Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

KosmetikaZe života

Unilever se v souladu se svou novou vizí Positive Beauty zříká označení „normální“. Dle průzkumu má na lidi negativní dopad

Společnost Unilever dnes oznámila, že v souvislosti s přijetím své nové vize a strategie Positive Beauty (Pozitivní krása) odstraní ze všech svých obalů a reklam na značky kosmetických přípravků a výrobků osobní péče označení „normální“. Přispěla k tomu i studie společnosti Unilever, z níž vyplývá, že většina lidí má při používání slova „normální“ v souvislosti s popisem vlasů nebo pleti dojem, že do skupiny „normálních“ lidí nepatří.

Vize Positive Beauty, jež zahrnuje několik postupných závazků a iniciativ, týkajících se našich značek kosmetiky a osobní péče, mj. značek Dove, Rexona, Axe a TRESemmé, bude prosazovat nové pojetí krásy, které je spravedlivé a inkluzivní a zároveň udržitelné pro planetu.

Rozhodnutí odstranit pojem „normální“ je jedním z mnoha kroků, jimiž chceme zpochybnit úzce chápané ideály krásy, protože se snažíme skoncovat s diskriminací a prosazovat inkluzivnější vizi krásy. Toto rozhodnutí vychází z výsledků celosvětového průzkumu v oblasti kosmetiky, který odhalil, že při používání slova „normální“ v souvislosti s popisem vlasů nebo pleti má většina lidí dojem, že do skupiny „normálních“ lidí nepatří.

Do studie, jejíž realizaci zadala společnost Unilever, bylo zapojeno 10 000 respondentů z devíti zemí.[1] Poznatky studie jsou následující:

  • Více než polovina respondentů (56 %) si myslí, že odvětví kosmetiky a osobní péče může v lidech vzbuzovat pocit vyloučení.
  • Lidé si přejí, aby se firmy vyrábějící kosmetické přípravky a výrobky osobní péče více zaměřovaly na to, aby se lidé lépe cítili, nikoli pouze na to, aby lépe vypadali (74 %).
  • Více než polovina lidí (52 %) uvádí, že nyní před nákupem výrobků věnuje větší pozornost tomu, jaký postoj zaujímá výrobce ke společenským otázkám.
  • Sedm lidí z deseti souhlasí s tím, že používání slova „normální“ na obalech a v reklamách na výrobky má negativní dopad. U mladších lidí (ve věku 18 – 35 let) je to dokonce osm z deseti.

Sunny Jain, prezident divize Krása a osobní péče, uvedl: „Vzhledem k tomu, že naše kosmetické přípravky a výrobky osobní péče používá každý den miliarda lidí a ještě více jich sleduje naše reklamy, jsou naše značky opravdu schopny život lidí ovlivnit. Proto jsme se zavázali, že budeme bojovat proti nežádoucím normám a stereotypům a vytvoříme širší, mnohem inkluzivnější definici krásy.“

Kromě toho, že odstraní označení „normální“, nebude společnost Unilever v reklamách na své značky digitálně upravovat tvar těla, velikost, tělesné proporce ani barvu pleti a zvýší počet reklam zobrazujících osoby z různých skupin, které v nich jsou zastoupeny nedostatečně.

Podpora pozitivní změny pro lidi i celou planetu
Středobodem vize Positive Beauty je cíl nejen méně škodit, ale i přinášet více prospěchu lidem i celé planetě Zemi. Naše rozhodnutí odstranit z obalů a reklam označení „normální“ znamená pouze jeden krok ve sféře tří závazků, jež jsme přijali se záměrem dosáhnout skutečného a měřitelného dopadu:

  1. Do roku 2030 prostřednictvím našich značek zlepšit zdravotní stav a duševní pohodu, posílit rovnost a inkluzi u miliardy lidí ročně. Značky se zaměří na následující oblasti:
  • Pomoc při odstraňování diskriminace v oblasti krásy a podpora inkluze prostřednictvím zpochybnění úzce definovaných ideálů krásy a vytvoření portfolia výrobků, více zaměřených na inkluzi.
  • Podpora rovnosti v oblasti genderu, včetně posílení programů jednotlivých značek, podpora nabourání stávajících norem a nestereotypní reklamy.
  • Zlepšení zdravotního stavu a duševní pohody prostřednictvím stávajících vzdělávacích iniciativ, zaměřených na hygienu rukou a ústní dutiny, a rozšíření záběru o nové oblasti, včetně fyzického a duševního zdraví.
  1. Podpora ochrany a obnovy 1,5 milionu ha půdy, lesů a oceánů do roku 2030, což je plocha větší než plocha půdy potřebná k vypěstování obnovitelných surovin, používaných pro výrobky společnosti Unilever v oblasti kosmetiky a osobní péče.
  2. Podpora přijetí zákazu testování kosmetiky na zvířatech do roku 2023 a spolupráce se zákonodárci, organizacemi na ochranu zvířat a podobně smýšlejícími firmami. V současné době je organizací PETA schváleno 23 výrobků společnosti Unilever a další na tuto certifikaci čekají.

Daniela Krahulíková, vedoucí kategorie Krásy a péče o tělo za Česko a Slovensko, dodává k poslání značky Dove: „Podpora diverzity a inkluze je pro nás relevantní také v Česku a na Slovensku. Shodně je tomu s následováním poslání značek. Značka Dove již několik let podporu zdravou sebedůvěru mladých dívek, na českých a slovenských školách již od roku 2019 a navzdory pandemii jsme v roce 2020 zasáhli 25 tisíc mladých životů. Zároveň jsme do programu zahrnuli i rodiče a učitele, kteří jsou ambasadory celého programu a můžou na diskutovaná témata navázat a ovlivnit další rozvoj dětí. V neposlední řadě jsme do projektu zahrnuli i naše zaměstnance, kteří se workshopů zúčastnili na vybraných školách ještě v prvním kvartálu roku 2020. Ani pandemie nás nezastaví, aktuálně program řešíme přes online workshopy a máme v plánu v dalším roce náš dopad zdvojnásobit.“

Stěžejní součástí při plnění těchto závazků budou značky kosmetických výrobků a výrobků osobní péče společnosti Unilever, z nichž mnohé již mají s realizací vlivných programů s posláním a cíleného růstu zkušenosti. Ke značkám Dove, Lifebuoy, Vaseline a Rexona se připojí další kosmetické značky a značky výrobků osobní péče a společně se budou angažovat v řešení společenských a environmentálních problémů a podporovat změnu norem, politik a zákonů.

Spotřebitelé stále častěji očekávají, že značky zaujmou postoj k aktuálním problémům, na nichž jim záleží. Značky společnosti Unilever, chápané jako značky s posláním, tedy značky s pozitivním sociálním či environmentálním dopadem, zaznamenaly v roce 2020 ve srovnání s dalšími značkami portfolia více než dvojnásobný růst. Průzkum společnosti tento trend dále potvrzuje, neboť většina lidí (69 %) uvedla, že doporučí kosmetickou značku přátelům a rodině, pokud nabízí výrobky pro nejrůznější typy pleti a vlasů, přičemž polovina respondentů je za takové výrobky ochotna zaplatit více.

Zdroj a foto: Unilever

[1] Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Nigérie, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika, Spojené království a USA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *