Laboratorní testy Colgate ukázaly, že zubní pasta a ústní voda neutralizují 99,9 % viru způsobujícího onemocnění COVID-19

Laboratorní studie ukazují, že zubní pasty obsahující zinek nebo cín a ústní vody s obsahem cetylpyridium – chloridu (CPC) neutralizují virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, o 99,9 %. Studie jsou součástí výzkumného programu Colgate, který zahrnuje klinické studie u nakažených osob s cílem posoudit účinnost výrobků ústní péče na snižování množství viru v ústech, což by potenciálně mohlo zpomalovat přenos viru COVID-19.

Při laboratorních studiích, které nejprve zahrnovaly zubní pasty, neutralizovaly zubní pasty Colgate Total a Meridol 99,9 % viru po dvouminutovém kontaktu. Ústní vody Colgate Plax a Colgate Total byly podobně účinné po 30 sekundách. Studie, které byly dokončeny v říjnu, byly provedeny v partnerství s Výzkumným institutem veřejného zdraví Rutgers New Jersey Medical School (NJMS) a laboratořemi Regional Biosafety Laboratories.

Výsledky naznačují, že některé zubní pasty a ústní vody mohou pomáhat snižovat šíření SARS-CoV-2, viru, který způsobuje onemocnění COVID-19, a to dočasným snížením množství viru v ústech. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí USA (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) se virus šíří kapénkami v dechu nebo malými částicemi, které vznikají, když nakažená osoba kašle, kýchá, zpívá, mluví nebo dýchá.

„Jsme v raných fázích našeho klinického zkoumání, ale naše předběžné laboratorní a klinické výsledky jsou velmi slibné,“ uvedla Dr. Maria Ryan, vedoucí klinického vývoje Colgate. „I když čištění zubů a vyplachování nejsou léčbou ani způsobem, jak jednotlivce chránit před infekcí, mohou pomoci snižovat přenos a zpomalit šíření viru, což doplňuje účinek nošení roušek, sociálních rozestupů a častého mytí rukou.“

Dr. David Alland, Vedoucí oddělení infekčních onemocnění a ředitel centra pro Reakci
na COVID-19 a připravenost na pandemii, který vedl studii Rutgers NJMS spolu s kolegy doktory Pradeep Kumarem a Riccardo Russem, uvedl: „S ohledem na to, že sliny mohou obsahovat množství viru srovnatelné s tím, které se nachází v nose a krku, zdá se, že virus SARS-CoV-2 pocházející z úst přispívá k přenosu onemocnění, zejména u osob bez symptomů onemocnění COVID-19, které nekašlou. To naznačuje, že snižování množství viru v ústech by mohlo pomáhat bránit přenosu v době, během které produkty ústní hygieny aktivně působí.“

Souběžně s laboratorní studií společnost Colgate sponzorovala i klinickou studii, která zahrnovala přibližně 50 hospitalizovaných osob s onemocněním COVID-19. Tato studie prokázala schopnost ústních vod Colgate Total (s CPC a zinkem), Colgate Peroxyl a Colgate PerioGard dočasně podstatným způsobem snižovat množství viru v ústech. Výzkumníci plánují zveřejnit svá zjištění v prosinci. Další klinické výzkumné studie podporované ze strany společnosti Colgate týkající se zubních past a ústních vod jsou v raných fázích v Rutgers,

v Institutu Alberta Einsteina v Sao Paulu v Brazílii a na Univerzitě v Severní Karolíně na fakultě zubního lékařství Chapel Hill Adams, s přibližně 260 osobami s onemocněním COVID-19 účastnící se těchto studií.

„Společnost Colgate spolupracuje s mnoha výzkumníky po celém světě s cílem provádět klinický výzkum a prozkoumat potenciál výrobků ústní hygieny snižovat dávku viru v ústech jako možnou strategii snižování rizika,“ uvedla Dr. Ryan. „Domníváme se, že ústní péče má svou roli v boji proti globální pandemii spolu s dalšími preventivními opatřeními.“

Dr. Mark Wolff, děkan s hodností Morton Amsterdam na Penn Dental Medicine Pensylvánské univerzity uvedl: „U této pandemie, čím více o viru víme, tím účinněji s ním můžeme bojovat, proto jsem nadšen významným výzkumným programem, který společnost Colgate uskutečňuje. Je nutné pokračovat v opatřeních doporučených zdravotnickými orgány, a těmito studiemi můžeme prokázat další doplňující způsob, jak řešit otázku přenosu nemoci mezi lidmi v blízkém kontaktu, zejména ve stomatologické praxi. To by byl významný pokrok.“

Jako přední světový expert v oblasti dentální péče je společnost Colgate odhodlána vést výzkum a zajistit, aby produkty společnosti Colgate reagovaly na zdravotní výzvy a vyhovovaly potřebám spotřebitelů. Více informací o účinku ústní hygieny na celkové zdraví a další informace k tématu roušek a dalším tématům naleznete na stránkách www.colgate.com.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.