Lidé si zvykli na výhody práce z domova, chtějí je zachovat i za normálního stavu

Po vyhlášení mimořádných opatření na začátku pandemie byla práce z domova nouzovým východiskem, ale podle studie Workforce of the Future společnosti Cisco by si chtěli zaměstnanci zachovat řadu pozitivních aspektů nového uspořádání práce i nadále. Možnost volit si pracovní režim podle svého by chtělo mít i nadále 87 % dotázaných a 63 % by si chtělo zachovat větší autonomii. Pokud by respondenti mohli být na jeden den v pozici CEO, prioritou 79 % z nich by bylo zajistilo efektivní spolupráci a komunikaci v nové pracovní realitě.

Výzkum Workforce of the Future, který nechala zpracovat společnost Cisco, se dotazoval 10 000 kancelářských pracovníků z 12 zemí Evropy, Blízkého východu a Ruska na to, co očekávají od zaměstnavatelů v roce 2021 a dále. Výsledky ukazují, že zaměstnanci považují současnou situaci za bod zlomu, který mění dosavadní kulturní normy týkající se pracovního prostředí.

Ačkoli pouhých 5 % dotázaných pracovalo před zavedením mimořádných opatření většinu času z domova, dnes by si chtěla drtivá většina zachovat zvýšenou míry autonomie. Ne všem vyhovuje stejný způsob – 87 % respondentů by chtělo mít větší svobodu rozhodovat o tom, jak a kdy využijí kancelářské prostory a jak zkombinují práci na dálku a na pracovišti.

Dvě třetiny dotázaných (66 %) si po uplynulých šesti měsících lépe uvědomují výhody i nevýhody práce z domova. Proběhla řada pozitivních změn, kdy manažeři prokázali zvýšenou důvěru ve své týmy a v to, že odvedou svoji práci dobře (39 %). Zaměstnanci si dokázali lépe organizovat pracovní a volný čas, přičemž 56 % bylo schopných do každodenní rutiny zařadit více fyzické aktivity. V podobném duchu by chtělo 58 % i nadále méně cestovat a namísto toho trávit čas produktivněji.

„Pandemie a rychlé zavádění digitálních technologií zásadním způsobem mění povahu práce. Vznikají nové vzorce, lidé požadují větší flexibilitu a možnosti volby, týmy jsou rozptýlenější a firemní kultura je důležitější než kdy dříve. Technologie pro týmovou spolupráci, které využívají umělou inteligenci, environmentální senzory a pokročilou analýzu dat, jsou zásadní z hlediska podpory zaměstnanců v jejich práci, zajištění komunikace a produktivity týmů a zároveň zvýšení bezpečnosti práce,“ řekla k výsledkům výzkumu Wendy Mars, prezidentka společnosti Cisco pro Evropu, Blízký východ, Afriku a Rusko.

Technologie pro spolupráci a digitální dovednosti – solidní základ pro odolnost a růst podniku
Pokud by respondenti měli příležitost stát se na jeden den generálním ředitelem, zaměřili by se především na zajištění efektivní komunikace a spolupráce.

Podle 78 % dotázaných je k tomu zapotřebí, aby podnik zaměstnance vybavil podobnými technologiemi pro práci z domova jako na pracovišti. Za jeden z velkých přínosů mimořádné situace považuje 65 % účastníků průzkumu důkaz, že pracovníci nemusí být v téže místnosti, aby dokázali efektivně spolupracovat.

Zaměstnanci se domnívají, že mezi rozpočtové priority podniků v roce 2021 by měly patřit investice do technologií potřebných k práci na dálku a zavedení technologií, které zajistí vyšší bezpečnost pracovního prostředí ze zdravotního hlediska.

Zaměstnanci všech věkových kategorií rovněž volají po rozvoji dovedností: 76 % je přesvědčeno, že školení v ovládání technologií a rozvoj digitálních dovedností bude klíčovým faktorem obchodního úspěchu v roce 2021.

Studie Workforce of the Future
Společnost Cisco zadala agentuře Censuswide průzkum mezi 10 095 zaměstnanci z 12 zemí, kteří od vyhlášení karanténních opatření 10 nebo více dní nepřetržitě pracovali z domova. Průzkum proběhl ve Velké Británii, Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Polsku, Rusku, Spojených arabských emirátech, Švýcarsku, Holandsku, Belgii a Lucembursku. Vzorek zaměstnanců pocházel z podniků od 2 do 500 zaměstnanců z různých odvětví. Průzkum se uskutečnil v období od 11. do 25. srpna 2020.

Zdroj: Cisco 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.