Neziskové organizace vyhlašují sbírku, aby mohly nadále pomáhat pozůstalým

Koronavirová epidemie nečekaně vzala některého z milovaných členů mnoha rodinám. Najednou se ocitly v situaci, kdy potřebují odbornou podporu a pomoc. Tu v České republice poskytuje řada neziskových organizací, které aktuálně pracují za hranou svých možností. 4 z nich se spojily a od 10. 5. u příležitosti týdne rodiny vyhlašují prostřednictvím Donio crowdfundingovou sbírku. Za vybrané finance mohou rozšířit své působení a pomoci více rodinám.

Od 8. do 16. května probíhá týden rodiny, jehož cílem je připomenout důležitost rodiny jako nejvzácnější instituce, kterou máme. Jsou to ale právě rodiny, kdo vlivem koronaviru přichází o své členy a potřebují silnou podporu. Pomoci vyrovnat se s nečekanou ztrátou, zařídit vše potřebné, zorientovat se v nové situaci a vysvětlit jí dětem si žádá čas, odvahu, trpělivost a často odbornou pomoc. Tu pozůstalým a ovdovělým rodinám poskytuje jen několik specializovaných neziskových organizací, jejichž nabídka služeb se ideálně doplňuje. Zatímco například Poradna Vigvam zajišťuje pro pozůstalé terapie, NF Vrba obstará praktickou pomoc. Poptávka po jejich službách vlivem pandemie roste o stovky procent a pomoc potřebuje mnohonásobně více rodin, než před pandemií.

„Od března 2021 stoupla poptávka po naší pomoci kvůli úmrtí po onemocnění na vir covid o 600%. Chceme tu být den co den pro všechny, kteří nás potřebují. Je ovšem vyčerpávající být neustále v tenzi, zda budeme mít i za půl roku na mzdy našich zaměstnanců, protože naše péče o ovdovělé mladé rodiny je dlouhotrvající. Je na čase, aby si naše společnost začala uvědomovat význam neziskového sektoru a neplést si ho s dobrovolnictvím. Když se vám stane tato otřesná životní událost, chcete mít k dispozici kvalitní a včasnou pomoc. Ne dobrovolníka, který si ve svém volném čase najde na vás chvilku. Proto jsem silným zastáncem adekvátního finančního ohodnocení v neziskovém prostoru,“ říká Petra Glosr Cvrkalová, ředitelka Nadačního fondu Vrba.

Čtyřlístek pomoci
Všechny 4 organizace poskytují odbornou péči a podporu rodinám, které potkalo úmrtí člena rodiny a speciálně se věnují také dětem, které přišly o rodiče.

Poradnu Vigvam společně s organizacemi Plzeňská zastávka, Klára pomáhá a NF Vrba spojila smrt. Společně jsme se rozhodli vytvořit takový čtyřlístek. Je to pro nás krásná metafora k tomu, že najít adekvátní a odbornou péči ve svízelné situaci po úmrtí člena rodiny, je podobně těžké jako najít čtyřlístek v trávě. Rádi bychom to změnili, a proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku,“ vysvětluje marketingová manažerka Eva Pecha z Poradny Vigvam.

I v Poradně Vigvam zaznamenávají enormní nárůst poptávky po jejich službách, které je vede k nutnosti inovovat systém poskytování služeb a přes všechny snahy a maximální úsilí všech zapojených terapeutů dochází k tvorbě čekací listiny na odborné poradenství. Právě to by se mohlo změnit pomocí crowdfundingové sbírky, která poběží od 10. 5. do 10. 6. na platformě Donio změnit. Je to totiž právě dostatek financí, který umožní jejich plnohodnotné fungování i nadále a rozšíření služeb na základě vysoké poptávky.

Dne 8. května na týden rodiny startuje sbírka na pomoc a podporu pozůstalých, kterých vlivem pandemie výrazně přibylo. Statistiky uvádí, že na 1 zemřelého připadá 1-5 pozůstalých (Kõlves et al., 2019, s. 95; Shear, 2012). Bylo také zjištěno, že čím komplikovanější a náhlejší smrt je, tím více pozůstalí potřebují v procesu odbornou podporu a pomoc. Veškeré vybrané finanční prostředky půjdou na pomoc a podporu pozůstalým dětem, dospělým a rodinám. Na terapie, podpůrné skupiny, navýšení kapacit pomoci a také na zajištění osvěty.

Sbírku najdete na odkazu: https://www.donio.cz/SpojilaNasSmrt. Přispívat bude možné od 10. 5. do 10. 6. 2021

O Poradně Vigvam:
Poradna Vigvam zprostředkovává odbornou pomoc těm, kteří se potřebují vyrovnat se smrtí blízkého. Zároveň nabízí kurzy pro odborníky, kteří se ve své profesi se smrtí běžně setkávají. Jedním z poslání Poradny Vigvam je zbavit témat smrti nálepky tabu a podnítit ve společnosti debatu na téma nevyhnutelných ztrát, které k životu patří.

O NF Vrba:
Nadační fond Vrba poskytuje především praktickou pomoc a podporu ovdovělým rodinám, které pečují o nezaopatřené děti nebo se na jejich výchovu připravují. Soustředí se na komplexní zajištění potřeb v oblasti administrativy, právního povědomí a finanční gramotnosti. K návratu rodin zpátky do života využívá i vlastních svépomocných skupin nebo různých možností psychoterapií.

O Klára pomáhá:
Odborní poradci pro pozůstalé pomáhají v organizaci Klára pomáhá těm, kteří prožili očekávanou, ale i náhlou ztrátu blízkého člověka, nebo pečují o umírajícího. Rodičům, kteří přišli o své dítě, vdovám a vdovcům, kteří ztratili svého partnera a od roku 2019 v rámci projektu Jinej svět i dětem od 6 do 26 let, kteří ztratili rodiče, prarodiče nebo kamarády. Poskytují i psychologickou a právní pomoc. Stojí za projektem Jinej svět.

O Plzeňská zastávka:
Mezioborový tým 12 terapeutů nabízí intervenční a psychosociální, právní i psychoterapeutickou podporu osiřelým rodinám i dospívajícím dětem. Pomáhají při úmrtí miminka, i nečekaných ztrátách v souvislosti s nemocí Covid-19.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.