Výzkum původu prvků ve vesmíru s pomocí největšího českého dalekohledu

V květnu proběhlo zahajovací setkání zástupců evropských institucí zapojených do projektu ChETEC-INFRA (EU H2020), což je v překladu zkratka pro Chemické prvky jako stopy vývoje vesmíru – výzkumné infrastruktury pro jadernou astrofyziku. Členem tohoto konsorcia je také Astronomický ústav AV ČR, který je zapojen pomocí největšího českého dalekohledu o průměru 2 metry – Perkova teleskopu.

České vědce zastupují vedoucí Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR Dr. Brankica Kubátová, dále Dr. Marek Skarka a Dr. Tiina Liimets (na fotografii níže zprava). Největší český dalekohled umístěný na observatoři v Ondřejově bude pozorovat různé typy objektů, abychom porozuměli tomu, jak byly vytvořeny prvky periodické tabulky. To nám dále umožní lépe porozumět vývoji vesmíru.

Tomuto výzkumnému účelu slouží rozmanitý soubor vědeckých pracovišť různých velikostí, od dalekohledů získávajících spektra hvězd (tím je např. náš Perkův dalekohled – na fotografiích níže) přes jaderné laboratoře a urychlovače, až po superpočítače potřebné k modelování těchto procesů. Jedná se o skupinu 13 malých a středních pracovišť patřících do komunity celkem 32 výzkumných institucí v 17 zemích (viz poslední obrázek). Projekt ChETEC-INFRA je koordinován společností Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) v Německu.

Zdroj a foto: Astronomický ústav AV ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.