Průzkum: U Čechů stále vedou skupinové lekce, roste zájem o služby osobního trenéra a cardio zóny

V českých fitness centrech jsou nejpopulárnější skupinové lekce (85,3 %), následují lekce jógy (75 %) a hned v závěsu služby osobního trenéra (73,5 %). Na rozdíl od zahraničních trendů 86,8 % klubů v České republice není součástí sítě klubů a pouze 6 % klubů je součástí franšízy. 91,2 % fitness center je výhradně v soukromém vlastnictví, tedy tvořené pro zisk, a necelých 9 % provozovatelů poskytuje své služby neziskově. To jsou data z aktuálního průzkumu České komory fitness.

„Stejně jako v loňském roce nejvíce fitness center poskytuje skupinové lekce (85,3 %). Ve srovnání s rokem 2019 ale zaznamenaly významný nárůst cardio zóny, které má ve svém fitness centru více než 66 % provozovatelů. Dle průzkumu stoupá také zájem o služby wellness, klienti více využívají bazény (10,3 %), sauny (26,5 %), wellnes a SPA (19,1 %),“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, která během letních měsíců sbírala cenná data, a to nejen o velikosti českého fitness sektoru, ale i o jeho obratu, struktuře, nabídce služeb, způsobu zaměstnávání i o tom, jak ho ovlivnila pandemie Covid-19.

Z průzkumu tak například vyplývá, že mezi další populární služby poskytované českými fitness centry patří posilovací stroje (60,7 %), pilates (50 %), funkční zóna (47,1 %), služby výživového poradce (42,6 %) či lekce pro děti (41,2 %). „Velký potenciál však mají v současné době také lekce pro seniory, které zatím poskytuje jen 25 % provozovatelů,“ dodává Jana Havrdová.

Vstup do fitka stojí nejčastěji 100–150 Kč
Cenové rozpětí za jednotlivý vstup do českých fitness center je podle průzkumu rozmanité, dá se předpokládat, že ceny se odvíjejí od místa poskytovaných služeb. 17 % provozovatelů požaduje za jeden vstup mezi 150 až 200 Kč. 40 % provozovatelů se pohybuje v cenové relaci od 100 do 150 Kč za vstup a 30 % provozovatelů je pod hranicí 100 Kč/vstup.

Pokud je fitness centrum provozováno na bázi klubového členství, průměrná cena u většiny poskytovatelů se pohybuje mezi 750 až 1 000 Kč za měsíc, necelých 20 % provozovatelů poskytuje klubové členství za více než 1 000 Kč za měsíc.

V případě, že fitness centrum umožňuje vstup formou benefitních programů, u 40 % provozovatelů využívá této služby méně než 15 % klientů, dalších 23 % provozovatelů uvádí, že služby využívá až 30 % jejich klientů. 20 % provozovatelů služeb benefitních společností typu Sodexo, MultiSport apod. nevyužívá.

Nižší příjmy, vyšší náklady
Další téma, kterému se průzkum věnoval, byl dopad pandemie Covid-19 na český fitness sektor. V porovnání s rokem 2019 zaznamenalo snížení příjmů o více jak 7,5 % až 73 % provozovatelů. Snížení příjmů mezi 2,5 % až 7,5 % uvedlo 15,9 % provozovatelů, žádné větší změny nezaznamenalo 11 % dotazovaných a nikdo z provozovatelů fitness center neuvedl zvýšení svých příjmů.

Co se týká nákladů, většina provozovatelů (56,9 %) v průzkumu tak uvádí, že v porovnání s prvním pololetím roku 2019 nenastaly žádné větší změny (rozdíl menší než 2,5 %). Náklady o více jak 7,5 % snížilo 11,5 % provozovatelů, naopak zvýšení nákladů zaznamenalo 19,7 % provozovatelů.

Co se týká lidských zdrojů, ve fitness sektoru pracují lidé nejvíce na dohodu o provedení práce či činnosti. Pokud se jedná o management a recepční, tito pracovníci se většinou stávají trvalou součástí fitness centra a pracují na hlavní pracovní poměr, osobní trenéři na druhou stranu preferují formu OSVČ. „Zajímavé je pozorovat, že instruktoři skupinových lekcí pracují spíše na dohodu o provedení práce než jako OSVČ,“ doplňuje Jana Havrdová.

Fitness vidí potenciál ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami
Další zajímavostí, která z průzkumu vyplynula, je také to, že až 83,3 % provozovatelů vidí potenciál rozvoje fitness průmyslu ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. „Celkem 62 % poskytovatelů by uvítalo dotační programy na podporu pravidelné fyzické aktivity a téměř 60 % vidí potenciál ve spolupráci s lékařským sektorem,“ upozorňuje Jana Havrdová s tím, že tomuto tématu se bude ve velké míře věnovat i chystaná každoroční konference Zdravé fitness pro zdravé Česko, která se koná 13. listopadu 2020 v hotelu Don Giovanni Praha (detailní program a registrace je zde: https://komorafitness.cz/zdrave-fitness-pro-zdrave-cesko-2020/).

Plné znění výsledků průzkumu včetně grafů najdete na https://komorafitness.cz/vysledky-pruzkumu-1-pololeti-2020/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *