Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Světový den meningitidy: Očkování může porazit tuto zákeřnou nemoc do roku 2030

Každý rok si 24. dubna Světový den meningitidy dává za úkol zdůraznit důležitost prevence a informovanosti o této nemoci. Letos by měla být kampaň největší – Světová zdravotnická organizace totiž schválila plán na porážku meningitidy do roku 2030. Účinnou ochranou proti nákaze je očkování.

Meningokoková infekce může postihnout kohokoliv – od kojenců až po dospělé. Napadá ochranné obaly mozku a míchy, které se nazývají meningy. Je nepředvídatelná, postupuje velmi rychle a často vede až k úmrtí. Světový den meningitidy si klade za cíl zvýšit povědomí lidí o nemoci a o možnostech její prevence, na níž je třeba nezapomínat ani v době koronavirové.

Klíčová sdělení Světového dne meningitidy 2021

  • Přibližně 1 z 10 lidí, kteří se nakazí bakteriální meningitidou, na ni zemře. Přibližně 1 z 5 lidí pak postihnou celoživotní následky – selhání důležitých orgánů – například ledvin, hluchota, slepota, mozková obrna, epilepsie, neurologické poruchy, amputace částí těla – nejčastěji končetin z důvodu nekrózy, mentální retardace a další.
  • Meningitida je emocionálně zničující nejen pro pacienta, ale i jeho okolí.
  • Dopad pandemie covid-19 vede k tomu, že lidé odkládají očkování. Dá se předpokládat, že počet případů meningokokové meningitidy vzroste ve chvíli, kdy se lidé začnou opět shromažďovat.
  • Očkování proti IMO neboli invazivnímu meningokokovému onemocnění má za cíl zajistit komplexní a dlouhodobou protektivní imunitu očkované osoby.
  • Hazard v podobě odkládání očkování není na místě ani v době koronavirové.

Příznaky a následky
Prvotní příznaky onemocnění jsou lehce zaměnitelné s obyčejnou chřipkou, anebo dokonce s covid-19. Meningokoková meningitida se přenáší z osoby na osobu kapénkovou infekcí, což je obzvlášť rizikové vzhledem k tomu, že někteří lidé mohou bakterii pouze šířit, aniž by se u nich infekce projevila. Pokud nemoc propukne, při prvních 4 až 8 hodinách připomíná chřipku – nemocný má horečku, pociťuje bolest hlavy, krku, nemá chuť k jídlu. Během 12–15 hodin se dostavuje například ztuhlost šíje, světloplachost a v poslední fázi od 15 do 24 hodin od propuknutí nastává zmatenost, křeče, bezvědomí a případně až úmrtí v důsledku septického šoku. Čím včasnější je lékařská pomoc a nasazení antibiotik, tím větší šance pacient má. Bohužel – pro své počáteční nespecifické symptomy může být onemocnění pozdě diagnostikováno a následky můžou být fatální.

Meningokoková meningitida nejvíce ohrožuje malé děti do 4 let a dospívající a mladé dospělé ve věku od 14 do 25 let – ti navíc bývají nejčastěji takzvaně bezpříznakovými nosiči.

Řešením je očkování
V loňském roce v ČR onemocnění postihlo 25 osob, 3 lidi zemřeli a celosvětově toto onemocnění postihuje kolem 2,5 milionu lidí ročně.

„Počty IMO (invazivní meningokokové onemocnění) v roce 2020 jsou zhruba na polovičních hodnotách ve srovnání s rokem 2019. Vzhledem k nastaveným opatřením proti šíření onemocnění covid-19, dochází ke snížení i dalších infekčních onemocnění přenášených vzdušnou cestou, mezi něž patří i IMO. Lze však očekávat, že po ukončení těchto opatření se postupně začnou počty IMO zvyšovat, a proto je nezbytné pokračovat v ochraně proti IMO očkováním,“ apeluje MUDr. Pavla Křížová, CSc., vedoucí NRL pro meningokokové nákazy, ze Státního zdravotního ústavu a dodává: „Nejvyšší počty IMO byly v roce 2020 zjištěny v nejmladších věkových skupinách. Je však vhodné chránit očkováním i adolescenty, u nichž je počet IMO na druhém místě v pořadí. Očkováním mají být chráněni také pacienti s poruchami imunity – toto očkování je hrazeno z pojištění od roku 2018. Přestože počty IMO nejsou dramaticky vysoké, zůstává vysoká smrtnost tohoto onemocnění a u přeživších pacientů dochází k devastujícím, celoživotním postižením, které mění kvalitu života přeživších i jejich rodin.“

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *