Světový den meningitidy 2020: porazme meningokoka očkováním!

Invazivní meningokoková onemocnění nepatří mezi nemoci, které masově napadají velkou část populace, přesto patří k nejzrádnějším chorobám dneška. Způsobuje je bakterie meningokoka, která se přenáší kapénkovou infekcí. Pokud se u nakaženého jedince nemoc rozvine, postupuje velmi rychle a může vést k závažným zdravotním následkům a někdy i k úmrtí. 24. duben je Světovým dnem meningitidy, který se každoročně snaží poukázat na hrozbu, kterou tato nemoc pro lidstvo představuje, a na možnosti její prevence.

Celosvětově postihují invazivní meningokoková onemocnění ročně kolem půl milionu lidí. V České republice se tato nemoc každoročně týká přibližně pěti desítek osob. V loňském roce onemocnění postihlo 49 osob, z nichž 3 zemřeli. Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti do 4 let a dospívající a mladí dospělí ve věku od 13 do 25 let – ti navíc bývají nejčastěji takzvaně bezpříznakovými nosiči – bakterii mají v nosohltanu, nákazu šíří dále, ale onemocnění se u nich samotných neprojeví. V ČR se v posledních letech šíří především séroskupiny meningokoka B a C. MUDr. Pavla Křížová, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ pak upozorňuje na celosvětové šíření virulentního klonu meningokoka skupiny W: „Tento klon meningokoka může způsobit onemocnění s atypickým klinickým průběhem, který provází například potíže spojené s trávicím traktem. Má zvýšenou schopnost rychlého šíření v populaci a také ho provází zvýšená smrtnost.“ Proti všem těmto séroskupinám meningokoka existuje očkování.

Důležitá fakta o invazivním meningokokovém onemocnění:
• Vstupní branou meningokokové infekce je sliznice nosohltanu. Pokud ji bakterie překoná, může dojít k rozvoji nemoci.
• Nástup nemoci je zrádný – začíná totiž nenápadně – stejně jako běžná viróza.
• Invazivní meningokokové onemocnění se může u člověka rozvinout v závažný stav během několika hodin z plného zdraví.
• K trvalým následkům nejčastěji patří selhání důležitých orgánů – například ledvin, dále hluchota, slepota, mozková obrna, epilepsie, neurologické poruchy, amputace částí těla – nejčastěji končetin z důvodu nekrózy, mentální retardace a mnohdy i smrt.

Letošní Světový den meningitidy chce zdůraznit především důležitost prevence, správné diagnostiky a léčby a poukazuje také na ničivé následky na životy pacientů a jejich rodin. Hlavním mottem je, že my všichni můžeme přispět k boji s meningokokovou meningitidou! Máme k tomu účinný nástroj – očkování. V současnosti lze kombinací dvou vakcín (jedna je proti séroskupinám A,C,W,Y, druhá proti séroskupině B) přispět k naší ochraně. Vhodné očkovací schéma a načasování vakcinace je dobré konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP je očkování důležité zejména pro věkové skupiny novorozenců a malých dětí do 4 let a pro dospívající a mladé dospělé (13 – 25 let). U této druhé skupiny je navíc vakcinace zásadní vzhledem k častému výskytu bezpříznakového nosičství. Typický případ invazivního meningokokového onemocnění v této věkové skupině popisuje MUDr. Jana Pazderková, infektoložka z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: „Mladá žena trpěla horečkou, bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, k čemuž se přidalo chladnutí končetin a fialové skvrny. Po hospitalizaci na našem oddělení byla vyšetřením potvrzena meningokoková meningitida. Postupně kolaboval celý její organismus – musela být připojena na plicní ventilaci, na hemodialýzu a bylo nutné amputovat jí obě dolní končetiny. Jen zázrakem vše přežila s řadou těžkých následků, které trvale omezují kvalitu jejího života.“ A jak paní doktorka dodává: „Jednalo se o typickou pacientku, u které se může infekční meningokokové onemocnění rozvinout – mladou aktivní ženu, která ve škole a při sportu přichází do styku s velkým množstvím lidí – tedy s možnými nosiči meningokoka bez příznaků.“

Počet případů a úmrtí na invazivní meningokokové onemocnění v ČR, 2014-2019:

             ROK Invazivní meningokoková onemocnění CELKEM
2014 onemocnění včetně úmrtí 42
  Úmrtí 5
2015 onemocnění včetně úmrtí 48
  Úmrtí 3
2016 onemocnění včetně úmrtí 43
  Úmrtí 6
2017 onemocnění včetně úmrtí 68
  Úmrtí 10
2018 onemocnění včetně úmrtí 56 
  Úmrtí
2019 onemocnění včetně úmrtí  49
  Úmrtí  3
Celkem za 2014-2019 Onemocnění včetně úmrtí 306
  Úmrtí  30

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.