Centrum TOPTEC ÚFP AVČR slaví první dekádu, kořeny dnešních úspěchů však lze vystopovat i více než před 700 lety

Přístroje na družicích, observatoře pro odhalování potenciálně nebezpečných asteroidů, modernizace největšího českého dalekohledu, ale třeba také lépe viditelné dopravní značky nebo výrazně výkonnější lasery – to jsou výsledky poslední dekády špičkového optického výzkumu v Turnově v Aplikačním centru TOPTEC, které je součástí Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. To právě dnes slaví desáté narozeniny.

„TOPTEC slaví prvních deset let. Je to dekáda špičkového vývoje optických a optoelektronických systémů. Nelze si však nepovšimnout, že to co dnes dokážeme, je podmíněno řadou událostí, které se v regionu odehrávají již více než 700 let. To, co dnes nejen v TOPTEC můžeme vidět, má své kořeny opravdu hluboko v naší historii. Kdyby za dob Karla IV., nebylo rozhodnuto razit průzkumné štoly na Kozákově, možná by vše dnes mohlo být jinak. To, že lidé na Turnovsku a v okolí vždy nacházeli drahé kameny výjimečné kvality a velikosti, je dobře známo, ale fakt, že se zde i drahokamy opracovávaly, tedy brousily a leštily, je známé méně. Tato skutečnost určila cestu budoucího rozvoje regionu ve smyslu sklářského a bižuterního umění. Na Turnovsku se dnes drahé kameny již netěží, ale umělé krystaly světové kvality se zde pěstují a opracovávají. Dávná prospektorská činnost, která snad už existovala za Keltů, předznamenala i rozvoj superpřesné optiky, kterou v regionu jistě dobře reprezentuje právě Aplikační centrum TOPTEC. Vnímám zde silnou historickou linii od dolů z časů Karla IV, přes nesmírný bižuterní rozmach, brýlovou optiku, super krystaly až po naši optiku ve vesmíru,“ říká Vít Lédl, výkonný ředitel centra TOPTEC. „Ten rozsáhlý potenciál daný tradicí a uměním a citem místních je nesmírně inspirující a zároveň zavazuje k tomu, abychom s pokorou a citem dokázali navázat, rozvíjet a také něco světového přidat.“

„TOPTEC je aplikačním centrem Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. Znamená to, že právě tady umí uchopit výsledky základního výzkum a použít je v reálných aplikacích pro konkrétní hmatatelné vědecké i průmyslové využití. Za všechny projekty mohu zmínit optiku koronografu METIS pro pozorování sluneční korony na sondě Solar Orbiter. Realizaci tohoto přístroje tým TOPTEC zvládl bravurně a významnou měrou přispěl k dalšímu budování a posílení skvělého jména české vědy přinejmenším na evropské, spíše ale na světové úrovni,“ zdůrazňuje doc. Radomír Pánek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu.

Právě dnes se počítá deset let od chvíle, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně schválilo projekt umožňující vznik centra TOPTEC v jeho současné podobě. Centrum TOPTEC sídlí ve dvou budovách v Turnově. Jedné v historickém centru města, druhé na jeho okraji. „Nicméně vzhledem ke stále náročnějším technologickým podmínkám, kterých je nutné dosáhnout při řešení projektů pro kosmický výzkum, se obě budovy stávají stavebně nevyhovujícími,“ říká Lédl a dodává, že zástupci Ústavu fyziky plazmatu jednají s Městem, Krajem i odpovědnými ministerstvy o možném přesunu do nové budovy.

Více o TOPTEC:
Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC je jedním z oddělení Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky, v.v.i.. Vzniklo v roce 2010 transformací Vývojové optické dílny (VOD) AV ČR v Turnově za přispění Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (OP VaVpI). Pracoviště VOD mělo více nežli čtyřicetiletou tradici a jeho tým se podílel na řešení celé řady významných projektů například v programu Interkosmos. TOPTEC je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v Libereckém kraji a zastává zde významnou pozici partnera na poli základního i aplikovaného výzkumu.

Mezi nejvýznamnější projekty TOPTEC patří sluneční koronograf METIS, který je jedním z hlavních experimentů družice ESA / NASA Solar Orbiter, projekt ASPIICS technologické mise PROBA 3 věnované demonstraci technik a technologii letu družic ve formaci, TIRI, což je optický systém pro snímkování fotosyntézy ve vysokém rozlišení z oběžné dráhy, nebo NEOSTEL, ve kterém se TOPTEC podílí na vývoji a výrobě optiky pro hledání asteroidů v blízkosti Země.

Zdroj a foto: www.toptec.eu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.