Vědkyně zpozorněte L´Oréal Česká republika spustil další ročník ocenění pro ženy ve vědě

Skupina L’Oréal ve spolupráci s mezinárodní organizací UNESCO už více než dvacet let aktivně podporuje a oceňuje mladé vědkyně z celého světa. Laureátky mezinárodního programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science z roku 2016, profesorky Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna, letos získaly Nobelovu cenu za chemii.

V České republice se právě otevírá již 15. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO programu Pro ženy ve vědě, v němž L´Oréal Česká republika rozdělí 600 000 korun českých mezi tři nadané vědkyně z nejrůznějších vědních oborů. Laureátky programu získají mimo finanční odměny také mediální trénink a možnost prezentace své práce v médiích.

Vědkyně mohou přihlašovat své projekty od 7. prosince 2020 do 28. února 2021 pomocí odkazu www.prozenyvevede.cz, kde také najdou kritéria pro přijetí.

„V dnešní náročné době chápeme poslání tohoto projektu ještě intenzivněji. Očekávání společnosti vůči vědě a novým poznatkům narůstá. Je důležité podporovat zejména mladé vědkyně na počátku kariéry, aby se nevzdávaly svých ambic a pokračovaly ve výzkumu i v případě prvních nezdarů,” říká Brigitte Streller, generální ředitelka L´Oréal Česká republika.

Laureátky z roku 2020:
Letošní ročník projektu L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě se podařilo uskutečnit i přes nepřízeň osudu v podobě pandemie koronaviru. Některé aktivity související s projektem byly posunuty a slavnostní ceremonie musela být bohužel zrušena, přesto však byly vybrány a oceněny tři výzkumnice z oborů kvantová fyzika, mikrobiologie a zoologie.

Lucie Augustovičová, Ph.D.
Zkoumá, jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů. Dosud se toto vědcům podařilo pouze s atomy a získali za svoji práci Nobelovu cenu.

Zuzana Musilová, Ph.D.
Studuje genetiku zraku ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí lidského zraku.

Zuzana Jirásková Zákostelecká, Ph.D.
Zkoumá mechanismy, které vedou ke vzniku nežádoucích kožních projevů při biologické léčbě onkologických pacientů.

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě
L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, stejně jako poskytovat podporu mladým vědkyním na samém počátku jejich kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do mnoha zemí světa a vyznamenal více než  3 500 žen ze 118 zemí.

V roce 2009 získali dvě laureátky L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2008 Nobelovu cenu ve své oblasti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v oboru medicína nebo fyziologie a Ada Yonath v oboru chemie. V roce 2019 získaly Nobelovu cenu za chemii profesorka Emmanuelle Charpentier a profesorka Jennifer A. Doudna, obě laureátky z roku 2016.

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice
V České republice byl projekt poprvé realizován v roce 2006 a od té doby každoročně oceňuje nadějné vědkyně vybrané odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu bylo v České republice oceněno již 38 talentovaných žen vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku v úhrnné výši 8,5 milionu korun.

K přihlášení do projektu stačí splnit pouze dvě základní podmínky – věk do 40 let včetně a dosažený titul Ph.D. z jakékoliv vědecké oblasti. Registrace musí být provedena elektronicky přes webové stránky www.forwomeninscience.com nejpozději do 28. února 2021. Odborná porota složená ze zástupců Akademie věd poté vyhodnotí všechny přihlášky a vybere finalistky postupující do 2. kola. Tyto vědkyně svůj projekt osobně představí porotě složené z partnerů projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě (AV ČR, Česká komise pro UNESCO a L´Oréal ČR). Na základě ústních prezentací budou vybrány tři vítězky, přičemž každá z nich si odnese odměnu ve výši 200 000 Kč.

O společnosti L´Oréal
Společnost L’Oréal je oddána kráse již více než 100 let. V jedinečném mezinárodním portfoliu skupiny L’Oréal se vzájemně doplňuje 36 různorodých značek, které v roce 2019 zaznamenaly obrat 30 miliard Euro a zaměstnávají po celém světě více než 88 000 lidí. Coby přední světová kosmetická společnost je L’Oréal zastoupena ve všech distribučních sítích: na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i značkových prodejnách a internetových prodejnách.

Jádrem strategie společnosti L’Oréal je výzkum a vývoj reprezentovaný specializovaným týmem 4 100 výzkumníků, kteří přispívají k naplňování kosmetických tužeb po celém světě. Závazek společnosti L’Oréal v oblasti udržitelnosti do roku 2030 stanoví ambiciózní cíle udržitelného rozvoje napříč koncernem a usiluje o posílení svého ekosystému pro inkluzivnější a udržitelnější společnost.

Zdroj a foto: L’Oréal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.