Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

RE_FORM – Sonda do současného českého sochařství (12. 6. – 19. 7. 2020)

Trafo Gallery a areál Pražské tržnice vystavuje sochařské práce 16 autorů několika generací s názvem RE_FORM. Vnitřní i venkovní instalaci shrnuje dvojjazyčná publikace s textem kurátora Radka Wohlmutha. Vernisáž a křest knihy proběhne ve čtvrtek 11. června 2020 od 19.00. Venkovní sochy zůstanou v areálu tržnice do poloviny listopadu.

Eliáš Dolejší, Pavla Dundálková, Ondrej Filípek, Matouš Háša, Jan Hendrych, Anna Hulačová, Miriam Kaminská, Krystof Kaplan, Pavlína Kvita, Martin Malý, Vojtěch Míča, Aleš Novák, Lukáš Rittstein, Jaroslav Róna, Martin Skalický, Jindřich Zeithamml.

Kurátor: Radek Wohlmuth
Šestnáct sochařek a sochařů se setkává na jedné výstavě, rozdělené do dvou míst – venkovní část je umístěna do jedné ze dvou hlavních tříd areálu Pražské tržnice a druhá, vnitřní, v Hale 14 Trafo Gallery. Výběr autorů a jejich děl vypovídá o momentálním stavu českého sochařství, jeho některých podobách a osobních pozicích v rámci prostorového vyjadřování. Podnětem ke vzniku výstavy byla nejen snaha upozornit na výjimečně silnou vlnu mladých sochařů a jejich práci, která je stále zřetelnější, ale stejně tak naznačit vzájemný kontext a mezigenerační souvislosti. A pak ještě jedna věc – pokusit se alespoň trochu přenastavit zoom na české výtvarné scéně, kdy se pozornost dlouhodobě soustředí téměř výhradně na malbu, případně intermediální projekty.

„Výstava představuje individuální autorské postupy, inspirace, tvarosloví, materiálovou podstatu či tématiku, nicméně i tak je ale možné najít určité momenty, které lze jednoznačně vnímat jako dominantní nebo dokonce téměř jako univerzální princip,“ říká Radek Wohlmuth, kurátor výstavy.

Jedním z nich je figura, lidská postava, která často zůstává mnohem víc než v jiných oblastech výtvarného umění primární a určující optikou, jazykem i měřítkem hodnot. Sama figurace reprezentuje svět zřetelně vztažený k člověku. Skrze člověka tak sochařství své teritorium rozšiřuje nejen o svět vnější, ale také vnitřní – emoce, psychologické stavy, sociální otázky nebo problematiku identity. Tělo mnohem víc funguje jako otevřený symbol – jako platforma pomocí níž lze definovat objektivní skutečnost.

Dalším pravidelně se opakujícím faktorem je předmětnost a spolu s ní principy fragmentace a skladebnosti, které se do způsobů sochařského vyjádření promítají. Jestliže figurace v sobě už z podstaty zahrnuje prvek určité nedefinitivní živosti, na okamžik zachyceného okamžiku a s ním i očekávané proměny, předmětné tvarosloví často pracuje naopak se stabilitou a hmotnou věcností ve smyslu zprostředkovaného svědectví, případně materiálové metafory, zbavené rukodělné modelace v tradičním slova smyslu přidávání hmoty.

K výstavě vychází publikace v grafickém provedení Ondřeje Šorma, která obsahuje stručný výběr z děl všech vystavených autorů spolu s doprovodným textem kurátora Radka Wohlmutha.

„Dva měsíce jsme byli zamčení doma, proto všichni potřebujeme duševní očistu a vzpruhu, vidět inspiraci, vidět krásu. Ostatně pohled na krásné výtvarné umění má mimo jiné i terapeutický účinek. A v neposlední řadě chceme, aby soukromé galerie přežily,“ konstatuje Jan Blaško ze společnosti Canadian Medical, díky které je výstava přístupná všem návštěvníkům zdarma.

Na vernisáži bude pokřtěna stejnojmenná publikace RE_FORM a kniha Vojtěcha Míči Gesto, otisk, paměť, která vyšla v nakladatelství Akademie výtvarných umění v Praze.

Trafo Gallery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

Zdroj a foto: www.trafogallery.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *