3 matematické hry, u kterých se s vašimi dětmi rozhodně nudit nebudete!

Koronavirová pandemie dětem znovu zavřela školy a spousta rodičů se s nimi ocitla doma před počítačem. Některé předměty dávají zabrat nejen dětem, ale i rodičům. A to především matematika. Jak ji zvládnout formou hry a objevovat spolu s dítětem?

Z „útrpného“ učení se tak může stát zajímavá činnost, která nejenže dítěti umožní osvojit si potřebné vědomosti, ale zároveň prohloubí vzájemný vztah s rodiči. A to je v současné době nesmírně důležité. Udržet si hezké vztahy v rámci rodiny.

„Obrátil se na mne kamarád s prosbou o pomoc. Má syna na druhém stupni a vidí, jak doma postupně ztrácí kontinuitu – zejména v matematice. A hledá efektivní způsob, jak mu pomoci. Vtáhnout kluka z druhého stupně do matematiky není úplně snadné. Existuje ale jedna možnost – objevovat ji spolu s ním,“ řekl ředitel Tvořivé školy Čeněk Rosecký. „Doporučil jsem mu didaktické pomůcky a vhodný postup, jak na to,“ dodává Rosecký.

Další důležitou potřebou, která je nyní vážně ohrožena je potřeba socializace – děti se potřebují stýkat se svými vrstevníky. A je to možné i při učení – pokud se ovšem rodičům podaří děti zaujmout a vtáhnout do učení. Co třeba práce s touto pomůckou: „Přijdeme na to společně? Kdo bude první?“

Jako stvořená k tomuto účelu je pomůcka Karty a šablony pro činnostní učení matematiky. Sety nejlepších činnostních postupů pro jednotlivé ročníky jsou doplněny stručným a jasným metodickým návodem. Stačí zvolit příslušné učivo, vybrat postup, projít návod a užít si objevování. Vy i vaše dítě určitě zažijete úspěch. A to vše ve velmi krátkém čase. Tady je několik z nich.

1) Zlomky z barevných papírů (vhodné pro 4. – 5. ročník)
S dítětem vytvořte z různě barevných papírů modely zlomků. Osvědčil se kruh o průměru 6 cm. Rodič i dítě potřebuje každý 7 čtverců o straně 7 cm. Každý čtverec je jiné barvy. Na čtverec vyznačte střed a kolem něj narýsujte kružnici o poloměru 3 cm.

Jeden kruh, zpravidla bílý, nechte jako celek. Další kruhy rozdělte na poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, šestiny a osminy. Dbejte, aby modely určitých zlomků měly stejnou barvu. Budete tak mít lepší zpětnou vazbu. Na jednotlivé části napište zlomky, kruhy vystřihněte a rozstříhejte.

Například:

  1. a) Pokládejte na celek jednotlivé modely zlomků a říkejte, kolik potřebujete k celému pokrytí celého celku polovin, třetin, čtvrtin atd.
  2. b) Na celek položíte například dvě šestiny a určíte, kolik šestin chybí do celku.
  3. c) Hledejte zlomky menší než pětina, šestina, třetina, větší než čtvrtina, osmina atd.
  4. d) Na celek položíte například čtvrtiny a určíte velikost jedné čtvrtiny – položíte na ni čtvereček s číslem, např. 6. Určete, kolik jsou dvě čtvrtiny, jak je velký celek.
  5. e) Položíte na celek například šestiny, určíte velikost celku (položíte čtvereček s číslem např. 48 do středu) a určíte velikost jedné šestiny.

2) Stavební počítání (vhodné pro 6. – 7. ročník)
Procvičování součtu a rozdílu přirozených čísel a desetinných čísel, a také procvičení počítání u malých čísel nebo sčítání či odčítání víceciferných čísel vedle sebe. Pomůcky je vhodná pro rychlou opravu a umožňuje kontrolu pouze na dvou posledních číslech. Rodič by si měl s dítětem doma připravit materiály tak, aby zkontroloval poslední dva výsledky. A jak na to?

Vytvořte si proužek stylizovaných buněk. Jako byste na sebe stavěly cihly. Do prvního proužku si napište předepsaná čísla a samostatně vypočítejte jejich součet (vepíšete nahoru) a rozdíl (vepíšete dolů). Součet a rozdíl přepište do další buňky a pokračujte dál stejným způsobem.

3) Důkaz Pythagorovy věty (vhodný pro 8. – 9. ročník)
Nákresem rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníků dokážeme platnost vztahu c2=a2+b2. Důkazy platnosti vztahu mezi přeponou a odvěsnami pravoúhlého trojúhelníku můžeme provést několika způsoby. Nejlepší je přiložení čtverců z čtvercové sítě ke stranám Pythagorejskému trojúhelníku se stranami 3, 4, 5 cm. Pracovní list viz. příloha je složený z malých trojúhelníčků. A jak na to?

Do pracovního listu si vyznačte několik rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníků různých velikostí stran. Nad obě odvěsny a nad přeponu si narýsujte příslušné čtverce. Poté i u těchto čtverců přepočítejte počet malých trojúhelníčků a ověřte si platnost vztahu c2=a2+b2.

Více o didaktických pomůckách Tvořivé školy se dozvíte na https://www.tvorivaskola.cz/karty-a-sablony/c1014

Foto: archiv Lucie Dvořákové

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.