Nastal čas prolomit tabu a mlčení: Evropská studie odhaluje skrytou pravdu o lidech žijících s inkontinencí

Lidé, kteří nemají vyprazdňování svého močového měchýře pod kontrolou, nejsou limitováni pouze fyzicky, ale trpí i jejich duševní pohoda, sebevědomí, koníčky, a sexuální život. Podle studie “Breaking the Silence: A European Report”, provedené pro MoliCare®, přední značku inkontinenčních pomůcek, má močová inkontinence negativní dopad na 68 % lidí, kteří s ní žijí.

Lidé s inkontinencí se vyhýbají společenským aktivitám 
Ve všech pěti zemích, které byly do studie zahrnuty (Německo, Francie, Švýcarsko, Španělsko a Česká republika), je každodenní život lidí s močovou inkontinencí ovlivněn studem, obavami a nejistotou. Kvůli tomu se pak tito lidé velmi často stahují ze společenského života.

39 % lidí žijících s inkontinencí pociťuje, že jejich stav negativně ovlivňuje jejich sexuální život:

  • V Německu jsou sex a sport hlavními aktivitami, kterým se 45 % lidí s inkontinencí vyhýbá.
  • Naproti tomu ve Španělsku se sexu vyhýbá pouze 27 % lidí se stejnou diagnózou.
  • Češi jsou na sebe v tomto ohledu nejpřísnější: 52 % se sexu vzdalo úplně a 61 % přestalo sportovat.

Španělé se o inkontinenci baví otevřeně, Češi a Němci často zapírají 
V samotném Německu, s populací okolo 83 milionů lidí, více než 9 milionů trpí inkontinencí. Navíc se odhaduje, že číslo nezaznamenaných případů bude mnohem větší. První příznaky mnoho lidí podcení a problém ignoruje. Češi se nejčastěji ze všech zemí snaží vypořádat s inkontinencí na vlastní pěst pomocí různých triků.

“Inkontinence je velmi rozšířený a přesto podceňovaný problém. V závislosti na věku jí tiše trpí 10 až 25 % populace,” říká MUDr. Svatava Žalmanová, lékařka s odborností gynekologie a porodnictví a specializací v oboru urogynekologie. “Lidé se za inkontinenci často stydí, což vede ke ztrátě jejich sebevědomí a následné sociální izolaci. Svůj stav se snaží řešit svépomocí.”

Evropské srovnání nám ukazuje, že Češi jsou nejnáchylnější k odmítání problému, zatímco Švýcaři svou diagnózu přijímají:

  • Češi o své inkontinenci mluví nejméně: mnoho z nich o svém problému nikdy nemluvilo s partnerem (53 % těch, co žijí ve vztahu), s rodinou (53 %) či se svými přáteli (66 %).
  • Ve Francii téměř tři čtvrtiny dotazovaných (73 %) přiznalo, že inkontinence má negativní dopady na jejich životy.
  • Švýcaři jsou v tomto ohledu více smířlivější: pouze 61 % vidí negativní dopady na své životy v souvislosti s inkontinencí.
  • 59 % Němců s inkontinencí se původně domnívalo, že problém sám od sebe po čase zmizí.

Lidé s inkontinencí si musí uvědomit, že otevřená komunikace má pozitivní dopad na jejich sebevědomí a vztahy. Šest z deseti lidí s inkontinencí pocítilo ze strany partnera větší podporu poté, co o svém problému začali mluvit (61 %). Španělé jsou k debatě o inkontinenci nejotevřenější a stydí se za ni nejméně oproti ostatním zemím zúčastněným v průzkumu. Pouze 35 % Španělů s inkontinencí žijících ve vztahu se se svým problémem nikdy nesvěřilo jejich partnerovi.

Podpora skrze vědomosti a inkluzivitu 
Více než polovina lidí žijících s inkontinencí stále pociťuje, že je jejich stav považován ve společnosti za tabu (59 %). Sedm z deseti si přeje, aby byla veřejnost o tématu lépe informovaná (72 %) a 59 % doufá, že společnost bude problému více otevřená.

“Díky demografickým změnám bude v roce 2050 více jak třetina populace starší šedesáti let. U velké části z nich se předpokládá, že budou trpět inkontinencí,” říká Ilka Lohaus, Vice President marketingového oddělení výrobce medicínských a pečovatelských produktů HARTMANN. Dále dodává: “I proto nastal čas prolomit mlčení, a podpořit tak miliony lidí, kteří s touto diagnózou žijí. Každý si zaslouží vést normální život.”  

O studii “Breaking the Silence: A European Report” 
Pro HARTMANN GRUPPE provedla nezávislá výzkumná a analytická společnost Edelman Intelligence on-line interview s 2 311 lidmi staršími 45 let, kteří trpí inkontinencí (34 % mužů a 76 % žen). Výzkum byl proveden v Německu, Francii, České republice, Švýcarsku a Španělsku. Vzorek z každé země byl: 505 dotázaných v Německu, 502 ve Francii, 502 v České republice, 502 ve Španělsku a 300 ve Švýcarsku. Výzkum byl proveden v únoru roku 2019 v mateřském jazyce respondentů.

Zdroj a foto: Společnost HARTMANN – RICO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.