Společnost LG se zavazuje k přechodu na stoprocentně obnovitelné energie

Společnost LG Electronics (LG) zveřejnila svůj závazek přejít do roku 2050 zcela na obnovitelné zdroje energie jako klíčovou součást své strategie udržitelnosti. Oznámení v právě vydané Zprávě společnosti LG Electronics o udržitelnosti doplňuje její dřívější příslib dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality prostřednictvím iniciativy Zero Carbon 2030, v níž se společnost LG zavázala snížit do roku 2030 emise uhlíku ve fázi výroby na 50 % standardů z roku 2017.

Transformace bude postupovat region po regionu, počínaje Severní Amerikou, kde budou všechny kanceláře a výrobní závody do roka poháněny obnovitelnou energií. Výrobní závody společnosti LG mimo Koreu mají za cíl v příštích čtyřech letech převést 50 procent své potřeby elektrické energie na obnovitelné zdroje.

Dosažení tohoto cíle v celosvětovém měřítku bude vyžadovat různorodou strategii, včetně instalace vysoce účinných solárních panelů LG na budovách společnosti, využití smluv o nákupu elektřiny, které umožňují společnostem nakupovat elektřinu přímo od dodavatelů, využití certifikátů REC (Renewable Energy Credit) a účast v programu Green Premium v Koreji, domovském trhu společnosti LG, pro nákup čisté energie přímo od společnosti Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

LG v současné době instaluje solární moduly o výkonu 3,2 MW ve výrobním závodě v indické Noidě, kde vyrábějí elektřinu i pro napájení administrativní budovy společnosti LG. Tento projekt bude rozšířen v rámci Mechanismu čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM), což společnosti LG umožní získat certifikáty na snížení emisí uhlíku na základě Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)*.

„Náš závazek vytvářet lepší život pro všechny lze nejlépe realizovat přechodem společnosti LG na obnovitelné zdroje energie a dosažením uhlíkové neutrality,“ řekl Park Pyung-gu, viceprezident divize LG Electronics Safety & Environment. V dnešním světě nedochází k inovacím jen v laboratořích, ale musí se odehrávat i v našich továrnách a závodech. Dnešní výrobci mají jedinečnou příležitost dát příští generaci svět, který stojí za to zdědit, a v LG bereme tuto odpovědnost velmi vážně.“

* Projekt CDM umožňuje společnostem získat certifikované kredity za snížení emisí (Certified Emission Reduction, CER) při investování do projektů v rozvojových zemích. S kredity CER lze obchodovat, prodávat je a používat je ke splnění části cílů snižování emisí podle Kjótského protokolu.

Zdroj a foto: archiv  www.LGnewsroom.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.