Pouštíte se do rekonstrukce? Tak bez chyb!

Rekonstrukce domu nebo bytu představuje komplikovaný a nákladný proces, zahrnující mnoho stavebních kroků, u kterých je potřeba pohlídat jejich správnost. Jak tedy například zabránit tomu, aby se neodbornou montáží oken nebo dveří nedošlo k jejich poškození, nebo aby vyvedené instalace nezkomplikovaly výběr nábytkového vybavení?

Jak připravit stavební otvory pro nová okna?
Součástí rozsáhlejších rekonstrukcí bývá pořízení nových oken, jejichž výměnu se rozhodně vyplatí nechat na odbornících, nejlépe přímo na dodavateli s vlastními, odborně proškolenými techniky. Rovněž není vhodné pořizovat okna vyráběná na sklad. „Přizpůsobení velikosti otvoru oknu s již danými rozměry může být nejen pracné, ale i problematické, a tedy je potřeba postupovat přesně opačně – okno pořídit na míru otvoru,“ uvádí Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží značky VEKRA, největšího českého výrobce oken. Stavebník by pak měl být dodavatelem oken vždy poučen, jak má být stavební otvor správně připraven – okna se totiž mohou osazovat jen do rovných a geometricky přesných otvorů s hladkým, soudržným povrchem bez prachu a nečistot. „Pokud při přípravě otvoru narazíte na chybějící vyzdívku, v žádném případě nepodkládejte okna cihlami či jinými materiály, u nichž hrozí „sednutí“ v čase, což by mohlo způsobit deformaci oken, praskání omítky a pronikání vlhkosti do vzniklých spár…“ doplňuje Ing. Pavel Kašpar.

Se zateplením nezapomeňte posunout okno!
Pokud se zároveň při rekonstrukci zatepluje fasáda domu, měla by být nová okna dokonce samozřejmostí – společně se totiž podílí na úspoře financí za vytápění. Moderní okenní profily mají vynikající tepelně izolační vlastnosti, aby ale mohly správně plnit svoji funkci, je nutné dbát na správnou montáž a dostatečné ošetření tzv. připojovací spáry, tedy místa, kde se okno kotví ke stěně. Protože při zateplení fasády dojde k zesílení celkové šířky obvodového konstrukce, standardní osazení okna do ostění nosného zdiva nemusí být dostačující. „Řešením je předsazená montáž, u které se okno kotví na speciální hranoly rámující montážní otvor a je tak osazeno před nosné zdivo. Tyto hranoly jsou následně zakryty v jedné rovině vnějším tepelně izolačním pláštěm,“ popisuje Ing. Pavel Kašpar z VEKRY. To vše umožňuje vytvořit dokonale parotěsný a difúzní uzávěr v prostoru připojovací spáry, a díky speciální konstrukci pomocného rámu také eliminovat teplené mosty, které by jinak znamenaly energetickou ztrátu a mohly se stát zdrojem vlhkosti, a tím i plísní.

Aby kolem oken a dveří neprofukovalo
V případě samotného usazení oken je zcela nezbytné dodržet správný postup. Chybná montáž způsobí, že připojovací spára mezi oknem a stěnou nebude dostatečně utěsněná a do místnosti by tak mohl pronikat venkovní chlad a vlhkost, což by mohlo způsobit rosení oken a bujení plísní. Jak tomu předejít? Po usazení okna se vzniklá připojovací spára musí dostatečně ošetřit a uzavřít. Pro výplň se používá montážní pěna, která má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Aby nedošlo k její degradaci působením povětrnostních vlivů, je potřeba ji co nejrychleji zakrýt,“ říká Ing. Pavel Kašpar z VEKRY. Z vnitřní strany se proto lepí na okenní rám parotěsná fólie zabraňující průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, na stranu exteriéru zase fólie, která propouští případnou vlhkost ven z ostění a zároveň brání vniku srážkové vody. V případě vchodových dveří, posuvných systémů nebo velkoformátových oken je třeba konstrukci prahu dostatečně zateplit pomocí izolačních podkladových profilů, které zabrání prochládání podlahy.

Vybraná okna si nemusíte jenom představovat
Materiál, okenní profil, členění okna, barva rámu i parapetů… Došlo na výběr samotného okna? Většina lidí při něm naráží na rozšířený problém – nedokážou si nová okna na svém domě představit. Věděli jste ale, že existuje nová aplikace s rozšířenou realitou, která vám s vašimi představami pomůže? „Pro koncové zákazníky jsme připravili speciální aplikaci, kterou má ve svém tabletu nainstalovaný každý náš odborný technik. Tato aplikace zahrnuje kromě jiného rozšířenou realitu, ve které můžete přímo na tabletu vidět, jak bude zvolený prvek vypadat, a to dokonce přímo zakomponovaný do konkrétní reálné stavby,“ říká Ing. Milena Tomčíková, produktová manažerka značky VEKRA. Aplikace umožňuje volit jednotlivé sestavy oken či posuvných systémů, materiál, barvu i detaily jako jsou třeba okenní kličky. To vše pak lze promítnout přímo do stavby zákazníka, který namodelovanou sestavu uvidí přímo na obrazovce tabletu.

A co výměna dveří?
Pouštíte se v rámci rekonstrukce do výměny standardních otočných dveří za zasouvací do stavebního pouzdra? Pak vás určitě čeká bourání. „Otvor pro stavební pouzdro musí být dvojnásobný než pro otočné dveře, jelikož kromě šířky vlastního průchodu je třeba počítat také se šířkou pro samotné pouzdro – tedy kapsu, do které budou dveře zajíždět,“ vysvětluje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, jediného českého výrobce stavebních pouzder, a pokračuje: „V případě zděných stěn je třeba počítat i s výměnou stavebního překladu, který musí být taktéž dvojnásobný, jelikož stavební pouzdro nemá nosnou funkci. Proto je třeba jej brát jako pokračování samotného dveřního otvoru.“ Vhodný kompromis pak představují dveře posuvné po stěně, které nevyžadují tak zásadní stavební úpravy. Dveře se posouvají podél stěny v hliníkové nebo nerezové kolejnici, která se kotví do zdi nad dveřní otvor. Ten tedy není nutné nijak rozšiřovat, a některé typy posuvů lze dokonce kotvit i nad stávající obložku.

Stavební pouzdro nechte zaslepené
Kapsa stavebního pouzdra je při dodání standardně vybavená záslepkou, která má zejména praktický účel – chrání vnitřní prostor pouzdra před prachem a stavebním odpadem, který lze odsud posléze jen stěží dostat ven a který by mohl po namontování dveří poškodit jejich povrch. „U některých typů stavebních pouzder jsou za záslepkou schované montážní balíčky – po jejich vyndání je proto nezbytné záslepku vrátit na své místo, dokud se do pouzdra nebude montovat dveřní křídlo,“ upozorňuje Petr Paksi z JAP FUTURE.

Vágrys může za vše!
Na co pak ještě při montáži stavebních pouzder, zárubní i oken myslet? Na správné výškové usazení stavebních prvků! Ty se totiž vždy usazují v závislosti na výšce hotové budoucí podlahy, a tu na stavbě určuje váhorys. „V případě stavebních nepřesností nebo nebudete-li se řídit váhorysem, může dojít k nesprávnému výškovému usazení stavebních prvků. To se ale projeví až v hotovém interiéru – okna nemusí být usazena v jednotné výšce, nezůstane zachován odpovídající potřebný průchod a zvolené dveře se nevejdou do otvoru, nebo naopak mezi nimi a podlahou vznikne nežádoucí mezera,“ upozorňuje Petr Paksi z JAP FUTURE.

Designové okenní kličky instalujte až na konec!
Vlhkost na stavbě může okna zásadně poškodit, proto je během celé rekonstrukce klíčové správně větrat. S montáží designových okenních kliček proto počkejte až po skončení stavebních prací. „Častá manipulace, prach, ostré úlomky stavebního odpadu mohou během stavebních prací způsobit poškození povrchu okenních kliček. Po montáži oken je proto lepší nainstalovat prozatímní nejobyčejnější kličky, jejichž případné poničení nebude tolik vadit. Designové okenní kličky je ideální namontovat až po úplném skončení prací spojených s rekonstrukcí,“ radí Roman Ulich, designér společnosti M&T, českého výrobce designového dveřního a okenního kování.

Nová elektroinstalace není vždy potřeba
Rozhodli jste se také pustit do renovace elektroinstalace? Pak si přizvěte na pomoc zkušeného odborníka, který zkontroluje její současný stav a navrhne rozsah změn, případně potvrdí, že jsou stávající rozvody v pořádku a lze je ponechat. V jistých případech lze dokonce zachovat i staré elektrostrojky, jak potvrzuje Marek Beneda, obchodně technický poradce společnosti OBZOR Zlín, výrobce domovních vypínačů a zásuvek: „Někteří výrobci umožnují v rámci svých jednotlivých řad zachování stávajícího strojku a výměnu pouze pohledových krytů vypínačů.“ Dochází-li pak ke kompletní výměně, je potřeba pohlídat hloubku instalačních krabiček, protože ne všechny vypínače mají stejně hluboké strojky. „Pro klasický přístroj domovního vypínače i zásuvky se nejčastěji užívají instalační krabice hluboké 30 nebo 42 mm. U některých jsou ale potřeba hlubší – klidně i 60 mm. Stejně tak i speciální přístroje jako například zásuvka s přepěťovou ochranou, otočný žaluziový ovladač, nebo sporákový vypínač musí mít montážní hloubku minimálně 50 mm,“ upozorňuje Marek Beneda.

Nejdřív nábytek, potom rozvod!
Při rekonstrukci koupelny je namístě zamyslet se nad budoucím rozmístěním koupelnového nábytku a jeho konkrétní podobě ještě před natažením nových rozvodů. „Častou chybou při plánování nové koupelny je to, že si lidé nejprve nechají od instalatéra vyvést vodu a odpad a až poté vybírají nábytek. Ten ale nemusí na nové instalace přesně pasovat. Jediným řešením v takových případech tak je nábytek na míru,“ upozorňuje Ing. Petr Blažek, generální ředitel společnosti Dřevojas, tradičního českého výrobce koupelnového nábytku. Do vyvedení nových rozvodů se tak rozhodně nepouštějte, aniž byste znali rozměry svého nového koupelnového nábytku. Stejný postup pak dodržujte i při pořizování zrcadlových galerek. Nejdříve vyberte konkrétní typ galerky a až poté se pusťte do řešení elektrických rozvodů.

Připraveno ve spolupráci se společnostmi Dřevojas, www.drevojas.cz, JAP FUTURE, www.japcz.cz, M&T, www.kliky-mt.cz, OBZOR, www.domovnivypinace.cz, a značkou VEKRA, www.vekra.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.