Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Od prosince platí nová vyhláška k používání volně prodejných pyrotechnických výrobků. Zákaz platí i pro Silvestr a Nový rok

S blížícím se příchodem nového roku chce hlavní město upozornit veřejnost, že od začátku prosince 2020 platí nová vyhláška k zákazu používání pyrotechnických výrobků na většině míst v centru Prahy a například na náplavkách, v parcích nebo v blízkosti nemocnic a sociálních zařízení. Zákaz platí pro většinu volně prodejné pyrotechniky i pro dny, jako je Silvestr a Nový rok. Cílem vyhlášky je především zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů v hlavním městě. Od oslav nového ruku upustilo i hlavní město, které žádnou oficiální událost nepořádá.

„Oslavy příchodu nového roku budu jiné než v minulých letech – komornější, ale to nemusí znamenat horší. Rád bych vyzval Pražany, aby Silvestra oslavili v kruhu svých nejbližších a vnímali tento den jako příležitost ke zhodnocení uplynulého roku, který byl možná extrémně náročný, ale mnohému nás naučil. Pokud v dalším roce městské finance dovolí, rádi se vrátíme k oslavám formou videomappingu s hudebním doprovodem. Já osobně bych ale preferoval dronovou show. Divoké odpalování pyrotechniky je zkrátka přežitek, od kterého se ustupuje i v jiných evropských metropolích,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Od 1. prosince 2020 platí v Praze nová vyhláška upravující zákaz používání pyrotechniky na většině míst v metropoli. Vyhláška vychází z negativních zkušeností při používání pyrotechnických výrobků v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic a dalších zařízení, jakou jsou například domovy pro seniory. Dřívější vyhláška zakazovala pyrotechniku na celém území s výjimkou vybraných dnů, mezi které patřil 31. prosinec a 1. leden, nově platí omezení i pro Silvestr a Nový rok, nevztahuje se však na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice. V současné době není plánován žádný ohňostroj, a to jak ze strany hlavního města, ani městských částí a soukromých osob.

„Každý rok připomínalo centrum města během novoročních oslav bojiště. Docházelo často k různým zraněním nejen lidí, ale i zvířat. Každoročně jsme museli ošetřovat spoustu poraněných divokých zvířat, zejména labutí. Musely také ve zvýšené míře zasahovat jednotlivé složky IZS. Nová vyhláška letos zakazuje odpalování petard a rachejtlí v centru města, v blízkosti vodních toků a přírodních rezervací. Věříme, že centrum města tak bude bezpečnější jak pro lidi, tak právě i zvířata. Přehledná mapa s vyznačeným územím, kde tato opatření platí, je na webu města,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček

Cílem vyhlášky je především snížit rizika spojená s odpalováním rachejtlí a další volně prodejné pyrotechniky a zároveň snížit výdaje spojené s likvidací odpadu z odpálené pyrotechniky. Nekoordinované odpalování rachejtlí v minulosti stále více ohrožovalo bezpečnost a zdraví nejen obyvatel metropole, ale také zvířat v ní žijících. Od vyhlášky si město slibuje také snížení škod ve veřejném prostoru i na majetku Pražanů. Vyhláška přináší mimo jiné také úplný zákaz používání tzv. lampionů štěstí na celém území Prahy. Právě používání těchto lampionů, v nichž se za letu po určitou dobu uchovává otevřený oheň a na jejichž směr, dopad a vyhoření nemá člověk vliv, přináší riziko požáru i na těžko dostupných místech.

„Ke znění vyhlášky se sešla celá řada připomínek jak od občanů, tak i od městských částí, odborů magistrátu, městské policie i ministerstva vnitra. Vyhláška je proto kompromisem, který amatérské používání pyrotechniky na přelomu roku nezakazuje úplně, ale formou výčtu je vykazuje ze zvláště citlivých oblastí města,“ dodává radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová.

Konkrétně platí zákaz používání volně prodejné pyrotechniky v památkové rezervaci v hlavním městě, na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, dále na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech apod., na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

V parcích a na náplavkách jsou umístěné informační cedule o zákazu používání pyrotechniky a hlavní město bude o platné vyhlášce informovat i dalšími informačními kanály, aby předešlo případnému porušování vyhlášky. Na její dodržování bude v ulicích Prahy dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Porušení vyhlášky podléhá také správnímu trestu, ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč, na místě mohou policisté a strážníci uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Interaktivní mapa vymezených oblastí a další informace na webu města: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/pyrotechnika/index.html

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *