Mars zahájil kampaň #HereToBeHeard. Chce podpořit aktivity v oblasti rovnosti mužů a žen!

Společnost Mars, Incorporated spustila celosvětovou kampaň #HereToBeHeard, jejíž cílem je podpořit všechny ženy bez ohledu na jejich rasu, věk, sexualitu, náboženství či schopnosti. Kampaň je vyzývá k tomu, aby sdílely svůj názor a pomohly tak vytvořit inkluzivnější společenské prostředí a svět, ve kterém může uspět každá žena.

  • Cílem nové crowdsourcingové iniciativy je posílit názory žen a zapojit je do rozvoje společnosti, ve které každá žena dostane šanci využít svůj potenciál. Počáteční fáze kampaně poběží do března.
  • Victoria Mars, členka představenstva společnosti Mars, vyzývá firmy po celém světě, aby „ženám naslouchaly a učinily více kroků“ v této oblasti, a dodává, že „ještě máme stále co zlepšovat“.
  • Celosvětová kampaň podporuje dosažení genderové rovnosti a posílení postavení žen a dívek v souladu s pátým cílem udržitelného rozvoje, který přijala Organizace spojených národů (OSN).

Zásadní otázkou iniciativy #HereToBeHeard, kterou společnost Mars pokládá ženám po celém světě, je: „Co je potřeba změnit, aby mohlo více žen plně využít svých schopností?“. Získané odpovědi pomohou společnosti Mars realizovat další aktivity, které odstraní rozdíly v příležitostech pro muže a ženy, a to jak v rámci firemních zásad a hodnot, tak v širší společnosti.

Ženy v současné době představují 51 % světové populace a k tvorbě světového HDP přispívají 28 biliony amerických dolarů ročně. Přesto zůstávají jejich hlasy často nevyslyšeny. OSN ještě před koronavirovou krizí odhadovala, že na překonání genderových rozdílů v oblasti příležitostí by bylo potřeba více než sto let.

Jsme hrdí na to, že v průběhu několika posledních let vzrostl počet žen na vedoucích pozicích v našem managmentu. Regiony Česko a Slovensko jsou hrdou součástí těchto probíhajících změn, které se nám daří naplňovat – 5 z 10 členů středoevropského leadership týmu totiž tvoří ženy, vyzdvihuje Brian Ayling, ředitel pro Mars ve střední Evropě. Co je však ještě důležitější, zaměřujeme se také na to, proč vlastně nerovnost mezi muži a ženami existuje, a jak ji můžeme napravit. Naše kampaň #HereToBeHeard tento přístup představuje širší veřejnosti,“ dodává.

Získaná data poslouží mimo jiné při přípravě akčních plánů v rámci platformy Full Potential, kterou Mars představil v loňském roce, a která se zaměřuje se na vytváření rovnocenných příležitostí pro ženy i muže nejen na pracovištích společnosti, ale také v rámci dodavatelského řetězce a celého trhu. Inkluze a diverzita jsou pro Mars důležitými tématy, a proto se soustředí na jejich rozvoj. Díky tomu se společnosti Mars podařilo:

  • dosáhnout rovnosti v odměňování žen a mužů napříč 130 000 spolupracovníky, přičemž více než polovinu z nich tvoří ženy;
  • zvýšit genderovou vyváženost v leadership týmech na 43 % s tím, že cílem je dosáhnout 100% vyváženosti;
  • rozšířit partnerství s humanitární organizací CARE, jehož cílem je posílit postavení 50 000 lidí v komunitách pěstujících kakao, kde jsou hlavními příjemci podpory ženy;
  • ve spolupráci s neziskovou výzkumnou organizací Geena Davis Institute a aliancí Unstereotype eliminovat předsudky a stereotypy týkající se pohlaví zobrazované v reklamách společnosti;
  • osvojit si transparentnost při formulování závazků společnosti týkajících se rovnosti pohlaví a pokroku v této oblasti. Jejich přehled je k dispozici zde.

Ženy hrály vždy významnou roli jak v historii naší společnosti, tak i v jejím vedení. Přesto cítíme, že je toho potřeba udělat ještě více. Snažíme se proto posílit postavení žen na pracovištích a také v rámci našeho dodavatelského řetězce,“ uvádí Victoria Mars, členka představenstva společnosti Mars a ambasadorka programu Full Potential, a doplňuje: „Naléhavost otázek genderové nerovnosti ve společnosti vyžaduje mnohem více opatření, která je potřeba přijmout. Pokud globální podniky nenaslouchají a nezvyšují své úsilí nyní, tak kdy začnou? Firmy mohou mít obrovský dopad na podporu změn v celém systému. V Marsu této příležitosti využíváme k zahájení diskuze a k podpoře konkrétních kroků. Iniciativa #HereToBeHeard má za cíl zajistit, aby byly všechny ženy vyslyšeny, a aby byly jejich potřeby převedeny do konkrétních plánů, které podporují rovnost mužů a žen.“

 Počáteční fáze kampaně #HereToBeHeard, během které budou shromažďovány názory žen, poběží do března. Poté budou všechny získané příspěvky analyzovány v rámci projektu organizace Oxford Future of Marketing Initiative (FOMI) na obchodní škole Saïd Business School Oxfordské univerzity. Celosvětové výsledky pak budou v létě zveřejněny v rámci studie, jejíž součástí bude také strategie, kterou může společnost Mars uplatnit v rámci svého závazku vytvářet rovné příležitosti pro ženy.

Chceme slyšet váš hlas. Navštivte beheard.mars.com a zjistěte více. Vyplňte krátký dotazník a zapojte se do diskuze v rámci kampaně #HereToBeHeard.

Zdroj a foto: Mars

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.