztahům. V krizi není vhodný čas na házení si klacků pod nohy, je naopak příležitostí se semknout a společně zabojovat.“

Zdroj a foto: www.ceskakomorafitness.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.