Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Pracovní nasazení v době koronaviru: Češi pracují více a jsou pod větším tlakem, zaměstnavatelé tomu věnují menší pozornost

V současné době Češi pracují v průměru 502 minut denně. Kvůli pandemii koronaviru pracují častěji z domu, home office využívá třetina (31 %) ekonomicky aktivní populace. Skoro polovina zaměstnanců (45 %) vnímá, že doma stráví pracovními aktivitami více času než v zaměstnání. Navíc má každý čtvrtý Čech (24 %) pocit, že ho zaměstnavatel během práce z domu vytěžuje mnohem více. Personalisté tuto skutečnost potvrzují, zaměstnanci podle dvou pětin z nich dostávají domů více práce než běžně. Vyplývá to z průzkumu outsourcingové společnosti myTimi, který analyzoval změnu pracovní aktivity a návyků zaměstnanců a z ankety, kterou provedli mezi personalisty téměř 50 tuzemských firem.

Pracujeme více, než kolik máme ve smlouvě
Češi průměrně věnují práci 502 minut denně, přestože běžná pracovní doba činí 480 minut. Z dat myTimi vyplývá, že 42 % lidí pravidelně pracuje více než by měli, zejména muži a třicátníci. Čtvrtina zaměstnanců (23 %) pracuje více jak 9 hodin každý den. Mění se nejen doba, ale i způsob práce, Češi častěji přecházejí v době pandemie na home office. Čtvrtina (24 %) pracujících z domu uvedla, že je zaměstnavatel vytěžuje více než v zaměstnání. „Personalisté nám tento trend potvrzují, podle 44 % z nich pracují zaměstnanci na home office více. Cítí se přetížení a zavaleni úkoly, jejichž deadline nemohou stihnout. Stále častěji evidujeme zájem o virtuální asistenci, která firmám, podnikatelům i běžným lidem ulehčuje práci v hektickém pracovním týdnu,” přibližuje Jan Skovajsa z myTimi.

Osobní čas? Ne, raději práce
Polovina zaměstnanců navíc doma nedokáže oddělit pracovní a osobní aktivity a pracovní závazky se jim prolínají do celého dne. Největší problémy s tím má generace čtyřicátníků (68 %), která nejčastěji prolíná svůj pracovní čas s péčí o děti při vzdálené výuce. Efektivnější je z domova necelá třetina (29 %) zaměstnanců. „V určitých případech je prolínání pracovních a osobních aktivit logické, jinde je ale potřeba zlepšit time management. Jako prevence před vyhořením či nezvládáním pracovní náplně se nabízí na jedné straně konzultace s psychologem, na druhé straně delegování některých úkolů na speciální služby,“ radí Jan Skovajsa, zakladatel outsourcingové služby myTimi, na kterou se během posledního roku obrací stále více firem. Z výsledků průzkumu vyplývá, že o služby virtuálního asistenta projevilo zájem 64 % zaměstnanců. Využívat je mohou například formou firemního benefitu.

Řada zaměstnavatelů problémy neřeší
Ne každé vedení firmy ale tyto problémy vnímá, nebo aktivně řeší. Každý čtvrtý zaměstnanec (25 %) má pocit, že se zaměstnavatel v posledním roce méně zajímá o to, jak zvládá každodenní nápor práce, v porovnáním s dobou před vypuknutím pandemie. Zároveň vedení firem minimálně v pětině případů nedostatečně předchází obavám zaměstnanců ohledně jejich pozice a samotné budoucnosti firmy.

O výzkumu myTimi mezi zaměstnanci:
Kvantitativní reprezentativní výzkum provedený společností IPSOS byl zaměřený na popis postojů zaměstnanců k práci, pracovnímu vytížení a preference ohledně benefitů. Proběhl prostřednictvím online dotazování 550 respondentů se zaměstnáním ve věku 18-60 let. Sběr dat probíhal na začátku prosince 2020. Projekt vznikl za podpory Pražského voucheru Magistrátu hl. m. Prahy.

O anketě myTimi mezi personalisty:
Kvalitativní anketu mezi téměř 50 personalisty českých firem provedla společnost myTimi na začátku prosince. Personalistů se ptala na změny preferencí a přístupu k benefitům, na pracovní vytížení zaměstnanců během koronaviru a další související změny. Aby bylo docíleno co nejreprezentativnjšího vzorku, byla anketa předložena personalistům z různě velikých podniků a oborů.

Zdroj: myTimi, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *