Digitalizace je dnes téměř nutností, většina leaderů však přiznává, že v jejich firmách není dostatečná

Až 66 % českých leaderů připouští, že by digitalizace v jejich podniku měla mít širší záběr a 84 % tuší, že v horizontu 5 let budou mít potíže s plněním měnících se požadavků zákazníků. Ukázal to průzkum společností Dell Technologies, Intel a Vanson Bourne mezi středně velkými až velkými firmami. Potřebu zavedení digitálních řešení ukázala také proběhlá krize způsobená pandemií koronaviru, kdy se firmy musely rychle uzpůsobit omezeným podmínkám.

Digitální transformace či digitalizace je zavádění moderních technologií v jednotlivých částech firmy za účelem větší efektivity, flexibility a lepšího přehledu nad celkovým fungováním podnikání. Součástmi digitální transformace mohou být například moderně postavené interní systémy k usnadnění a urychlení komunikace mezi zaměstnanci, digitálně automatizované firemní procesy, nebo modernizované webové stránky strategicky propojené s marketingovými a obchodními aktivitami.

Digitální přerod zahrnuje různé aspekty. „Digitalizaci si můžeme představit jako přechod ze zastaralých způsobů práce k moderním pracovním postupům takovým způsobem, aby využité technologie pracovaly pro lidi, ne proti nim. Účelem digitalizace je určitá úroveň automatizace, která by měla vést k úspoře času, a tím větší spokojenosti a efektivitě zaměstnanců i zákazníků. V neposlední řadě přináší digitalizace lepší strategická rozhodnutí na základě analýzy vnitropodnikových a obchodních dat,“ popisuje Daniel Blažek, Managing director digitální agentury Bold Interactive. Digitální transformace by měla být ve výsledku kombinací vhodně užitých technologií, správné strategie a promyšleného designu.

Pozor na konkurenci
Současná rychle se měnící doba klade důraz na efektivitu a adaptabilitu. I proto si majitelé firem i jejich zaměstnanci začínají uvědomovat, jak důležitá je modernizace práce a přístupnost služeb a produktů zákazníkům. „Pokud firmy zaspí, čekají je nižší tržby i zisk a nepodaří se jim rozšiřovat tržní podíl. Navíc kolem nich vyrůstá mladá konkurence, která si s výzvami moderní doby poradila lépe,“ vysvětluje Filip Štěpnička, Key Account Manager digitální agentury Bold Interactive. Přechod na moderní technologie je proces, který se nevyplácí podceňovat. Pokud si totiž zákazníci zvyknou na nadstandardní služby konkurence, těžko je firma bude získávat zpět. Rozhodně se nejedná o nutné zlo, ale naopak o příležitost k vybudování konkurenční výhody.

Co vše může digitální transformace přinést
Digitální transformace má dopad na takřka celé fungování firmy. Při dobře zvládnuté transformaci je možné dosáhnout následujících cílů:

  • Vyšší výnosy a zisky 75 % procent manažerů považuje růst příjmů za největší přínos.
  • Nižší náklady 40 % manažerů uvádí snížení nákladů jako největší motivaci pro modernizaci.
  • Vyšší zájem o firmu z pohledu HR – kvalitní zaměstnanci upřednostňují moderní společnosti.
  • Přehled nad podnikáním – nové nástroje umožňují detailní sledování firmy v reálném čase.
  • Rozhodování na základě dat – manažeři i majitelé firem mají k dispozici zcela nové informace, strategická rozhodnutí tak mohou činit na základě tvrdých dat.
  • Spokojenost zaměstnanců – efektivní a pohodlný provoz snižuje riziko odchodu zaměstnanců a zvyšuje efektivitu práce.
  • Připravenost na legislativní změny – nové zákonné povinnosti vytvářejí firmám bez digitální podpory podstatné překážky (například GDPR).

Na co si dát pozor
Výzev, které je třeba překonat, je u digitální transformace hned několik. Je třeba si zejména uvědomit, že jde o časově náročný proces. Pro hladký průběh je třeba počítat s plánem na minimálně 6 až 12 měsíců. „Lákavá může být představa digitální transformace svépomocí, ve většině případů je však lepší se obrátit na odborníka a počítat tak s počáteční investicí. Investice do zkušeného partnera se rychle vrací provozními úsporami a rychlejším rozvojem podnikání. Spolupráce šetří firmě čas i náklady při chybách, které mohou nastat při realizaci svépomocí,“ říká Daniel Blažek. V neposlední řadě je potřeba počítat také s nutností školení a vzdělávání zaměstnanců, kteří si na nový systém mohou obtížněji zvykat.

Zdroje: https://www.bold-interactive.com/proc-bold, https://www.delltechnologies.com/cs-cz/perspectives/digital-transformation-index.htm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.