Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

DětiZe života

V soutěži EkoEDA školáci odevzdali téměř 70 tun vysloužilých elektrospotřebičů a baterií

Na konci listopadu byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a baterií EkoEDA pořádané pro školy zapojené do projektu Zelená škola. I přes nepříznivou situaci spojenou s pandemií koronaviru děti z mateřských, základních a středních škol během necelých deseti měsíců odevzdaly k recyklaci celkem 68 tun elektra.

V kategorii mateřských škol vyhrála Mateřská škola Dušníky s bezmála 16 tunami vytříděných elektrozařízení. Mezi základními, speciálními a středními školami zvítězila Základní škola a mateřská škola Skorošice, jejíž žáci odevzdali přes 4,5 tuny elektroodpadu.

„Množství vysloužilých elektrospotřebičů a baterií, které v průběhu letošního roku dokázaly děti ze zapojených škol vysbírat, je obrovské. A to zejména s ohledem na to, že v souvislosti s pandemií koronaviru byly školy v průběhu roku uzavírány. Žáci překonali rekord z loňska, kdy vysbírali přes 44 tun elektrozařízení. Recyklací materiálu obsaženého v odevzdaných elektrozařízeních se pro letošek ušetřilo přibližně 46 tisíc kilogramů CO2. Takové množství uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 1 541 stromů,“ říká David Vandrovec, generální ředitel společností REMA.

Soutěž EkoEDA vyhlašuje pro školy zapojené do projektu Zelená škola společnost REMA Systém, a. s. V tomto ročníku mohly mateřské, základní i střední školy zasílat vysbíraná vysloužilá elektrozařízení a baterie od 1. února 2020 až do 23. listopadu 2020. Zájem byl opět značný, vysbíralo se celkem 67 914 kilogramů elektroodpadu, z toho 49 532 kilogramů v kategorii mateřských škol a 18 382 kilogramů v kategorii základních, středních a speciálních škol, kde do celkových výsledků sběru jednoznačně promluvila probíhající epidemie.

Ideou soutěže a speciálně navrženého vzdělávacího programu je přiblížit pedagogům i žákům správný proces třídění a recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií, kam patří například nepoužívané elektrické spotřebiče, mobilní telefony, klávesnice a myši, přenosné baterie i akumulátory nebo staré CD a DVD nosiče. Právě nefunkční baterie jsou přitom předmětem, který velmi často končí v obyčejném koši, což je zásadní chyba. Z baterií se dají znovu získat různé vzácné kovy, navíc obsahují škodlivé látky, které se s jejich rozkladem mohou dostat do půdy, podzemní vody nebo ovzduší. Žáci proto přinášejí zmíněné výrobky do školy a ta je uchovává ve speciální sběrné nádobě, kterou získá zdarma s registrací do programu Zelených škol. Zvítězí škola, jejíž žáci odevzdají nejvíce nepotřebných nebo vysloužilých elektrozařízení a baterií po přepočtu celkové hmotnosti na jednoho žáka.

Vítězné školy a třídy
První místo v soutěži EkoEDA si v kategorii mateřských škol stejně jako vloni odnesla Mateřská škola Dušníky, kde se vysbíralo necelých 678 kilogramů na žáka. Mezi základními, středními a speciálními školami zvítězila Základní škola a Mateřská škola Skorošice se sběrem téměř 413 kilogramu na žáka. Vítězné školy obdrží od pořadatele soutěže vouchery na nákup elektroniky v hodnotě 15 000 Kč. Školy, které se umístily na druhém a třetím místě, pak voucher v hodnotě 10 000 Kč a 5 000 Kč. Každá zapojená škola, která nashromáždila a odevzdala vysloužilá elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory v minimálním množství 100 kilogramů také obdrží vyplacenou finanční odměnu ve výši 1 Kč/kg bez DPH.

Kompletní výsledky soutěže EkoEDA 2020
Kategorie Mateřské školy:

  1. místo Mateřská škola Dušníky, příspěvková organizace – 677,61 kg na žáka
  2. místo Čtyřlístek Poděbrady, z. s. – 318,90 kg na žáka
  3. místo Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště – 240,39 kg na žáka
  4. místo Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí (okres Rychnov nad Kněžnou) – 229,67 kg na žáka
  5. místo Mateřská škola Solnice – 37,60 kg na žáka

Kategorie Základní a ostatní školy:

  1. místo Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace – 412,55 kg na žáka
  2. místo Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda, příspěvková organizace – 77,60 kg na žáka
  3. místo Základní škola Křižany – Žibřidice, okres Liberec, příspěvková organizace – 70,93 kg na žáka
  4. místo Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 – 38,98 kg na žáka
  5. místo Základní škola a mateřská škola Řehlovice, p. o. – 25,33 kg přepočtených na žáka

 

O projektu Zelená škola
Projekt je zaměřen na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve školách. Jeho cílem je vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerých elektrozařízení a baterií zcela zdarma. Zároveň získá možnost využívat při styku s veřejností logo Zelené školy, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. V roce 2019 bylo v projektu zapojeno 532 subjektů s 635 sběrnými místy a 566 rozmístěnými sběrnými boxy. O zapojení do projektu Zelená škola je možné zažádat přes registrační formulář na webových stránkách. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a. s., která se zabývá ochranou životního prostředí prostřednictvím efektivní recyklace odpadů i elektronických zařízení. Zajišťuje organizaci sběru, třídění i nakládání a recyklaci v celé České republice.

O společnostech REMA Systém, REMA Battery, REMA PV Systém, REMA AOS
Hlavními aktivitami čtyřlístku společností pod značkou REMA jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), baterií, akumulátorů a solárních panelů.

Nově je mezi společnostmi zařazena REMA AOS, která čeká na autorizaci s cílem poskytovat služby sdruženého plnění v oblasti obalů a odpadů z obalů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými spotřebiči, bateriemi, akumulátory a solárními články. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vyřazených elektrozařízení.

Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud. Výroční zprávu společností REMA najdete zde.

Zdroj a foto: REMA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *