Kniha Klima – Nový příběh od Charlese Eisensteina změní vaše myšlení

Klíč k řešení klimatické krize máme v srdci, láska k Zemi je první a nejdůležitější krok zachování současné civilizace. Planetu vyléčíme tím, že ji budeme milovat.

Právě vychází velmi čtivá, současně však nesmírně hlubokomyslná, kniha od brilantního filozofa Charlese Eisensteina o radikálním obratu v myšlení a prožívání současné klimatické krize, který je nezbytným předpokladem k prosazení skutečně účinného řešení. Změna myšlení, ke které kniha Klima – Nový příběh vede, se musí odehrát v nitru každého z nás. Nejdůležitějším momentem je uvědomění, že planeta je živá bytost, s níž jsme nerozlučně navzájem propojení.

Knihu Klima – Nový příběh přeložila a vydala Nataša Foltánová: „Když jsem poprvé vzala do ruky knihu Climate – a New Story od mého oblíbeného autora Charlese Eisensteina, věděla jsem, že ji chci přinést i na český trh. Je zásadní pro každého, kdo je zoufalý z toho, co za spoušť lidstvo na planetě páchá. Čím víc té spouště po nás zůstává, o to víc jsme bezradní při hledání cesty z tohoto bludiště ven. To, co nás všechny trápí, autor popisuje ze zcela nového úhlu pohledu a co je nejdůležitější, nabízí zároveň i cestu ven. Cestu pro někoho možná překvapivou, ale zcela přirozenou a podle mého názoru i jedinou možnou.“

Bez změny současného paradigmatu „oddělenosti“, který vnímá naši Zemi jako neživý stroj a ve jménu ekonomického růstu dovoluje její devastaci, nelze jakékoliv účinné změny dosáhnout. Země si žádá, abychom pro její zachování změnili základní priority naší civilizace. Země si přeje, abychom ji viděli jako živou. Země potřebuje, abychom současnou civilizaci a všechny její instituce uspořádali jinak.

Oddělenost ve skutečnosti neexistuje, všichni jsme buňkami jednoho organismu. Jakmile začneme Zemi vnímat jako živoucí bytost, nebudeme jí moci dál ubližovat. Tomu, koho milujeme, ubližovat nemůžeme. Jediný skutečně účinný impuls k odvrácení ekologické katastrofy proto musí vyjít ze srdce.

Co se v knize dozvíte:
– Největším nebezpečím pro planetu nejsou fosilní paliva ale to, že se k Zemi chováme jako k neživé hmotě.
– Prožijete uvědomění, že jsme všichni jedno – planeta, my a všechno živé na ní.
– Proč je škodlivé vnímat klimatické změny jen skrze objektiv vědy.
– Co se všechno změní, když začneme Zemi vnímat jako živou bytost a současnou krizi jako iniciační zkoušku.
– Jak souvisí velryby, lesy a půda se změnami klimatu a proč jedinou účinnou odpovědí je začít lásku k planetě Zemi projevovat v praxi.

Cena: 390 Kč (kniha) / 325 Kč (e-kniha)

Zdroj a foto: https://kniha-klima.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.