Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Správná péče o kůži by měla být neopomenutelnou součástí jakékoliv léčby

V průběhu léta je naše kůže nejvíce odhalená, a právě proto si zaslouží zvýšenou pozornost. Více než cokoliv jiného dokáže navenek odrážet náš zdravotní stav i psychickou pohodu. Jakožto největší orgán v těle má důležitou funkci pro udržení našeho zdraví. Preventivní péče o kůži, obzvláště u pacientů, kteří jsou náchylnější k jejímu poškození, představuje úlevu nejen pro ošetřovaného, ale nakonec i pro rozpočet za celou léčbu.

Kůže chrání celý povrch lidského těla, a proto by se na péči o ni nemělo zapomínat, a to ani případě léčby, která s ní původně nesouvisí. I neopatrně odstraněná běžná náplast může způsobit její poškození. U ležících pacientů jsou velkým rizikem otlačeniny, které se jen obtížně hojí. Zavedená žilní kanyla potřebuje správně překrýt, aby se chránilo místo vstupu katétru před infekcí. Tyto doprovodné jevy pacientům znepříjemňují rekonvalescenci a poraněná kůže je rizikovým faktorem pro vznik infekce. Uvádí se, že infekce vzniklé v důsledku zdravotní péče jsou velkým celosvětovým problémem a například v USA mezi desítku nejčastějších příčin úmrtí.1

Poškození kůže se nejčastěji objevuje u pacientů trpících chronickou ranou, inkontinencí, plísňovými infekcemi nebo cukrovkou. Mezi nejohroženější skupiny patří senioři a děti, jejichž pokožka je jemnější a náchylnější ke zranění, a onkologičtí pacienti podstupující radioterapii.

Vývoj správných náplastí je věda
S rozvojem nových technologií a postupů v medicíně roste poptávka po způsobech, jak na kůži přilepit nejen náplasti, ale i pomůcky pro dávkování léků nebo senzorů pro měření. Kůže je první obrannou linií těla, a vědci nebo konstruktéři, kteří navrhují náplasti, to s ní nemají jednoduché. Jako živý dýchající orgán se pokožka potí, napíná a rostou na ní vlasy a chlupy. Naše kůže se neustále mění a obnovuje. Zbavuje se škodlivých látek, uzdravuje se a vytlačuje staré buňky z cesty, aby vytvořila prostor pro nové. Kůže se může chovat odlišně v závislosti na věku, rase, stravě nebo zdravotním stavu. Zatímco u zdravých kojenců se rychle vyvinou podobné vlastnosti kůže jako mají dospělí, předčasně narozené děti ji mají mnohem zranitelnější, protože se nestačila vyvinout. V důsledku nerovnováhy mezi pokožkou a bakteriemi mikrobiomu kůže pak může dojít k infekci. Také ve stáří kůže slábne, první dvě vrstvy, epidermis a dermis, se ztenčují, což při aplikaci ale zejména odstraňování náplasti, může znamenat zvýšené riziko poškození. Přilepení senzoru pro měření tepu, krytí vstupu pro vaskulární katétr, materiál použitý k zajištění endotracheální trubice, obvaz aplikovaný na chronický vřed, to jsou vcelku běžné zdravotnické úkony, které mohou kůži poškodit. To je také důvod, proč vědci v technologické společnosti 3M mají na zřeteli dodržování rovnováhy mezi silou lepidla a udržením integrity pokožky.

Jak ochránit křehkou kůži?
Péče o ránu je komplexní záležitost a vyžaduje výběr správného krytí, které se dokáže bez problémů přizpůsobit složitým konturám těla. Vhodně zvolené krytí usnadňuje udržování optimální vlhkosti potřebné pro dobré hojení ran. V americkém průzkumu2 z roku 2014 více než 60 % dotázaných lékařů uvedlo, že nemá k dispozici náplasti, které by byly vhodné pro slabou pokožku jejich pacientů.

Tělesné tekutiny (pot, moč), poranění způsobené přelepením příliš silnou náplastí nebo krytím, nebo oděrky můžou kůži poškodit relativně rychle a v horším případě způsobit i prodloužení hospitalizace. Tomu by měl zabránit bariérový film, který se aplikuje například pod pravidelně vyměňované krytí. Vytvoří jednolitou prodyšnou vrstvu odolnou vůči potu, moči nebo jiným tělesným tekutinám a chrání tak poškozenou pokožku.

Prodyšnou vrstvu umí vytvořit i bariérový krém, který chrání pokožku na postižených místech, a zároveň na ni umožňuje přilepit náplast. „Například Ochranný bariérový krém pro ochranu před poškozením pokožky 3M Cavilon je založený na bázi polymeru, který při péči o pacienty na lůžku poskytuje vylepšenou hydratační ochranu kůže ohrožené poškozením,říká Lucie Hanáková ze zdravotnické divize technologické společnosti 3M. Mimochodem ten samý krém usnadňuje péči o pokožku po opakované dezinfekci rukou, která se stala dnes součástí běžné rutiny.

Správná péče o kůži urychluje rekonvalescenci pacientů a zároveň snížuje množství materiálu potřebného k dlouhodobějšímu ošetřování. Jedná se tak o způsob, jak ulehčit nejen pacientům, zdravotnickým rozpočtům a nakonec i životnímu prostředí.

Vylepšování zdravotnického materiálu s ohledem na životní prostředí
Pro intravenózní krytí, krytí na ošetření ran a pooperačních ran dodává 3M již desítky let své náplasti Tegaderm. Kvůli zachování hygienické čistoty má každá svůj vlastní obal. Jelikož se společost 3M dlouhodobě zavázala k efektivnímu používání papíru a obalů, vyvinula patentovaný postup balení každé sterilní náplasti a podařilo se jí ušetřit 30 % potřebné množství materiálu, což snížilo produkci ve výrobě i v nemocnicích. Těsnicí lepidlo pro pouzdro je vyrobeno bez přírodního latexu a karton použitý pro balení do krabic je vyroben ze 100% recyklovaného materiálu.Také balení kompresního elastického obinadla Coban prošlo chytrým redesignem, a přitom stačilo tak málo. Pouhým odstraněním kartonového přepážky, která v krabici oddělovala dvě role obinadla, se podařilo během jednoho roku snížit produkci odpadu o téměř 20 tun!

Životní prostředí lze šetřit i používáním obnovitelných zdrojů, jako se to podařilo u chirurgických roušek Steri-Drape. Vyrobeny jsou z netkané textilie, která je obsahuje 95 % obnovitelných rostlinných materiálů. Během životního cyklu produktu je spotřebuje o 18 % méně fosilních paliv a vyprodukuje se o 10 % méně CO2.

1 U.S. Department of Health & Human Services, Agency for Healthcare Research & Quality (AHRQ). http://www.ahrq.gov/qual/hais.htm

2 84Manriquez, S, B SN, RN, WOCN, Loperfido, B, MA, RN, NP, & Smith, G, BS. Evaluation of a New Silicone Adhesive Tape among Clinicians Caring for Patients with Fragile or At-Risk Skin. Advances in Skin and Wound Care. 2014;27(4).

Zdroj a foto: Společnost 3M

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *