Očkování proti chřipce: Česko má letos k dispozici o čtvrtinu více vakcín než vloni. Přesto zřejmě nepokryjí zvýšený zájem

Češi se v minulých letech o očkování proti chřipce příliš nezajímali, letos ale situace v ordinacích vypadá jinak. Díky pandemii covid-19 si nejen senioři a chronicky nemocní lidé mnohem více uvědomili, jak vážné respirační infekce mohou ohrozit jejich zdraví i život. Více se také hovoří o přínosu očkování proti chřipce ke snížení zátěže na zdravotní systém. Mnoho lidí projevilo o očkování zájem a žádá ho od svého praktického lékaře. Ne každý z nich ale může svým pacientům vakcínu nabídnout. Někteří ji v ordinaci nemají a u distributorů již není možné ji sehnat. Proč jich je nyní nedostatek, když se počty očkovacích látek pro letošní sezónu pro Česko podařilo navýšit zhruba o 25 %?

Zájem o očkování proti chřipce je letos mimořádný nejen u nás, ale i ve světě. V důsledku toho ani přes maximální úsilí výrobní kapacity nemohou plně pokrýt celosvětovou poptávku. Výroba chřipkových vakcín je složitá a časově náročná záležitost. Každý rok se navíc musí připravovat nová očkovací látka, protože cirkulující kmeny chřipkových virů se pravidelně mění.

Doporučení, jaké má být složení chřipkové vakcíny pro nadcházející sezonu, stanovuje Světová zdravotnická organizace vždy počátkem nového roku.6 Poté nastupuje několikaměsíční komplikovaný výrobní proces. Obvykle již od přelomu roku si mohou praktičtí lékaři a další zdravotnická zařízení objednávat vakcíny proti chřipce pro podzimní očkování.

Více vakcín pro ČR
Množství vakcín určených pro ČR a všechny ostatní trhy na sezónu 2020/2021 bylo tedy stanoveno ještě před vypuknutím pandemie onemocnění covid-19 na základě obvyklého zájmu o očkování v daných zemích v letech minulých. Ve chvíli, kdy se během jara tohoto roku začalo o očkování proti chřipce ve spojitosti s covid-19 více hovořit, nebylo již možné počet vakcín určených pro ČR dále navýšit. Poptávka skokově narostla v celé Evropě a převýšila výrobní kapacity.

Do ČR letos výrobci dovezli zhruba o 25 % očkovacích dávek více než v letech předchozích. Lékaři, kteří si vakcíny pro své pacienty objednali přímo u výrobců včas, všechny dávky dostali již v průběhu září a začali očkovat své pacienty. Ti lékaři, kteří ale s objednáním vakcín vyčkávali až na podzim, mají letos problém očkovací látku sehnat. Nyní již u distributorů není k dispozici.

Nezájem o očkování v ČR
V důsledku popsané situace někteří pacienti nyní slýchají od svých lékařů odpověď „vakcínu proti chřipce nemám“. Proč tomu tak ale je a proč se do České republiky nevozí vakcín více? Klíčovým faktorem je dlouhodobě nízká proočkovanost Čechů proti chřipce. Ta se pohybuje na úrovni pouhých 5–7 %. V rizikových skupinách, jako jsou např. chronicky nemocní nebo senioři, je to zhruba 10–20 %.1 I to je ale daleko méně, než doporučují odborné zdravotnické společnosti a než je běžné v jiných evropských zemích. Pro náš trh je proto každoročně alokováno jen tolik vakcín, kolik se pravděpodobně vyočkuje. Výrobci vakcín musí zároveň počítat s tím, že budou po skončení sezóny nepoužité vakcíny na vlastní náklady likvidovat, což se právě díky malé poptávce ze strany českých občanů některé roky dělo.

Očkování je v České republice dlouhodobě zanedbáváno nejen širokou veřejností, ale bohužel i samotnými zdravotníky4,5, jejichž proočkovanost dosahuje dle odhadů jen asi 10-15 %. Jen pro srovnání – proti sezónní chřipce se například ve Velké Británii nebo Belgii očkuje každý rok kolem 60 % zdravotníků, v USA až 70 %.3,8 Lékaři a zdravotnický personál očkováním chrání před chřipkou nejen sami sebe, ale především pacienty, o které pečují a z nichž řada patří mezi rizikové.

Co dělat v současné situaci?
V aktuální situaci, kdy u nás poptávka převyšuje počet dostupných vakcín proti chřipce, je tedy vhodné, aby očkující lékaři přednostně očkovali hlavně rizikové pacienty, kterým v případě onemocnění chřipkou mohou hrozit vážné komplikace. Jedná se primárně o seniory nad 65 let a pacienty s chronickým onemocněním srdce a cév, plic, ledvin, diabetem a poruchami imunity.

Co by měli dělat zájemci o očkování proti chřipce, na něž se letos nedostalo, radí praktický lékař MUDr. Michal Holásek: „Především apelovat na svého lékaře a požádat jej, aby s nimi pro příští očkovací sezónu počítal a vakcínu pro ně objednal. Kromě chřipky je v tuto chvíli vhodné nechat se očkovat také proti ostatním vážným infekcím horních cest dýchacích, proti nimž existují vakcíny. Tedy proti pneumokokovým onemocněním nebo černému kašli, jehož výskyt se v ČR v posledních letech také zvyšuje.“

Zdroje:

  1. Maďar, R.: Chřipka – významná příčina morbidity a mortality populace. Remedia 2015, č. 5, roč.25. str. 370–372. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2015/5-2015/Chripka-vyznamna-pricina-morbidity-a-mortality-populace/e-1Nn-1Wp-1WA.magarticle.aspx
  2. Evropa v datech: Očkování proti chřipce. [online] [cit. 15-10-2019] Dostupné z: https://www.evropavdatech.cz/clanek/37-ockovani-proti-chripce/
  3. Marková, M.: Nízká proočkovanost proti sezónní chřipce u zdravotních sester. Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik SU v Opavě. Dostupné z: https://odbornost.avenier.cz/cz/nizka-proockovanost-proti-sezonni-chripce-u-vseobecnych-sester
  4. Burda, J., Luptáková, V.: Proč Češi nevěří očkování? Český rozhlas, publikováno: 26. 5. 2020. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/vakcina-proti-chripce-koronavirus-cesi-neveri-ockovani-nazor-vedce_2005261922_aur
  5. Wildová, O.: Senioři se bojí chřipky, ale očkování podceňují. Medicína.cz, publikováno 8. 10. 2019. Dostupné z: http://medicina.cz/clanky/12373/34/Seniori-se-boji-chripky-ale-ockovani-podcenuji-pruzkum/
  6. Částková, J. a kol.: Očkování proti sezonní chřipce – otázky a odpovědi. SZÚ. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-sezonni-chripce-otazky-a-odpovedi
  7. TZ Sanofi Pasteur, 25. 8. 2020
  8. Seasonal influenza vaccination and antiviral use in EU/EEA Member States. 2018. European Centre for Disease prevention and control. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/seasonal-influenza-antiviral-use-2018.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.