Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Cestování

Letiště Praha, CzechTourism a Prague City Tourism podpoří obnovu cestovního ruchu

Zástupci Letiště Praha, agentury CzechTourism a Prague City Tourism podepsali dohodu o dlouhodobém společném postupu při obnově a rozvoji příjezdového cestovního ruchu do Prahy a České republiky. Právě cestovní ruch chápou zúčastněné strany jako jeden z předpokladů pro hospodářskou obnovu po odeznění pandemie COVID-19 a následný ekonomický růst. Cílem spolupráce je také rozvoj a podpora udržitelného turismu, který bude přispívat k pozitivnímu rozvoji Prahy a ostatních regionů České republiky a nebude negativně zasahovat do běžného života v turisticky exponovaných místech, jakými je typicky centrum hlavního města.

Dohodu o společné podpoře příjezdové turistiky podepsala za hlavní město Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch, předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř, ředitel agentury CzechTourism Jan Herget a předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro. Primárním předpokladem pro realizaci spolupráce a společné aktivity je dobrá epidemiologická situace a postupný návrat k běžnému společenskému životu.

„Turismus a navázaná odvětví jsou dlouhotrvající koronavirovou krizí postiženy zdaleka nejvíce. Věřím, že díky spolupráci s CzechTourism a Letištěm Praha se nám podaří tento nepříznivý trend změnit, jakmile to situace umožní. Chceme probudit cestovní ruch k životu co nejrychleji a do Prahy i dalších měst v České republice přilákat kultivovanou a bonitnější klientelu tak, aby obnovený cestovní ruch byl trvale udržitelný,“ říká Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Podle předsedy představenstva Letiště Praha Václava Řehoře obnova a rozvoj leteckých spojení s Prahou závisí primárně na příjezdovém turismu, který tvoří přibližně 70 procent provozu pražského letiště. „Je proto pro nás důležité podporovat mimo jiné poptávku po cestách do Prahy, která je největším lákadlem pro zahraniční turisty. Jedině na základě silné poptávky otevřou letecké společnosti nová letecká spojení, ze kterých následně profitují také Češi. Z tohoto pohledu je proto pro nás spolupráce s CzechTourism, Prague City Tourism, ale také s hlavním městem Praha nesmírně důležitá,“ říká Václav Řehoř.

Konkrétním cílem Letiště Praha je, kromě obecné obnovy leteckých spojení, především rozvoj nových dálkových linek v následujících letech. „Tyto linky pak budou generovat tzv. udržitelný příjezdový turismus, pro který je charakteristický skutečný zájem o Českou republiku a zdejší kulturní a společenský život, delší pobyty a vyšší rozpočet návštěvníků například na využití kvalitních služeb,“ dodává Václav Řehoř.

Cestovní ruch je podle ředitele České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jana Hergeta významnou součástí naší ekonomiky, která tvoří téměř tři procenta HDP. „V roce 2019 vyprodukoval turismus v Česku 355 miliard korun a zaměstnával téměř čtvrt miliónu lidí. Pro jeho oživení je po odeznění pandemie klíčové nejen nastavení jednotných cestovatelských pravidel, například formou covidpasu, ale také obnova leteckého spojení, především pak přímých leteckých linek z lukrativních trhů. Z tohoto důvodu si naše zahraniční zastoupení svými současnými B2B i B2C aktivitami udržují dobrou výchozí pozici pro jistě tvrdý konkurenční boj, který přijde po odeznění pandemie. Ve chvíli, kdy to bude aktuální, jsou připravena pomoci při vyjednávání přímých leteckých spojení a také okamžitě oslovit turisty z daných trhů a nabídnout jim ten nejlepší cestovatelský zážitek v České republice.“

Podpis memoranda předseda Prague City Tourism František Cipro vnímá jako další krok k naplňování nové strategie příjezdového cestovního ruchu v Praze. „I díky spolupráci, ke které se zavazujeme v memorandu, budeme lákat do Prahy kultivovanou klientelu, která se do hlavního města nepojede pouze levně opít. Také do budoucna nechceme, aby se turismus koncentroval pouze do historického centra, proto již nyní vytváříme atraktivní turistické trasy i mimo jeho historické jádro,” uzavírá předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

Dohodnutá spolupráce bude spočívat především v marketingové podpoře Prahy a České republiky na vybraných zdrojových trzích v zahraničí. Mezi dalšími je také podpora leteckých dopravců s přímým provozem do Prahy z vybraných trhů, společné účasti na odborných konferencích a veletrzích, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu. V neposlední řadě také sdílení zkušeností a postupů nebo využívání synergií a nástrojů, které jednotlivé organizace používají k rozvoji své činnosti a naplňování svých cílů.

Dohoda o spolupráci v oblasti podpory příjezdového cestovního ruchu byla podepsána s platností na následující tři roky a přímo navazuje na memorandum podepsané v roce 2018, jehož platnost skončila na konci loňského roku.

Foto: archiv Letiště Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *