Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Pandemie podnikatelům výrazně zkomplikovala život. Kde hledat rezervy a jak využít tuto příležitost?

S příchodem koronaviru covid-19 nastalo pro podnikatele nelehké období. Jak moc se firem mimořádná opatření dotkla, samozřejmě záleží na jejich oboru či předmětu podnikání. Je však zřejmé, že hledat rezervy, ať už v nákladech, nebo v důrazu na inovace, je nutné napříč podnikatelským spektrem. Jakými způsoby lze čelit negativním důsledkům koronavirových omezení?

Ekonomický útlum, který přinesla koronavirová krize, nutí mnohé firmy přistoupit k tvrdé optimalizaci nákladů, omezit investice většího rázu i přehodnotit obchodní strategii. Podle odborníků plyne z aktuální situace poučení hlavně ve filozofické rovině. „Majitelé firem zjistili, že nic není samozřejmé. Mnozí podnikatelé vystřízlivěli v tom, že jim konkrétně stát v jejich soukromých ‚byznys problémech‘ významně nepomůže. A ti nejchytřejší díky své výrazné proaktivitě během krize zjistili, že taková krize nemusí být jen ohrožením, ale především příležitostí a katalyzátorem k pozitivním změnám ve vlastním fungování firmy,“ popisuje Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům.

Možností, jak může podnikatel lépe kontrolovat výdaje, je mnoho. Záležitosti, které nejsou předmětem podnikání, je často vhodné přenechat specializovaným firmám, tedy využít outsourcing. Může jít například o účetnictví nebo o operativní leasing automobilů či strojů i dalšího vybavení, jako jsou serverovny, notebooky, mobilní telefony nebo tiskárny. V oblasti nákupu zboží a služeb by se firma také neměla ostýchat vyjednávat o lepších obchodních i cenových podmínkách. Dosáhnout na lepší cenu lze kupříkladu agregováním poptávky více firem. Před jednorázovými akcemi, kdy se několik subjektů spojí za účelem hromadného nákupu, ale varuje Damir Durakovič, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež sdružuje více než 10 000 firem a podnikatelů. Podle něj byly například jednorázové akce na nákup energií formou společné poptávky v minulosti zdrojem neblahých zkušeností některých firem nebo obcí.

„Smysl dává trvalé sdružení podnikatelských subjektů, které je schopno ze své pozice zajistit svým členům možnost nakupovat výhodnější zboží a služby kontinuálně a bez limitů nebo závazků k minimálním odběrům,“ říká Damir Duraković. Příkladem mohou být tankovací karty s možností odebírat palivo v režimu takzvané plošné ceny, která je standardně dostupná jen velkým podnikům a autodopravcům a která platí v celé síti čerpacích stanic bez ohledu na aktuální totemové ceny. „Naše nákupní aliance je s měsíčními odběry paliv přes čtyři miliony litrů jedním z největších odběratelů pohonných hmot v Česku. To nám dává silnou vyjednávací pozici, díky níž umíme členským firmám včetně živnostníků trvale zajistit stejné podmínky, jako mají velkoodběratelé,“ dodává Damir Duraković s tím, že během jarní vlny pandemie zaznamenal Axigon nebývalý zájem právě ze strany drobných podnikatelů.

Koronavirus rovněž posílil trend online nakupování. Pro menší obchodníky, kteří zažívají nucenou uzávěrku provozovny, ale může představovat přesun těžiště svého byznysu na internet nemalou překážku. Zprovoznit moderní a funkční e-shop si může vyžádat náklady v řádu desetitisíců korun i více. Totéž platí, pokud vás koronavirus zastihl při rozjezdu online podnikání. Možností, jak tento problém obejít, je místo vlastní webové prezentace využít některou z aukčních platforem a své zboží prodávat tam. Například na největším českém online tržišti Aukro je skoro polovina nabídek k prodeji od jiných než soukromých osob. Z toho většina – asi 85 % – jsou nabídky živnostníků. Pro zajímavost, svůj účet na Aukru má například i CenZA – Centrum zajištěných aktiv Ministerstva vnitra. „Přestože soukromé osoby samozřejmě tvoří drtivou většinu uživatelů Aukra, každý čtvrtý prodaný předmět pochází z firemního účtu podnikatele, právnické osoby nebo veřejné instituce,“ říká CEO Aukra Michal Oškera a dodává, že ve srovnání s loňským rokem pozoruje 30% nárůst prodejů právě z firemních účtů.

Další příležitostí, jak může podnikatel využít aktuální krizové období k posílení svého byznysu, je soustředit momentálně volné kapacity na modernizaci a budoucí energetické úspory. Typickým příkladem mohou být restaurace a penziony s omezeným provozem. „Pro naplánování a uskutečnění modernizace zdroje energie v pohostinství nebývá v běžném provozu obvykle moc prostoru. Změnit technologii vytápění a ohřevu může v některých restauračních provozech a ubytovacích zařízeních vyžadovat i několik měsíců dlouhý proces,“ říká Jiří Karlík ze společnosti Primagas, která dodává zemní plyn a propan pro domácnosti i firmy. „Při přechodu z elektřiny na zemní plyn nebo propan ze zásobníku v lokalitách, kde není dostupná distribuční síť, může například penzion s restaurací ročně ušetřit vyšší desítky tisíc korun. Z pohledu logistiky a úspory času zaměstnanců, kteří se namísto skládání dřeva nebo uhlí mohou naplno věnovat zákazníkům, může dávat smysl nahradit plynem i čistě z finančního pohledu levnější tuhá paliva,“ dodává Jiří Karlík.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *